ภาพข่าว: บีโอไอ จับมือ สสปน. จัด CEO Forum ดึงผู้บริหารบริษัทชั้นนำข้ามชาติ – ยักษ์ใหญ่ในไทย ประชุมอลังการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday January 13, 2012 18:26
กรุงเทพฯ--13 ม.ค.--บีโอไอ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และ นายอรรคพล สรสุชาติ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) ร่วมแถลงข่าว การจัดสุดยอดการประชุมที่ยิ่งใหญ่ ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011 “การประชุมสุดยอดผู้นำภาคธุรกิจ หรือ CEO Forum” เพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยในเวทีการลงทุนโดยตรงจากทั่วโลก พร้อมแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย และ “การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ทางด้านการลงทุนครั้งที่ 1 (Honorary Investment Advisor : HIA)” หรือ HIA General Meeting เพื่อรับทราบนโยบายการส่งเสริมการลงทุน และข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนระยะ 5 ปีของบีโอไอ (2555 – 2559) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2555 นี้ โดยงานแถลงข่าวฯ จัดขึ้น ณ ห้อง Sapphire 16 ฮอลล์ 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้


Latest Press Release

ภาพข่าว: สถาปนานายกสโมสรไลออนส์ ดอนเมือง

กฤษณา วิจิตรบัณฑิตกุล รับตำแหน่งนายกสโมสรไลออนส์ดอนเมือง กรุงเทพฯ สมัยปัจจุบันโดยมี ดวงพร ชยางกูร ณ อยุธยา เป็นอุปนายก และกชพรรณ นุ่นฤทธิ์ เป็นประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษที่สโมสรทหารบกวันก่อน...

DPU ร่วมกับ Wuhan University จัดประชุมวิชาการนานาชาติ DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น (Wuhan University) แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “DPU-Wuhan International Conference on Oriental Leadership” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอแนวคิดและผลงานวิจัย...

กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมรวมใจไทยทั้งชาติ และการแสดงละครพูด เรื่อง สามัคคีเภท ชมฟรี!

ด้วยคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงละครพูดสลับเรื่อง สามัคคีเภท ตามโครงการวัฒนธรรมรวมใจไทยทั้งชาติ เพื่อสร้างความสุขแก่ประชาชน นำเรื่องจาก “สามัคคีเภทคำฉันท์”...

กระทรวงวัฒนธรรมจัดทำบทเพลงรักชาติร่วมสมัย

ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดทำโครงการบันทึกเสียงเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยนำเพลงรักชาติที่มีอยู่เดิมมาบันทึกเสียงใหม่...

กระทรวงวัฒนธรรม จัดค่าย ครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมโดยใช้มิติวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรม“ค่ายครอบครัว ชุมชน สังคมเป็นสุข”ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ กระทรวงวัฒนธรรม และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง...

Related Topics