ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า รุ่นที่ 1 ตอน “อยู่ดีกินดี ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 19, 2011 16:57
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--สยามคูโบต้า

สยามคูโบต้า เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนผู้จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงอาชีพเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นอาชีพที่เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของชาติ โดยปัจจุบันพบว่ามีเยาวชนมากมายที่เกิดในครอบครัวที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเติบโตขึ้นกลับละทิ้งอาชีพหลักของครอบครัว ปล่อยให้พื้นที่เกษตรตกไปอยู่ในมือของนายทุนอย่างน่าเสียดาย เนื่องจากไม่มีความรู้ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรม

กว่า 11 ปี ที่สยามคูโบต้าได้ริเริ่มโครงการ “ค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนหันมาสนใจอาชีพเกษตรกรรม ด้วยการให้ความรู้และประสบการณ์จริงในการทำการเกษตร รวมถึงเผยแพร่เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่

โดยปีนี้สยามคูโบต้า ได้จัดค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้า รุ่นที่ 1 ประจำปี 2554 ตอน “อยู่ดีกินดี ด้วยเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิต” ขึ้น เมื่อวันที่ 27 – 30 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ จ.ชลบุรี ซึ่งมีเยาวชนลูกหลานเกษตรกรเข้าร่วมอบรม 70 คน จาก 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี ซึ่งการอบรมครั้งนี้เน้นการเรียนรู้การทำนาด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลง การปักดำ ตลอดจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ตามแนวคิด “ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ชีวิตอยู่ดีกินดี” เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรในครอบครัวให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และปีนี้ยังมีแผนการจัดค่ายยุวเกษตรกรสยามคูโบต้าขึ้นอีก 3 รุ่น เพื่อกระจายโอกาสให้เยาวชนในทุกพื้นที่

นอกจากนี้ สยามคูโบต้า และ มูลนิธิซิเมนต์ไทย ยังได้ร่วมกันจัดค่ายพัฒนาทักษะการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้า ให้นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ในสาขาช่างต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิซิเมนต์ไทยได้มีโอกาสเข้ารับความรู้และประสบการณ์จริง ด้านการใช้และเทคนิคในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร เพราะเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความใกล้ชิดในภาคเกษตรกรรม โดยสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ในการเรียน ใน ชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมที่กล่าวมาในข้างต้น เป็นกิจกรรมที่สยามคูโบต้ามุ่งมั่นปฏิบัติ เพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองในการสืบสานและต่อยอดทั้งด้านความรู้ในการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมให้กับเยาวชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป


Latest Press Release

สัมมนาการสร้างอุปนิสัยการบริการด้วยหัวใจ

ปัจจุบันการแข่งขันเชิงบริการยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้าจะยิ่งให้ความสำคัญต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทุกองค์กรก็มีวิธีการให้บริการที่ดี แต่ก็ต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและจิตสำนึก...

สัมมนากลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในองค์การต่อประชาคมอาเซียน...

สัมมนา HIGH TECH STARTUP จาก SILICON VALLEY ( สานฝันผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ StartX 2.0 ) จาก ผู้มีประสบการณ์ตรงใน ซิลิคอนวาเล่ย์

- ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะระดมทุนจาก”นักลงทุนชั้นนำ”เพื่อให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้อย่างไร? - ถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้ว แต่คุณกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ ในโลกดิจิตอล วันนี้คุณพร้อมแล้วรึยังที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้า...

Start Your Journey กับเว็บ Strife โฉมใหม่ ทริคเพียบ ข้อมูลแน่น เข้ามาทำความรู้จักกับเหล่าฮีโร่ได้แล้ววันนี้ !!!

เปิดแล้ววันนี้กับเว็บ Strife โฉมใหม่ อัดแน่นไปด้วยข้อมุลต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมุลสัตว์เลี้ยง ระบบใหม่ของเกมส์แนว MOBA ที่สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป มาช่วยเหลือคุณในเกมการเล่น และเมื่อเล่นจบเกมส์ คุณจะได้รับ Seal...

ภาพข่าว: คณะกปร. ศึกษาดูงานธุรกิจ ซีพีเอฟตุรกี

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ (ที่ 2 จากซ้ายแถวหลัง) เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. พร้อมคณะผู้เข้าอบรมของกปร. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศตุรกี โดยมี...

Related Topics