ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๕:๕๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ชมรมกอล์ฟราชวิทย์

เนื่องด้วยโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และชมรมกอล์ฟราชวิทย์ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่องาน “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ปรับปรุงฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกีฬากอล์ฟของนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” จะจัดแข่งขันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น. ณ สนามเพรสซิเดนท์ คันทรีคลับ ชิงถ้วยประธานองคมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ว่า “เพื่อหาเงินรายได้นำมาปรับปรุงฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม สำหรับประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนนั้นเดิมชื่อโรงเรียนราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการปฏิรูปการปกครองประเทศในด้านต่างๆเมื่อปีพ.ศ. 2440 และ มีการโยกย้ายที่ตั้งสถานศึกษาถึง 4 สมัย

สมัยที่ 1 คือ สมัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2440 – 2446
สมัยที่ 2 คือ สมัยสายสวลี พ.ศ. 2447 – 2453
สมัยที่ 3 คือ สมัยบางขวาง พ.ศ. 2454- 2468
สมัยที่ 4 คือ สมัยสามพราน พ.ศ. 2507- ถึงปัจจุบัน

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระมหากรุณา รับโรงเรียนไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบกับในนามโรงเรียน นับแต่นั้นมาโรงเรียนราชวิทยาลัยสามพรานจึงได้ใช้นามอันเป็นมหามงคลยิ่งว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย และได้ทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2507 สำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชวิทยาลัย ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าหอประชุมของโรงเรียนอย่างสมพระเกียรติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแม้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี บริเวณฐานพระบรมรูปได้มีการเสื่อมลงตามเวลา จึงเป็นดำริร่วมกันของ คณะครู นักเรียนเก่าและผู้ปกครอง ว่าควรมีการปรับปรุงฐานพระบรมรูปและบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นสง่าแก่โรงเรียนในภาพรวมและยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนอีกด้วย

นายเวชสิทธิ์ สุขมาก นายกสมาคมราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการเข้าร่วมการจัดงานว่า “ในฐานะของตัวแทนนักเรียนเก่า มีความรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมจัดงานและหารายได้สบทบทุนในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนเก่าทุกคนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “เสด็จพ่อ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ตลอดเวลา และยังเป็นโอกาสครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมราชวิทยาลัยด้วย ดังนั้นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอีกครั้งที่เหล่านักเรียนเก่าได้แสดงความรำลึกถึง “เสด็จพ่อ” ของพวกเราอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงพลังความสามัคคีระหว่างนักเรียนเก่าราชวิทย์ด้วยกันโดยอาศัยกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อโรงเรียน”

นายวีระพล ยิ่งเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ในฐานะตัวแทน นายกสมาคมผู้ปกครองแลละครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย กล่าวว่า “พระบรมรูปนี้เป็นที่เคารพของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง มาช้านาน และได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระบรมรูปของพระองค์ท่านอยู่เป็นจำ ดังนั้นเมื่อมีดำริที่จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ขึ้นทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงยังเป็นการประสานความสามัคคีร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และผู้ปกครองด้วย”

นายธรรมราช ลักษณกาญจน์ ประธานชมรมกอล์ฟราชวิทย์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวถึงการจัดแข่งขันว่า “การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรี คลับ ปิดสนามทั้ง 4 คอร์ส ชิงถ้วยประธานองคมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมทีมละ 5 คน โดยคิดค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมกิตติมศักดิ์ทีมละ 40,000 บาท ประเภททีมบุคคลทั่วไปทีมละ 25,000 บาท สมัครรายบุคคลกท่านละ 5,000 บาท การคิดคะแนนนั้นจะใช้ระบบ 36 System แบ่งออกเป็น 4 ไฟล์ท คือ A B C D รายการนี้สำหรับผมนั้นถือว่าเป็นรายการที่นอกจากจะเป็นความภูมิใจและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะทำในฐานะนักเรียนเก่าราชวิทย์แล้ว ยังถือเป็นมงคลในชีวิตอีกด้วย จึงอยากเชิญชวนทุกท่านทีมีจิตศรัทธามาร่วมแข่งขัน ส่วนนักเรียนเก่าก็เป็นโอกาสที่ได้ถวายความจงรักภักดีแด่องค์เสด็จพ่อของพวกเราและจะเป็นความอิ่มเอิบในทุกๆ ครั้งที่เราได้กลับไปเยือนโรงเรียนและได้เห็นในสิ่งที่พวกเราร่วมสร้างกันในวันนี้”

สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” ในวันที่ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2544 ขอทรายรายละเอียดแล้สมัครได้ที่ นายธรรมราช ลักษณกาญจน์ ประธานชมรมกอล์ฟราชวิทย์ หรือเวบไซต์ www.rajavitgolf.com


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานแถลงข่าว “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ”

นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า (แถวหลัง: ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมด้วย นายเวชสิทธิ์ สุขมาก นายกสมาคมราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายวีระพล ยิ่งเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ...

กองทัพเรือ ขอเชิญร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

กรุงเทพฯ--8 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ สมาคมภริยาทหารเรือ กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัล ผู้บัญชาการทหารเรือ และ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง