รพ.ตากสิน เตรียมสร้างอาคารผู้ป่วยนอกสูง 20 ชั้น รองรับผู้ป่วยได้ 600 เตียง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 15, 2012 16:43
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ 108 โรงพยาบาลตากสิน โดยมี พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงาน ณ ห้องประชุมลิมอักษร โรงพยาบาลตากสิน เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลตากสินรับรู้และระลึกถึงความเป็นมาของการเปิดให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนยาวนานถึง 108 ปี รวมถึงเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย

ทั้งนี้โรงพยาบาลตากสิน เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 2447 ภายใต้ชื่อโรงพยาบาลโรคติดต่อ เนื่องจากขณะนั้นมีการแพร่ระบาดของไข้กาฬโรค ต่อมาได้ปรับปรุงให้เป็นโรงพยาบาลรักษาโรคทั่วไป และได้รับการเปลี่ยนชื่อหลายครั้ง จนเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 16 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานชื่อใหม่ว่า โรงพยาบาลตากสิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีในอดีต

โดยปัจจุบันโรงพยาบาลได้เตรียมก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกความสูง 20 ชั้น แทนอาคาร 4 ชั้น และ 6 ชั้นเดิมที่ใช้มานานกว่า 40 ปี เมื่ออาคาร 20 ชั้นแล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลมีขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยได้ถึง 600 เตียง ซึ่งอาคารดังกล่าวได้รับการออกแบบด้วยระบบวิศวกรรมที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางได้หลากหลายสาขา เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิระดับสูง เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัดได้อย่างเต็มศักยภาพ


Latest Press Release

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหาการผลิต

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตฝ่ายงานต่างๆ...

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนจินดาพงศ์ ให้ความสำคัญกับภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการย่อความ เรียงความ แข่งขันการอ่านภาษาไทยในงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านแบบไม่ผิดเพี้ยน...

ภาพข่าว: กปภ. เดินหน้าส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในเอเชีย

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา “The Third Executive Forum for Enhancing Sustainability of Urban Water Service in Asian Region” เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย...

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”...

ภาพข่าว: เคทีซีผนึกบีทูเอส และซี.ซี.เอฟฯ เปิดโครงการ พี่ดีใจ น้องเรียนจบ เปิดรับทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญ ผ่านบัตรเครดิต ร้านบีทูเอสทั่วไทย และทางออนไลน์

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด และนางธัญญา ศิริเวทิน (ขวา) กรรมการ...

Related Topics