จร. ดึงทุกภาคส่วนร่วมจุดประกายก้าวสู่ AEC ปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 13, 2011 12:14
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นายศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันนี้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดสัมมนาเรื่อง “มองหาโอกาสในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” ณ โรงแรมซิตี้ โฮเต็ล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของทุกภาคส่วน รวมถึงให้ผู้ประกอบการไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558

“กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการเจรจาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน โดยได้ดำเนินการตามเป้าหมาย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ภายในปี 2558 ซึ่งกรมฯจะทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนำข้อมูลข้อตกลงจากการเปิดเสรีอาเซียน เผยแพร่ให้รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และมาใช้ประโยชน์จากความตกลง โดยการสัมมนาครั้งนี้ จะมีผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจ และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกตลาดในอาเซียน มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสช่องทางการทำการค้าในตลาดอาเซียน ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงให้ภาคธุรกิจเตรียมพร้อมในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ AEC ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง” นายสินทร กล่าว

ทั้งนี้ การสัมมนาในรูปแบบนี้ กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ส่วนครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมเอเซี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ตามลำดับ

อาเซียนเป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย นำหน้าตลาดดั้งเดิม เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น และยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกไปอาเซียนมูลค่ากว่า 44,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.6 ของการส่งออกรวมของไทย มีการนำเข้าจากอาเซียนประมาณ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้ไทยเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากว่า 14,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นความสำเร็จของไทย ที่เกิดจากการรวมตัวของอาเซียน ดังนั้นผู้ประกอบการควรติดตามและรู้จักใช้ประโยชน์จากการลดภาษี และยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีของอาเซียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


Latest Press Release

สกู๊ปภาพกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมใจกู้วิกฤตภัยแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย และสิ่งมีชีวิต เมื่อเปิดสถิติข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทย พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาด้วยเชียงราย...

ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ชูความร่วมมือเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน สมุทรสาคร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” สู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ...

อมารี ภูเก็ต จัดกิจกรรม ก้าวแรกเพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคใต้ (คนกลางแถวหน้า) ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับนักเรียน และคณะอาจารย์ จากโรงเรียนบ้านบางด้ง จังหวัดพังงา ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา...

ขอเชิญส่งผลงานประกวด เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

เนื่องด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557 (Innovation on Education Contest, IEC 2014) จึงขอเชิญ ครูผู้สอน/ครูฝึกสอนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ...

โปรโมชั่นเอาใจแฟนฟุตบอลค็อกเทลแช้มป์เปี้ยนที่ห้องอาหารไชน่า

ฟุตบอลโลกจบแต่โปรโมชั่นของห้องอาหารไชน่ายังมีต่อให้คุณได้มันส์แบบไม่หยุด ค็อกเทลเอาใจทีมแชมป์เปี้ยน “เยอรมันวินเนอร์” ส่วนใครที่เป็นแฟนอาร์เจนติน่า เรามีม็อกเทลปลอบใจกับ “อาร์เจนตินาม็อกเทล”...

Related Topics