ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

สพฐ. ประกาศผลสุดยอดโครงการการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๗:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดการประกวด “โครงการใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงต้องการให้เยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าในการใช้ประโยชน์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นห้องสมุด 3 ดี คือ หนังสือและสื่อดี, บรรยากาศดี และครูบรรณารักษ์ดี ในส่วนของหนังสือดี ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ ไว้ในห้องสมุด ด้วยเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการอ่านหนังสือ

คุณอุษณีย์ วัฒนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “การดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 61 และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษานำหนังสือสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยกระตุ้นให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน เห็นคุณค่าและใช้ประโยชน์จากหนังสือสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ มากขึ้น

สำหรับในรอบตัดสิน โครงการที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 20 โครงการจะได้รับเงินสนับสนุนโครงการทีมละ 2,000 บาท และร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อนำเสนอโครงการให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศต่อไป ซึ่งในระดับประถมศึกษามีทีมที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์, โรงเรียนสันคะยอม, โรงเรียนหนองตะครอง, โรงเรียนหนองจิก, โรงเรียนปากจาบวิทยา, โรงเรียนบ้านดอนสูง, โรงเรียนวัดทศทิศ, โรงเรียนวัดอรุณรังสี,โรงเรียนสันป่าตอง, โรงเรียนวัดแสลง และระดับมัธยมจำนวน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง,โรงเรียนศรีมหาโพธิ์, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา, โรงเรียนชุมแพพิทยาคม, โรงเรียนเรณูนครวิทยาคม,โรงเรียนนาวังศึกษาวิช, โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม, โรงเรียนวัดถนน และโรงเรียนนารีนุกูล 2”

อาจารย์จิตตรา สอนดา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเรณูวิทยานุกูล จ.นครพนม หนึ่งในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศกล่าวถึงโครงการฯในครั้งนี้ว่า “โรงเรียนเรณูวิทยาฯ ได้มีการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนำสารานุกรมที่มีอยู่ในโรงเรียนมาใช้ในการอ่าน การทำกิจกรรม และการค้นคว้าหาความรู้มาโดยตลอด ซึ่งหนังสือสารานุกรมในสมัยก่อนมีรูปเล่มที่ใหญ่และหนา เด็กๆ จึงไม่ให้ความสำคัญในการอ่านเท่าที่ควร ทั้งที่จริงแล้วสารานุกรมมีเนื้อหาและรายละเอียดที่มีความสำคัญทั้งสิ้น ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการนำเนื้อหาสาระในหนังสือมาปรับเป็นกิจกรรมการค้นคว้า 9 กิจกรรม คือ ไปรษณีย์ส่งความรู้ถึงเพื่อน, ตระกร้าหนังสือสัญจร, ห้องสมุดทางอากาศ, วางทุกงานอ่านทุกอย่าง, ประกวดหนังสือเล่มเล็ก,การแข่งขันประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือแสนสวย, การแข่งขันประกวดตอบคำถามสารานุกรมไทย, การแข่งขันเรียงความ และการจัดมุมหนังสือสารานุกรมไทย ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูและเด็กนักเรียนเป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณครูทุกท่านก็ได้มีการปรับเอาเนื้อหาจากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนอีกด้วย” อาจารย์จิตตรา กล่าว

คุณครูแสงเดือน ทูลยอดพันธ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดหนองจิก กล่าวว่า “ทางโรงเรียนมีหลักการพิเศษในการนำสารานุกรมมาปรับใช้ในการเรียนการสอน คือ หลักการ 6+1 ซึ่งมาจากในแต่ละวันหลังจากที่นักเรียนมาถึงโรงเรียน นักเรียนทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรม โดยเริ่มจาก 1. เริ่ม 2. เสริม 3. เติม 4. ย้ำ 5. ซ้ำ 6. ทวน และบวกตรวจสอบมอบรางวัล ซึ่งเป็นการสอนให้นักเรียนได้จดจำคำศัพท์ภาษาไทย ตลอดจนเพิ่มทักษะในการอ่านและการค้นคว้า นอกจากนี้ คุณครูทุกท่านยังนำเนื้อหาในหนังสือมาใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของโรงเรียนวัดหนองจิกที่ได้นำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงต้องการให้เยาวชนไทยได้ใช้ประโยชน์จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน” คุณครูแสงเดือนกล่าวทิ้งท้าย

หลังจากได้ร่วมทำกิจกกรรมมาตลอดระยะเวลา 3 วัน ก็ได้ทีมชนะเลิศในระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนบ้านดอนสูง กับโครงการวิเคราะห์หนังสือสารานุกรมไทยสู่การเรียนรู้ และในระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา กับโครงการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนโรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา โดยใช้หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทั้ง 2 ทีมได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และพร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา กับโครงการ สารานุกรมอุดมปัญญา เฉลิมฉลอง 84 พรรษา องค์ราชาของแผ่นดิน ระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนนารีนุกูล 2 กับโครงการส่งเสริมการอ่านด้วยสารานุกรมไทย โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา15,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) กับโครงการเส้นทางเรียนรู้...สู่สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนวัดบ้านสร้าง กับโครงการบ้านสร้างส่งเสริมนิสัย รักการอ่านด้วยหนังสือสารานุกรมไทย โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท

รางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนวัดแสลง (เขมราษฎร์วิทยาคาร) กับโครงการ เส้นทางเรียนรู้สู่สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน และในระดับมัธยมศึกษา คือ โรงเรียน นาวังศึกษาวิช กับโครงการต้นกล้าพาน้องอ่าน โดยได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 12,000 บาท ทุกโรงเรียนที่เข้าแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรจากโครงการสารานุกรมไทย และนักเรียนจะได้รับหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับส่งเสริมการเรียนรู้ คนละ 1 ชุด นอกจากนี้ทุกโรงเรียนจะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 และประกาศรางวัล “การเขียนรายงานยอดเยี่ยม” ระดับประถมและมัธยมศึกษา จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษาอีก 12,000 บาท โดยจะทำการประกาศผลทางเว็บไซต์ http://academic.go.th และ http://kanchanapisek.or.th/kp6


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กรมศาสนา บรรจุหลักสูตรการศึกษาเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมศาสนา ประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการให้เด็กเข้าค่ายธรรมะขึ้น โดยให้เด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ได้มี...

ภาพข่าว: ส.ส.ท. ประกาศทีมชนะเลิศแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย

กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--โปร มีเดีย พีอาร์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย -ญี่ปุ่น) ผู้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา และยุวชน ได้รับเกียรติจาก นางพรนิภา ลิมปะพยอม เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดงานและมอบรางวั...

กระทรวงการต่างประเทศขอเชิญทำข่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2546

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ.2546 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ดังรายละเอียดกำหนดการดังแนบ Thursday 29th January 2004 17.30 hrs. HisMajesty the Ki...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง