ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

AFET เปิดตัวยางแท่งเอสทีอาร์20 (STR20) พร้อมซื้อขายวันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๓:๔๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--AFET

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) เปิดตัวสินค้าใหม่ล่าสุด สัญญาล่วงหน้ายางแท่งเอสทีอาร์ 20 โดยใช้สัญลักษณ์ “ STR20 ” เริ่มซื้อขายวันแรก 28 ตุลาคม นี้ การนำสินค้ายางแท่งกลับเข้ามาซื้อขายในช่วงนี้ นับเป็นจังหวะที่เหมาะสม เนื่องมาจากการขยายตัวของตลาดยางแท่งที่ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ เห็นได้จากการขยายตัวในสัดส่วนการส่งออก ในปี 2553 การส่งออกยางแท่ง เท่ากับ 1.106 ล้านตัน หรือเกือบ 40% ซึ่งสูงที่สุดในสินค้ายางทั้งหมดที่ไทยส่งออกและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ยางแท่ง STR20 นั้นเป็นยางแท่งที่ไทยส่งออกมากที่สุดประมาณ 80% ของปริมาณการส่งออกยางแท่งทั้งหมด โดยมีประเทศผู้ใช้หลักคือ ประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา และจากการเจริญเติบโตอย่างชัดเจนของตลาดยางแท่ง STR20 นั้น AFET จึงได้ทำการปรับปรุงข้อกำหนดการซื้อขายล่วงหน้ายางแท่ง STR20 โดยเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาคุณภาพสูงขึ้น และยังปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งมอบและรับมอบเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการในวงการยาง ทั้งผู้ค้าและอุตสาหกรรม

นายประสาท เกศวพิทักษ์ ประธานกรรมการ AFET เปิดเผยว่า “คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย มีมติให้นำข้อกำหนดการซื้อขายล่วงหน้า ยางแท่งเอสทีอาร์20 โดยใช้สัญลักษณ์ “ STR20 ” เข้ามาซื้อขายล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคมเป็นต้นไป และกำหนดให้เดือนกุมภาพันธ์ 55 เป็นเดือนที่ครบกำหนดส่งมอบเดือนแรก และมีเดือนส่งมอบล่วงหน้าไม่เกิน 7 เดือน โดยการซื้อขายในช่วงแรกกำหนดให้มีการซื้อขายล่วงหน้า 5 เดือนส่งมอบ คือ เดือนส่งมอบกุมภาพันธ์ 55 (STR20 FEB 12) มีนาคม 55 (STR20 MAR 12) เมษายน 54 (STR20 APR 12) พฤษภาคม 55 (STR20 MAY 12) มิถุนายน 55 (STR 20 JUN 12) และเมื่อถึงวันที่ 29 พฤศจิกายน 54 ก็จะเปิดซื้อขายเพิ่มอีก 1 เดือนคือ เดือนส่งมอบกรกฎาคม 55 (STR20 JUL 12) และวันที่ 29 ธันวาคม 54 เปิดซื้อขายเพิ่มอีก 1 เดือน คือ เดือนส่งมอบสิงหาคม 55 (STR20 AUG 12) เพื่อให้ครบ 7 เดือนส่งมอบ ซึ่งสอดคล้องกับสัญญายางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ทั้งนี้คุณสมบัติของยางแท่งเป็นไปตามมาตรฐานสินค้ายางแท่งเอสทีอาร์ 20

หน่วยการซื้อขายของสัญญาดังกล่าวกำหนดไว้ที่ 5 ตัน (5,000 กิโลกรัม) และการส่งมอบสินค้าจะเริ่มต้นที่ 20.16 ตัน (20,160 กิโลกรัม) หรือ 4 เท่าของหน่วยการซื้อขาย ซึ่งเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับยางแผ่นรมควันชั้น 3 และกำหนดราคาขึ้นลงในแต่ละขั้นเท่ากับ 50 บาท/ตัน โดยมีข้อจำกัดจำนวนการถือครองข้อตกลงต้องหรือจำนวนสัญญาที่ผู้ลงทุนจะถือได้สูงสุดไม่เกิน 3,000 สัญญาของทุกเดือนรวมกันและในเดือนส่งมอบจะถือได้ไม่เกิน 200 สัญญา ส่วนเงินประกันขั้นต้นที่จะต้องนำมาวางเพื่อเข้ามาการซื้อขายกำหนดไว้ 45,500 บาท/สัญญา

สัญญาดังกล่าวมีการกำหนดจุดส่งมอบ ตามเงื่อนไข FOB (Free on Board) กรุงเทพฯ หรือแหลมฉบัง และเพิ่มความคล่องตัวให้สามารถเลือกส่งมอบ ณ โรงงานผู้ผลิต (โรงงานที่ตลาดประกาศกำหนด) ได้ด้วย โดย AFET ได้จัดให้มีโรงงานที่เป็นผู้ผลิตยางแท่ง ที่มีมาตรฐานถึง 12 โรง ไว้รองรับเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลิตและบรรจุยางแท่งเอสทีอาร์ 20 เพื่อการส่งมอบและรับมอบ

ข้อกำหนดการซื้อขายล่วงหน้ายางแท่ง STR20 ใหม่ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าให้สูงกว่ายางแท่งของประเทศคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย (SIR20) มาเลเซีย (SMR20) หรือสิงคโปร์ (SSR20) ซึ่งจะทำให้ AFET เป็นตลาดล่วงหน้าแห่งแรกที่มีการซื้อขายยางมาตรฐานสูง จะส่งผลให้ราคายางแท่งที่ซื้อขายใน AFET เป็นราคาอ้างอิงสำหรับยางมาตรฐานสูงที่มีการซื้อขายระหว่างประเทศ นับเป็นมิติใหม่ของวงการค้า และการผลิตยางพาราที่จะมีราคาอ้างอิงสำหรับยางชนิดนี้โดยตรง ไม่ต้องอาศัยราคา ยางแท่งชนิดอื่นจากตลาดต่างประเทศ มาคำนวณทางอ้อมเป็นราคาอ้างอิง” นายประสาท กล่าวในที่สุด

และในโอกาสนี้ AFET กำหนดจัดให้มีการเสวนา “AFET กับการเป็นศูนย์กลางการซื้อขายล่วงหน้ายางพาราโลก” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้สนใจเข้าฟังจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้ทรงคุณวุฒิทุกภาคส่วนในวงการยางพารา โดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย หากท่านในสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.afet.or.th และสำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-263-9888 ต่อ 816 และ 820

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอิสราพร กิจไพฑูรย์
ฝ่ายการตลาด ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
โทร 0-2263-9888, 0-2251-9535 หรือ www.afet.or.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ก.ส.ล.เชิญร่วมสัมมนา"ทำเงินจากยางล่วงหน้า โดยไม่ต้องปลูกและไม่ต้องค้า"

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--ก.ส.ล. ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล.) และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ต.ส.ล.) ได้จัดโครงการสัมมนาสำหรับนักลงทุนเรื่อง "ทำเงินจากยางล่วงหน้า โดยไม่ต้องปลูกและไม่ต้องค้า" ในวัน...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง