“กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 10, 2011 15:54
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ชมรมกอล์ฟราชวิทย์

เนื่องด้วยโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และชมรมกอล์ฟราชวิทย์ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่องาน “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ปรับปรุงฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกีฬากอล์ฟของนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” จะจัดแข่งขันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น. ณ สนามเพรสซิเดนท์ คันทรีคลับ ชิงถ้วยประธานองคมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ว่า “เพื่อหาเงินรายได้นำมาปรับปรุงฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม สำหรับประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนนั้นเดิมชื่อโรงเรียนราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการปฏิรูปการปกครองประเทศในด้านต่างๆเมื่อปีพ.ศ. 2440 และ มีการโยกย้ายที่ตั้งสถานศึกษาถึง 4 สมัย

สมัยที่ 1 คือ สมัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2440 – 2446
สมัยที่ 2 คือ สมัยสายสวลี พ.ศ. 2447 – 2453
สมัยที่ 3 คือ สมัยบางขวาง พ.ศ. 2454- 2468
สมัยที่ 4 คือ สมัยสามพราน พ.ศ. 2507- ถึงปัจจุบัน

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระมหากรุณา รับโรงเรียนไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบกับในนามโรงเรียน นับแต่นั้นมาโรงเรียนราชวิทยาลัยสามพรานจึงได้ใช้นามอันเป็นมหามงคลยิ่งว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย และได้ทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2507 สำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชวิทยาลัย ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าหอประชุมของโรงเรียนอย่างสมพระเกียรติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแม้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี บริเวณฐานพระบรมรูปได้มีการเสื่อมลงตามเวลา จึงเป็นดำริร่วมกันของ คณะครู นักเรียนเก่าและผู้ปกครอง ว่าควรมีการปรับปรุงฐานพระบรมรูปและบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นสง่าแก่โรงเรียนในภาพรวมและยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนอีกด้วย

นายเวชสิทธิ์ สุขมาก นายกสมาคมราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการเข้าร่วมการจัดงานว่า “ในฐานะของตัวแทนนักเรียนเก่า มีความรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมจัดงานและหารายได้สบทบทุนในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนเก่าทุกคนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “เสด็จพ่อ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ตลอดเวลา และยังเป็นโอกาสครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมราชวิทยาลัยด้วย ดังนั้นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอีกครั้งที่เหล่านักเรียนเก่าได้แสดงความรำลึกถึง “เสด็จพ่อ” ของพวกเราอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงพลังความสามัคคีระหว่างนักเรียนเก่าราชวิทย์ด้วยกันโดยอาศัยกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อโรงเรียน”

นายวีระพล ยิ่งเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ในฐานะตัวแทน นายกสมาคมผู้ปกครองแลละครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย กล่าวว่า “พระบรมรูปนี้เป็นที่เคารพของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง มาช้านาน และได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระบรมรูปของพระองค์ท่านอยู่เป็นจำ ดังนั้นเมื่อมีดำริที่จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ขึ้นทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงยังเป็นการประสานความสามัคคีร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และผู้ปกครองด้วย”

นายธรรมราช ลักษณกาญจน์ ประธานชมรมกอล์ฟราชวิทย์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวถึงการจัดแข่งขันว่า “การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรี คลับ ปิดสนามทั้ง 4 คอร์ส ชิงถ้วยประธานองคมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมทีมละ 5 คน โดยคิดค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมกิตติมศักดิ์ทีมละ 40,000 บาท ประเภททีมบุคคลทั่วไปทีมละ 25,000 บาท สมัครรายบุคคลกท่านละ 5,000 บาท การคิดคะแนนนั้นจะใช้ระบบ 36 System แบ่งออกเป็น 4 ไฟล์ท คือ A B C D รายการนี้สำหรับผมนั้นถือว่าเป็นรายการที่นอกจากจะเป็นความภูมิใจและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะทำในฐานะนักเรียนเก่าราชวิทย์แล้ว ยังถือเป็นมงคลในชีวิตอีกด้วย จึงอยากเชิญชวนทุกท่านทีมีจิตศรัทธามาร่วมแข่งขัน ส่วนนักเรียนเก่าก็เป็นโอกาสที่ได้ถวายความจงรักภักดีแด่องค์เสด็จพ่อของพวกเราและจะเป็นความอิ่มเอิบในทุกๆ ครั้งที่เราได้กลับไปเยือนโรงเรียนและได้เห็นในสิ่งที่พวกเราร่วมสร้างกันในวันนี้”

สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” ในวันที่ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2544 ขอทรายรายละเอียดแล้สมัครได้ที่ นายธรรมราช ลักษณกาญจน์ ประธานชมรมกอล์ฟราชวิทย์ หรือเวบไซต์ www.rajavitgolf.com


Latest Press Release

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2557

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก...

FuneralBook.se-ed.com เว็บไซต์รับสั่งซื้อหนังสือสำหรับแจกในงานศพ บริการใหม่จากซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด!! FuneralBook.se-ed.com เว็บไซต์ให้บริการสั่งซื้อหนังสือสำหรับแจกในงานศพ ให้คุณเลือกหนังสือเป็นของที่ระลึกได้ตามต้องการ ด้วยหนังสือหลากหลายเนื้อหามีให้เลือกมากมาย...

คปก.ชูปฏิรูปสวัสดิการผู้สูงอายุ เล็งออกกม.ขยายสิทธิ-ตั้งกองทุนฯ นักวิชาการ-ปชช.หนุนเพิ่มคุ้มครองสิทธิ ตั้งกลไกรวมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันที่ 24 เมษายน 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ... โดยนายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย...

เมกาบางนา ยกทัพขบวนความสนุก ในงาน Mega Summer 2014:สงกรานต์ เฟสติวัล ธามไท จับมือ 321 ระเบิดความสุขกับมินิคอนเสิร์ต พร้อมชุ่มฉ่ำกับปาร์ตี้โฟมสุดมันส์

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ระเบิดความมันส์ในงาน “Mega Summer 2014 : สงกรานต์เฟสติวัล ที่ผ่านมา ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ 2014 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมระเบิดความสนุกกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ นำทีมโดย Time Thai และ 321 (Three two one) ศิลปินจากบริษัท อาร์เอส จำกัด...

มาร์เก็ตวิลเลจจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหาร - แห้ง ในวันวิสาขบูชา วันอังคาร ที่13 พ.ค.2557 เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ในวันวิสาขบูชานี้ เวลา...

Related Topics