สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 ตุลาคมนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 10, 2011 14:30
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ตลท.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานใหญ่ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ณ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 นี้

นายสมพล กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจที่ได้ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน การหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การลงทุนที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ด้านการออม และการลงทุน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้ธุรกิจดำเนินงานบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทย

“เพื่อสนับสนุนภารกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว อาคารสำนักงานใหญ่ที่จะสร้างขึ้นใหม่นี้ จะมีบทบาทส่งเสริมการทำธุรกรรมในตลาดทุน โดยจะเป็น “ศูนย์ธุรกิจตลาดทุน” อย่างครบวงจร เทียบเคียงได้กับศูนย์กลางการเงินและการลงทุนในนานาอารยประเทศ” นายสมพลกล่าว

ด้านนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยเกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง

อาคารสำนักงานใหญ่ว่า อาคารแห่งนี้ได้ออกแบบเพื่อเป็นศูนย์กลางการซื้อขายหลักทรัพย์ ให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์สมาชิก และบริษัทจดทะเบียน รวมถึง สมาคมและสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการลงทุน สำหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน รวมถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุนในระยะยาว

อาคารแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีของสำนักงานที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดการออกแบบให้เป็นอาคารสำนักงานมาตรฐานอาคารเขียว LEED Certified ของสถาบันสภาอาคารเขียวแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ US Green Building Council (USGBC) ในระดับ Gold ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกันมลภาวะเป็นพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ มีกำหนดการก่อสร้างระหว่างปี 2554 - 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม S-E-T Call Center โทร. 0 2229 2222
สื่อมวลชน ติดต่อส่วนประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ 0 2229 2036 /วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร 0 2229 2797
อรสิริ บุญแต้ม 0 2229 2799

Latest Press Release

ภาพข่าว: TVD รับรางวัล Opportunity day มหาชน

คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ทีวี ไดเร็ค (TVD) ถ่ายภาพร่วมกับคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในโอกาสเข้ารับรางวัล Opportunity day มหาชน บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มียอดผู้ชมเป็น Unique...

ศิลปวัฒนธรรมภาคประชาชน

ศิลปะ เป็นความงาม คุณค่าของความงามคือการสร้างสรรค์ เป็นสุทรียภาพ หรือการสร้างอารมณ์ต่างๆ โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานเขียน บทกวี การเต้นรำ การแสดง ดนตรี งานปฏิมากรรม ภาพวาด-ภาพเขียน ที่นับเป็นศาสตร์ที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน...

ภาพข่าว: ต้อนรับสาวงาม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014

มร.อังเดร บรูลฮาร์ท (คนที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและให้การต้อนรับคณะมิสแกรนด์ไทยแลนด์ นำโดย ปรภัสสร ดิศย์ดำรง (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้ชนะการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2014 ศศิ...

ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์พรีเมี่ยม ไส้ครีมรังนกเปลือกหิมะ ในกล่องหรูโฉมใหม่ จากห้องอาหารจีน แชงพาเลซ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์ระดับพรีเมี่ยม “ไส้ครีมรังนกเปลือกหิมะ” ที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษในปีนี้ พร้อมขนมไหว้พระจันทร์ชุดพิเศษ ได้แก่ ชุดสุขสันต์ยิ่งทวีคูณ ชุดขนมไหว้พระจันทร์อบขนาดเล็กไส้ครีมล้วน ชุดสุขสำราญเปี่ยมวาสนา...

ภาพข่าว: กสอ. จับมือ ISMED สร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจอุตฯ แฟชั่น ยกระดับอัตลักษณ์ 5 ย่านแฟชั่น มุ่งสู่ศูนย์กลางแฟชั่นแห่งอาเซียน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยนายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) และตัวแทนเครือข่ายผู้ประกอบการจาก 5 ย่านการค้าสินค้าแฟชั่นของไทย ได้แก่ ย่านการค้าตลาดนัดจตุจักร...

Related Topics