ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

นักวิชาการ ม.อ. คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ปี 2554 คิดค้นชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาถูก ลดเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งในโรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๖:๒๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

นักวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2554 สาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) หลังคิดค้นประดิษฐ์ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด ตรวจวัดระดับสารระเหยอินทรีย์ที่มีพิษก่อให้เกิดโรคมะเร็งในโรงงานอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2554 ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดสำหรับนักวิจัย โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นั้น ปรากฏว่า รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา หัวหน้าทีมวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับเลือกให้รับรางวัลดังกล่าว ในสาขาวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัช

โดยในปีนี้ มีนักวิจัย 10 คน ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ" ใน 8 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาสังคมวิทยา

สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มอบให้นักวิจัยไทยที่มีคุณสมบัติโดดเด่น เป็นผู้ที่อุทิศตนให้แก่การวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่อง ในกลุ่มวิชาการหรือสหวิทยาการอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยดีเด่นที่แสดงถึงความคิดริเริ่มและเป็นผลงานวิจัยที่ทําสะสมกันมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีจริยธรรมของนักวิจัยจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ ผลงานวิจัยสร้างคุณูปการต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยผู้อื่นได้ และเป็นผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ เหมาะสมที่จะได้รับการยอมรับยกย่อง เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่นๆ ต่อไป

อธิการบดี ม.อ. กล่าวด้วยว่า รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา หัวหน้าทีมวิจัยและเป็นผู้อำนวยการสถานวิจัยการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2554 ในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชนั้น เป็นผู้เริ่มคิดค้นประดิษฐ์ชุดตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ราคาประหยัด โดยพัฒนาตัวดูดซับสำหรับการวิเคราะห์สารพิษ ด้วยวัสดุคอมโพสิทของท่อนาโนคาร์บอนและครัยโอเจล ที่ง่ายต่อการใช้งาน มีขนาดเล็ก เพื่อนำไปใช้ตรวจวัดฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งเป็นสารระเหยอินทรีย์ที่มีพิษก่อให้เกิดโรคมะเร็งในโรงงานอุตสาหกรรมและอากาศทั่วไป ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งของแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตกาว

“รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ เป็นหัวหน้าทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเป็นนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยและการประดิษฐ์ที่ได้รับการยอมรับ ที่คิดค้นงานวิจัยด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์เคมีที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งจากการได้รับสารพิษ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่ผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ที่จะยังผลต่อการเติบโตอย่างมั่นคงของประเทศในอนาคต” อธิการบดี ม.อ.กล่าว

ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลแก่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จะจัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 ณ ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยรางวัลที่นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติจะได้รับครั้งนี้ ประกอบด้วย เงินรางวัลมูลค่า 500,000 บาท เหรียญนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โดยบริษัทมาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป) โทร: 02-248-7967-8 ต่อ 118 หรือ 081-929-8864
Email : c_mastermind@hotmail.com Website : www.mtmultimedia.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วช. แจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--วช. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น เนื่องจากขณะนี้จ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง