ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า รุ่นที่ 1 ตอน “อยู่ดีกินดี ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 19, 2011 16:57
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--สยามคูโบต้า

สยามคูโบต้า เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนผู้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นอาชีพที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ โดยปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนมากมายที่เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเติบโตขึ้นกลับละทิ้งอาชีพหลักของครอบครัว ปล่อยให้พื้นที่เกษตรตกไปอยู่ในมือของนายทุนอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

กว่า 11 ปี ที่สยามคูโบต้าได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์จริงในการทำการเกษตร รวมถึงเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่

โดยปีนี้สยามคูโบต้า ได้จัดค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ตอน “อยู่ดีกินดี ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต” ขึ้น เมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ จ.ชลบุรี ซึ่งมีเยาวชนลูกหลานเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 70 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งการอบรมครั้งนี้เน้นการเรียนรู้การทำนาด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การปักดำ ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ตามแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ชีวิตอยู่ดีกินดี” เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรในครอบครัวให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และปีนี้ยังมีแผนการจัดค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้าขึ้นอีก 3 รุ่น เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนในทุกพื้นที่

นอกจากนี้ สยามคูโบต้า และ มูลนิธิซิเมนต์ไทย ยังได้ร่วมกันจัดค่ายพัฒนาทักษะการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในสาขาช่างต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิซิเมนต์ไทยได้มีโอกาสเข้ารับความรู้และประสบการณ์จริง ด้านการใช้และเทคนิคในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เพราะเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดในภาคเกษตรกรรม โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการเรียน ใน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นกิจกรรมที่สยามคูโบต้ามุ่งมั่นปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการสืบสานและต่อยอดทั้งด้านความรู้ในการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมให้กับเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics