กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงานเปิดตัว AEC Information Center และการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (Logo)

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 13, 2011 16:37
กรุงเทพฯ--13 ก.ย.--กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานเปิดตัว AEC Information Center ณ บริเวณชั้น ๓ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และการเปิดตัวตราสัญลักษณ์ (Logo) ใหม่ของกรมฯ พร้อมการสัมมนาเรื่อง “พัฒนาการคู่ขนานของอาเซียน : AEC และ ASEAN++ FTA” (ASEAN’s Dual Tracks: AEC and ASEAN++ FTA) โดยมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมในพิธี ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๔๑๐ ชั้น ๔ กระทรวงพาณิชย์ โดยในงานจะมีพิธีเปิด พร้อมนำเยี่ยมชม ห้องประชุม/ห้องรับรองใหม่ของกรมฯ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงแนวสร้างสรรค์ ชุด “DTN Talent” จากข้าราชการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


Latest Press Release

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ คว้ารางวัลอาจารย์ดีเด่นจากกองทุนกาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

ผลการคัดเลือกรางวัลอาจารย์ดีเด่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(Sasin)ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระดับดีเด่น...

กลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

Training and WorkshopHow to Create and Manage Event Marketingกลยุทธ์การสร้างสรรค์และบริหารกิจกรรมพิเศษทางการตลาดวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2557 เวลา 8.30 – 17.00 น.ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯจัดโดย...

ภาพข่าว: บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สานต่อ โครงการ ชุมชนดีมีรอยยิ้มปี 3

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยนางธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก พร้อมด้วย นายอภิรักษ์ เหลืองวุฒิวิโรฒน์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เฟื่องฟูอนันต์ จำกัด (โรงงานในเครือไทยเบฟ) สานต่อกิจกรรมเพื่อเยาวชนในเขตพื้นที่รอบบริเวณโรงงานตาม...

สพฉ.จับมือ JICAจัดประชุมด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์ภัยพิบัติระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมถอดบทเรียนจากหลายประเทศเพื่อสร้างชุดความรู้ในการเตรียมการรับมือ พร้อมเร่งผลักดันให้เกิดความร่วมมือรับภัยพิบัติทั่วภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ The Japan International Cooperation Agency (JICA) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นภารกิจในการพัฒนามนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จัดประชุม ASEAN Disaster Medicine...

ริเวอร์ซิตี้ ชวนสัมผัสกลิ่นอายแดนมังกร จัดนิทรรศการ สุขใจกับป้ายจีน

ริเวอร์ซิตี้ ศูนย์รวมงานศิลปะและวัตถุโบราณแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชวนเสริมความเป็นสิริมงคลภายใต้กลิ่นอายของความเป็นจีนในนิทรรศการ “สุขใจกับป้ายจีน” โดยรวบรวมผลงานศิลปะป้ายไม้แกะสลักความหมายดีๆ...

Related Topics