เยาวชนเชียงใหม่หวั่น 30 ปีคาราบาวผิด กม.ควบคุมเหล้ากระทบภาพลักษณ์ “เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์”พร้อมหนุนผู้ว่าเอาผิดหากละเมิดกฎหมายกว่า 89 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 1, 2011 11:27
กรุงเทพฯ--1 ส.ค.--ศูนย์ข่าวเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ๗ฯ

เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ๗ สถาบันจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำโพลสำรวจความเห็นกลุ่มตัวอย่างจำนวน 511 คนอายุระหว่าง 18 -22 ปี กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นเพศชายจำนวน 202 คน และเพศนหญิงจำนวน 309 คนพบว่าเป็นแฟนเพลงวงคาราบาวเพียง 11 % ในขณะที่บฎิเสธถึง 22 % ส่วนที่เหลือ 67 % สามารถฟังได้แต่ไม่ได้เป็นแฟนเพลงส่วนใหญ่รู้ว่ามีธุรกิจแอลกอฮอล์ให้การสนับสนุนการจัดแสดงดนตรี 30 ปีคาราบาวกว่า 51.47 %แต่ 70 % ของความเห็นพบไม่รู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดงานคอนเสิร์ต 30 ปีคาราบาว รวมทั้งกว่า 57 %ไม่ทราบข่าวการจัดกิจกรรมทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศ

จากการสำรวจข้อมูลยังพบอีกว่ามีคนทราบข่าวการทำผิดกฎหมายคุมเหล้าในงานคอนเสิร์ตคิดเป็น 26.41 % ส่วนที่เหลือ 73.95 ไม่ทราบว่ามีการทำผิดกฎหมายควบคุมในงานดังกล่าวแต่หากมีการจัดงานคอนเสิร์ตจริงและการทำผิดกฎหมายดังที่ผ่านมาเยาวชนกว่า 63.2 % เกรงว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์การเป็น “เมืองวัฒธรรมสร้างสรรค์ของเชียงใหม่”และ 89 % เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าหน่วยานราชการต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมทั้งมีเยาวชนกว่า 69 % เห็นว่าสังคม(หน่วยงานราชการ/เอกชน/ประชาชน)ไม่สมควรสนับสนุนให้เกิดการละเมิดกฎหมายในงานคอนสิร์ตดังกล่าว

นอกเหนือนี้ยังมีข้อเสนอแนะในตอนท้ายว่า “ความผิดดังกล่าวไม่ได้ผิดอะไรมากมายกับวงคาราบาวทางเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างหากที่ควรแก้ไขพฤติกรรมการขายหรือโฆษณาในที่สาธารณะซึ่งกิจกรรมภายในงานกับการแสดงของศิลปินแยกเป็นคนส่วนกัน”

?

ข้อมูลจาก ศูนย์ข่าวเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ ๗ สถาบันเชียงใหม่


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics