ซีเมนส์เริ่มปีงบประมาณ 2555 ด้วยโครงสร้างองค์กรใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 10, 2011 16:29
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ซีเมนส์

กลุ่มธุรกิจที่ 4 ‘อินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ ซิตี้” จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ซีเมนส์จะเริ่มต้นปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้พร้อมกับการเปิดตัวกลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มอินฟรา-สตรัคเจอร์ แอนด์ ซิตี้ (Infrastructure & Cities) ซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไปตามแผน ส่งผลให้ธุรกิจที่ซีเมนส์ประกอบการจะเปลี่ยนเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กลุ่มอินดัสตรี้ (Industry) กลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ ซิตี้ (Infrastructure & Cities) กลุ่มเอเนอร์ยี (Energy) และ กลุ่มเฮลท์แคร์ (Healthcare) ทั้งนี้กลุ่มธุรกิจที่ 4 ที่เพิ่มขึ้นนั้นเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนต้องการเป็นผู้มีส่วนร่วมระดับชั้นแนวหน้าในการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองและการลงทุนด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ “เรากำลังมุ่งมั่นให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการเติบโตในธุรกิจของเรา การจัดโครงสร้างใหม่นี้จะทำให้เราใกล้ชิดกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ ซิตี้จะขยายโอกาสทางธุรกิจของเราในตลาดที่มีการเติบโตในเมืองต่างๆ” นายปีเตอร์ เลิชเช่อร์ ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ เอจีกล่าว “เมืองต่างๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างใหญ่หลวงในการทำให้เมืองเติบโตควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งซีเมนส์สามารถนำเสนอโซลูชั่นครอบคลุมจากแห่งเดียวเพื่อที่จะบรรลุแนวคิดและความต้องการเช่นนั้นได้ และเพื่อที่จะให้บริการและตอบสนองความต้องการของบรรดาเมืองต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น เราจึงให้ความสำคัญกับกลุ่มธุรกิจใหม่โดยมุ่งเน้นเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเมืองโดยเฉพาะ” นาย โรลันด์ บุชส์ หัวหน้าฝ่ายบริหารกลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ ซิตี้ กล่าวเพิ่มเติม

อีกไม่นานประชากรโลกจะมีมากกว่าเจ็ดพันล้านคน ผู้คนจำนวนมหาศาลต่างต้องการเข้ามาอยู่อาศัยในเมืองต่างๆ และจะทำการย้ายถิ่นฐานเข้ามา ทุกวันนี้กว่าครึ่งของประชากรโลกได้มาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองต่างๆ แล้ว โดยตัวเลขจะเพิ่มขึ้นเป็น 1,400 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 60 ภายใน 20 ปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตเช่นนี้ บรรดาเมืองต่างๆ ทั่วโลกจำต้องลงทุนจำนวนมหาศาลในการเพิ่มระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยในขณะนี้มูลค่าตลาดสำหรับการลงทุนในชุมชนเมืองทั้งหมดอยู่ที่ราว 3 แสนล้านยูโรต่อปีซึ่งซีเมนส์ก็ได้นำเสนอพอร์ทโฟลิโอซึ่งกว้างและครอบคลุมมากที่สุดในโลกสำหรับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับชุมชนเมืองไปแล้ว

กลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ ซิตี้ จะบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ทั่วโลกที่เกี่ยวกับเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยซีเมนส์ได้รวมเอาความแข็งแกร่งและกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจเข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มเดียวเพื่อนำเสนอโซลูชั่นให้แก่เมืองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซลูชั่นเพื่อการคมนาคมขนส่ง โซลูชั่นเพื่อการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและโซลูชั่นที่ประหยัดพลังงาน โดยกลุ่มธุรกิจนี้มีพนักงานทั้งสิ้นราว 87,000 คน ซึ่งเป็นพนักงานที่เคยอยู่ในกลุ่มอินดัสตรี้ (Industry Sector) ซึ่งได้แก่ ฝ่ายโมบิลิตี้ (Mobility) และฝ่ายบิวดิ้งเทคโนโลยี (Building Technology) รวมถึงพนักงานจากกลุ่มเอนเนอร์ยี (Energy Sector) ซึ่งได้แก่ แผนกธุรกิจเพาว์เวอร์ ดิสตรีบิวชั่น (Power Distribution) และแผนกธุรกิจสมาร์ทกริด (Smart Grid)

กลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ ซิตี้ จะประกอบไปด้วย 5 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ เรลล์ ซีสเต็มส์ (Rail Systems) ซึ่งเกี่ยวกับยานพาหนะสำหรับราง ฝ่ายโมบิลิตี้แอนด์ลอจิสติกส์ (Mobility and Logistics) ซึ่งเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจราจรการขนส่งและลอจิสติกส์ ฝ่ายโลว์แอนด์มิเดียม โวลเทจ (Low and Medium Voltage) ฝ่ายสมาร์กริด (Smart Grid) และ ฝ่ายบิวดิ้งเทคโนโลยี (Building Technologies) ทั้งนี้ ภายใต้โครงสร้างกลุ่มใหม่นี้ฝ่ายธุรกิจต่างๆ จะสามารถมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแต่ฝ่ายและเข้าใกล้ตลาดที่เป็นเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นจากการร่วมมือกันภายในกลุ่มธุรกิจอันเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มธุรกิจในตลาดที่มีการเติบโตของเมืองต่างๆ

เพื่อคว้าโอกาสของการเติบโตทางธุรกิจที่จะเพิ่มขึ้นได้นี้ ซีเมนส์จะจ้างงานด้านการขายเพื่อเข้าถึงตลาดใหม่รวมถึงการจ้างงานในส่วนงานวิจัยและพัฒนาสำหรับธุรกิจเพื่อชุมชนเมืองของซีเมนส์ ศูนย์ศักยภาพและความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจใหม่นี้ซึ่งซีเมนส์จะใช้เป็นศูนย์รวมความชำนาญการในเรื่องที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับชุมชนเมืองนี้ คือ ยุทธศาสตร์สำคัญ โดยศูนย์แห่งแรกกำลังถูกก่อตั้งขึ้นในกรุงลอนดอนในขณะนี้และจะเพิ่มอีกสองแห่งในทวีปเอเชียและอเมริกา ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญของซีเมนส์จะใช้ศูนย์เหล่านี้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับโซลูชั่นใหม่ๆ สำหรับชุมชนเมืองเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของซีเมนส์ในรูปแบบแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างพิเศษตรงความต้องการเฉพาะสำหรับแต่ละเมืองให้กับผู้ออกแบบวางผังเมืองและนายกเทศมนตรีในเมืองต่างๆ ซึ่งรวมถึงโซลูชั่นแบบบูรณาการสำหรับการจราจรเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดและนวัตกรรมทางแนวคิดในการลดการใช้พลังงานซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของเมืองโดยรวม แม้ในยามที่งบประมาณเพื่อสาธารณะมีจำกัดโซลูชั่นของซีเมนส์อย่างสัญญาการประหยัดพลังงาน (Energy-Saving-Contracting) ก็สามารถช่วยบรรดาเมืองและชุมชนต่างๆ ในการลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงประสิทธิภาพการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ โซลูชั่นระบบจัดเก็บค่าผ่านทางของซีเมนส์ยังเป็นช่องทางใหม่ในการช่วยสร้างรายได้ให้แก่เมืองและชุมชนอีกด้วย

ซีเมนส์มีการประชุมและพบปะโดยตรงกับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของเมืองผ่านทีมงานของผู้จัดการที่ดูแลเมือง (City Account Managers) ของซีเมนส์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อกับลูกค้าโดยจะสามารถนำเสนอพอร์ทโฟลิโอทั้งหมดของซีเมนส์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองให้แก่ลูกค้าได้จากแหล่งเดียว นอกจากนี้แล้ว ประสบการณ์ของเขาเหล่านี้ยังสามารถช่วยบริษัทฯ ในการพัฒนาพอร์ทโฟลิโอสำหรับเมืองอีกเช่นกัน ทั้งนี้ ความใกล้ชิดกับลูกค้าคือหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนและยังเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการทำงานตามระบบ ’วัน ซีเมนส์’ (One Siemens)

กลุ่มอินดัสตรี้ที่มีโครงสร้างใหม่จะมุ่งเน้นไปที่บรรดาลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม โดยทางกลุ่มจะยังคงมุ่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะและธุรกิจงานบริการรวมถึงการเพิ่มบทบาทของการเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์เพื่องานอุตสาหกรรม กลุ่มนี้มีพนักงานประมาณ 1 แสนคนโดยประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอินดัสตรี้ ออโตเมชั่น ฝ่ายไดร์ฟ เทคโนโลยี (Industry Automation and Drive Technologies) และฝ่ายใหม่ที่เพิ่งตั้งขึ้น คือ คัสโตเมอร์ เซอร์วิส (Customer Services) และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างครบถ้วนสำหรับงานก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่ เมเทิล เทคโนโลยี (Metals Technologies) จะเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้กลุ่มธุรกิจนี้โดยตรง

