จร. ดึงทุกภาคส่วนร่วมจุดประกายก้าวสู่ AEC ปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 13, 2011 12:14
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “มองหาโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ณ โรงแรมซิตี้ โฮเต็ล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วน รวมถึงให้ผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการเจรจาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมาย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 ซึ่งกรมฯจะทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูลข้อตกลงจากการเปิดเสรีอาเซียน เผยแพร่ให้รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และมาใช้ประโยชน์จากความตกลง โดยการสัมมนาครั้งนี้ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกตลาดในอาเซียน มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสช่องทางการทำการค้าในตลาดอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ AEC ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง” นายสินทร กล่าว

ทั้งนี้ การสัมมนาในรูปแบบนี้ กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ส่วนครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเอเซี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ตามลำดับ

อาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย นำหน้าตลาดดั้งเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น และยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่ากว่า 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.6 ของการส่งออกรวมของไทย มีการนำเข้าจากอาเซียนประมาณ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่า 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นความสำเร็จของไทย ที่เกิดจากการรวมตัวของอาเซียน ดังนั้นผู้ประกอบการควรติดตามและรู้จักใช้ประโยชน์จากการลดภาษี และยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีของอาเซียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


Latest Press Release

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนจินดาพงศ์ ให้ความสำคัญกับภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการย่อความ เรียงความ แข่งขันการอ่านภาษาไทยในงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านแบบไม่ผิดเพี้ยน...

ภาพข่าว: กปภ. เดินหน้าส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในเอเชีย

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา “The Third Executive Forum for Enhancing Sustainability of Urban Water Service in Asian Region” เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย...

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”...

ภาพข่าว: เคทีซีผนึกบีทูเอส และซี.ซี.เอฟฯ เปิดโครงการ พี่ดีใจ น้องเรียนจบ เปิดรับทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญ ผ่านบัตรเครดิต ร้านบีทูเอสทั่วไทย และทางออนไลน์

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด และนางธัญญา ศิริเวทิน (ขวา) กรรมการ...

เอสซีจีคว้ารางวัลIPInnovatorCreatorAwardสาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ ในงาน IPITEx. 2014 ตอกย้ำองค์กรผู้นำด้านนวัตกรรมสินค้าและบริการ

ดร.วิไลพร เจตนจันทร์(ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเทคโนโลยีเอสซีจี รับรางวัล “IP Innovator & Creator Awards 2014 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์”จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์โดยคุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบรางวัลฯ...

Related Topics