“กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday October 10, 2011 15:54
กรุงเทพฯ--10 ต.ค.--ชมรมกอล์ฟราชวิทย์

เนื่องด้วยโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และชมรมกอล์ฟราชวิทย์ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศลภายใต้ชื่องาน “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ปรับปรุงฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และปรับสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงามขึ้น รวมทั้งส่งเสริมกีฬากอล์ฟของนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ โดยการแข่งขันกอล์ฟการกุศล “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” จะจัดแข่งขันวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น. ณ สนามเพรสซิเดนท์ คันทรีคลับ ชิงถ้วยประธานองคมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์

นายสุวัฒน์ อ้นใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ว่า “เพื่อหาเงินรายได้นำมาปรับปรุงฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม สำหรับประวัติโดยสังเขปของโรงเรียนนั้นเดิมชื่อโรงเรียนราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริที่จะจัดตั้งเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการปฏิรูปการปกครองประเทศในด้านต่างๆเมื่อปีพ.ศ. 2440 และ มีการโยกย้ายที่ตั้งสถานศึกษาถึง 4 สมัย

สมัยที่ 1 คือ สมัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2440 – 2446
สมัยที่ 2 คือ สมัยสายสวลี พ.ศ. 2447 – 2453
สมัยที่ 3 คือ สมัยบางขวาง พ.ศ. 2454- 2468
สมัยที่ 4 คือ สมัยสามพราน พ.ศ. 2507- ถึงปัจจุบัน

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระมหากรุณา รับโรงเรียนไว้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ประกอบกับในนามโรงเรียน นับแต่นั้นมาโรงเรียนราชวิทยาลัยสามพรานจึงได้ใช้นามอันเป็นมหามงคลยิ่งว่า โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย และได้ทรงเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2507 สำหรับพระบรมรูปสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชวิทยาลัย ได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าหอประชุมของโรงเรียนอย่างสมพระเกียรติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแม้จะได้รับการดูแลรักษาอย่างดี บริเวณฐานพระบรมรูปได้มีการเสื่อมลงตามเวลา จึงเป็นดำริร่วมกันของ คณะครู นักเรียนเก่าและผู้ปกครอง ว่าควรมีการปรับปรุงฐานพระบรมรูปและบริเวณภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เพื่อให้สมพระเกียรติและเป็นสง่าแก่โรงเรียนในภาพรวมและยังเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบรอบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนอีกด้วย

นายเวชสิทธิ์ สุขมาก นายกสมาคมราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงการเข้าร่วมการจัดงานว่า “ในฐานะของตัวแทนนักเรียนเก่า มีความรู้สึกปลาบปลื้มและยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมจัดงานและหารายได้สบทบทุนในครั้งนี้ เนื่องจากนักเรียนเก่าทุกคนมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ “เสด็จพ่อ” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ตลอดเวลา และยังเป็นโอกาสครบรอบ 80 ปีของการก่อตั้งสมาคมราชวิทยาลัยด้วย ดังนั้นการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอีกครั้งที่เหล่านักเรียนเก่าได้แสดงความรำลึกถึง “เสด็จพ่อ” ของพวกเราอีกครั้ง นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงพลังความสามัคคีระหว่างนักเรียนเก่าราชวิทย์ด้วยกันโดยอาศัยกีฬากอล์ฟเป็นสื่อกลางในการทำกิจกรรมอันเป็นกุศลเพื่อโรงเรียน”

นายวีระพล ยิ่งเจริญ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ในฐานะตัวแทน นายกสมาคมผู้ปกครองแลละครู โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย กล่าวว่า “พระบรมรูปนี้เป็นที่เคารพของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง มาช้านาน และได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระบรมรูปของพระองค์ท่านอยู่เป็นจำ ดังนั้นเมื่อมีดำริที่จะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ขึ้นทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ถวายความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมถึงยังเป็นการประสานความสามัคคีร่วมกัน ระหว่างโรงเรียน นักเรียนเก่า นักเรียนปัจจุบัน และผู้ปกครองด้วย”

นายธรรมราช ลักษณกาญจน์ ประธานชมรมกอล์ฟราชวิทย์ ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวถึงการจัดแข่งขันว่า “การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 ช็อตกันสตาร์ทเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟเพรสซิเด้นท์ คันทรี คลับ ปิดสนามทั้ง 4 คอร์ส ชิงถ้วยประธานองคมนตรี พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ แบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมทีมละ 5 คน โดยคิดค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมกิตติมศักดิ์ทีมละ 40,000 บาท ประเภททีมบุคคลทั่วไปทีมละ 25,000 บาท สมัครรายบุคคลกท่านละ 5,000 บาท การคิดคะแนนนั้นจะใช้ระบบ 36 System แบ่งออกเป็น 4 ไฟล์ท คือ A B C D รายการนี้สำหรับผมนั้นถือว่าเป็นรายการที่นอกจากจะเป็นความภูมิใจและเต็มใจอย่างยิ่งที่จะทำในฐานะนักเรียนเก่าราชวิทย์แล้ว ยังถือเป็นมงคลในชีวิตอีกด้วย จึงอยากเชิญชวนทุกท่านทีมีจิตศรัทธามาร่วมแข่งขัน ส่วนนักเรียนเก่าก็เป็นโอกาสที่ได้ถวายความจงรักภักดีแด่องค์เสด็จพ่อของพวกเราและจะเป็นความอิ่มเอิบในทุกๆ ครั้งที่เราได้กลับไปเยือนโรงเรียนและได้เห็นในสิ่งที่พวกเราร่วมสร้างกันในวันนี้”

สนใจส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน “กอล์ฟราชวิทย์ รวมใจถวายเสด็จพ่อ” ในวันที่ศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2544 ขอทรายรายละเอียดแล้สมัครได้ที่ นายธรรมราช ลักษณกาญจน์ ประธานชมรมกอล์ฟราชวิทย์ หรือเวบไซต์ www.rajavitgolf.com


Latest Press Release

ทเวนตี้ เฟิร์สต์ เซ็นจูรี่ ฟ็อกซ์ ควบรวมกิจการโทรทัศน์ดาวเทียมในยุโรป ดันนิวสกายขึ้นเป็นธุรกิจเพย์ทีวีชั้นนำของภูมิภาค

- โอนทรัพย์สินในสกาย อิตาลีและเยอรมนี ไปยังบีสกายบี และจะยังคงถือหุ้นจำนวน 39.1% ในบีสกายบีที่มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น พร้อมรับรายได้ 9.3 พันล้านดอลลาร์ เป็นเงินสดและทรัพย์สิน - บริษัทจะยังคงซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องในปีงบการเงิน 2558...

อิ่มอร่อยเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 2 แบบ 2 สไตล์ ที่โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22

มื้อเที่ยงมื้อพิเศษ “วันแม่แห่งชาติ” ปีนี้ โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 มีความยินดีขอเชิญชวนคุณ ๆ และคุณแม่สุดที่รักมาเลือกอิ่มอร่อยอย่างจุใจกับโปรโมชั่นอาหารบุฟเฟ่ต์เลิศรส 2 แบบ 2 สไตล์ เพื่อเฉลิมฉลองในวันสำคัญวันนี้...

ภาพข่าว: เลี้ยงพบปะสังสรรค์

นิกกี้ คอซ ประธานหอการค้านิวซีแลนด์-ไทย จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์สมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ไมตรี โดยมี มร. ไมเคิล ซีเทค ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 มาร่วมงานด้วย ณ ห้องบางกอกพาโนรามาของโรงแรมฯ เมื่อเร็ว ๆ...

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย จัดเสวนา เรื่อง การประชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหินและข้อเสนอต่อ คสช.

สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (T-BAN) ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “การประชุมความพร้อมในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง...

สมาคมศูนย์การค้าไทย แถลงข่าวประกาศนโยบายสมาคมศูนย์การค้าไทย (TSCA)

สมาคมศูนย์การค้าไทย หรือ TSCA มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนมาร่วม “เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการศูนย์การค้าไทย” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00-11:30 น. ณ ห้องโลตัส 5-6 ชั้น 22 โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์...

Related Topics