กลุ่มเอนเนอร์ยียังคงเป็นผู้จัดหาชั้นนำของโลกด้านผลิตภัณฑ์ที่กว้างและครอบคลุมรวมถึงโซลูชั่นและงานบริการสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้า ระบบสายส่ง ตลอดจนการผลิต การกลั่นและการขนส่งก๊าซและน้ำมัน โดยมีพนักงานทั้งสิ้นราว 75,000 คน กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยธุรกิจ 6 ฝ่าย คือ ฝ่ายฟอสซิล พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น (Fossil Power Generation) ฝ่ายวินด์ พาวเวอร์ (Wind Power) ฝ่ายโซลาร์ แอนด์ ไฮโดร (Solar & Hydro) ฝ่ายเอนเนอร์ยี เซอร์วิส (Energy Service) ฝ่ายออยล์ แอนด์ แก๊ส (Oil & Gas) และ ฝ่ายพาวเวอร์ ทรานสมิสชั่น (Power Transmission)

กลุ่มเฮลท์แคร์ ไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มนี้มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ 49,000 คน โดยยังคงเป็นหนึ่งในผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ของโลกอันประกอบไปด้วย 3 ฝ่าย ซึ่งได้แก่ ฝ่ายอิมเมจิ้ง แอนด์ เธราปี ซิสเต็มส์ (Imaging & Therapy Systems) ฝ่ายคลินิกคอล โปรดักซ์ (Clinical Products) และฝ่ายไดแอกโนสติกส์ (Diagnostics)

เกี่ยวกับซีเมนส์ เอจี (เบอร์ลินและมิวนิค) เป็นบริษัทระดับโลกด้านอิเลคทรอนิกส์และวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งประกอบการในธุรกิจภาคอุตสาหกรรม พลังงาน และ เฮลท์แคร์ กว่า 160 ปีที่ซีเมนส์ เป็นบริษัทฯ ที่แทนความหมายได้ถึงความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม คุณภาพ ไว้วางใจได้ และมีความเป็นสากล บริษัทฯ เป็นผู้จัดหารายใหญ่ที่สุดของโลกในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งกว่า 1 ใน 3 ของรายได้ทั้งหมดมาจากผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นสีเขียว ในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 มีรายได้ทั้งหมด (ไม่รวมออสแรมและซีเมนส์ ไอที โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส) อยู่ที่ 69,000 ล้านยูโร โดยมีรายได้สุทธิ 4,300 ล้านยูโร จนถึงสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 ซีเมนส์มีพนักงานราว 336,000 คนทั่วโลก

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่ www.siemens.com.

เกี่ยวกับบริษัท ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทย

ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทยดำเนินธุรกิจในทั้ง 3 ภาคธุรกิจ ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรม พลังงาน และเฮลท์แคร์ โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจในธุรกิจที่มีฐานธุรกิจที่กว้าง ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถบรรลุผลสำเร็จในการเข้าสู่ตลาดใหม่ โดยเฉพาะตลาดของธุรกิจที่กำลังเติบโตในภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน เช่น ปิโตรเคมี น้ำ โลหะ พลังงานสะอาด และ น้ำกับก๊าซ ในปีงบประมาณ 2553 สิ้นสุดปีงบประมาณในเดือนกันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ มียอดสั่งซื้อ 8,500 ล้านบาท และมีพนักงานราว 1,200 คน


Latest Press Release

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหาการผลิต

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตฝ่ายงานต่างๆ...

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนจินดาพงศ์ ให้ความสำคัญกับภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการย่อความ เรียงความ แข่งขันการอ่านภาษาไทยในงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านแบบไม่ผิดเพี้ยน...

ภาพข่าว: กปภ. เดินหน้าส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในเอเชีย

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา “The Third Executive Forum for Enhancing Sustainability of Urban Water Service in Asian Region” เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย...

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”...

ภาพข่าว: เคทีซีผนึกบีทูเอส และซี.ซี.เอฟฯ เปิดโครงการ พี่ดีใจ น้องเรียนจบ เปิดรับทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญ ผ่านบัตรเครดิต ร้านบีทูเอสทั่วไทย และทางออนไลน์

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด และนางธัญญา ศิริเวทิน (ขวา) กรรมการ...

Related Topics