ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

TK park หนุนผู้พิการ ร่วมผนึกพลัง สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อผู้พิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๐๘:๓๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--TK park

TK park จับมือ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ PWD ผลักดันกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะ และความรู้ให้ผู้พิการ หวังพัฒนาคุณภาพและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างคนพิการและคนปรกติให้เข้าใจกันและกันมากขึ้น

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ( TK park) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ TK park และบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ว่า การลงนามร่วมกันทั้งสามฝ่ายนี้เป็นการส่งเสริมวิสัยทัศน์ โอกาสและช่องทางในการพัฒนาการประกอบอาชีพซึ่งถือเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการดีขึ้น

รองผอ.สบร. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาทั้งสามหน่วยงานเคยร่วมกันผลักดันกิจกรรมเพื่อคนพิการมาบ้างแล้ว ซึ่งเห็นผลชัดเจนว่าผู้พิการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้จริง ทำให้เกิดความคาดหวังว่าจะทำภาพความร่วมมือการพัฒนาทักษะความรู้ของผู้พิการจะชัดเจน และเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

“สำนักงานอุทยานการเรียนรู้พร้อมที่จะเป็นพื้นที่ในการเรียนรู้ที่ผู้พิการเข้าถึงง่าย ซึ่งที่ผ่านมามีผู้พิการเข้ามาใช้บริการอยู่บ้าง เพราะที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการทางร่างกายอยู่แล้ว แต่สำหรับผู้พิการทางการได้ยินและผู้พิการด้านอื่นๆ นั้นเราพยายามคิดหาแนวทางว่าทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ เพราะผู้พิการหลายคนมีความรู้ความสามารถมาก เราพบว่าผู้พิการเหล่านี้ นอกจากจะเป็นผู้เรียนรู้แล้ว พวกเขายังมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนปกติและคนพิการด้วยกันเอง แทนที่จะเป็นการนำผลงานมาขาย แล้วให้คนปกติซื้อ จริงๆ เราคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างคนปกติกับคนพิการ รวมถึงสร้างความภาคภูมิใจให้คนพิการได้เห็นคุณค่าในตัวเอง ในขณะที่คนปกติเองก็เล็งเห็นคุณค่าในศักยภาพของคนพิการเช่นกัน ไม่ใช่การช่วยซื้อเพราะความเห็นใจหรือสงสาร”

นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กล่าวว่า มูลนิธิฯต้องการให้เกิดความร่วมมือของหลายๆ หน่วยงานที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมกันพัฒนาคนพิการ ซึ่งในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ TK park และ บริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด ในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่สำหรับคนพิการที่จะได้รับการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ในเรื่องการค้นหาความรู้ และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต

“ขณะนี้เรากำลังทำโครงการคอลเซ็นเตอร์ บริการล่ามทางไกลสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เมื่อระบบนี้เสร็จเรียบร้อยจะนำไปติดตั้งไว้ที่ TK park เพื่อให้ผู้พิการสามารถเรียนรู้และสื่อสารกับคนปกติได้ และในระยะอันใกล้นี้มูลนิธิฯ กับ TK park จะร่วมกันทำห้องสมุด ที่มีการรวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมือนกับเฟสบุ๊ค ที่มีการนำภาพมาใส่ไว้ด้วย ซึ่งขณะนี้เราพร้อมแล้วที่จะเป็นสื่อกลางผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคนพิการร่วมกันทั้งสามฝ่าย”

ด้านนายไพบูลย์ แดงประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีดับบลิวดี มัลติมีเดีย จำกัด กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของ 3 หน่วยงานที่จะร่วมมือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการ ถือเป็นการ ช่วยเหลือ แบ่งเบา เติมเต็มช่องว่างของสังคม และช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่ง สำหรับบริษัทพีดับบลิวดีซึ่งมีทักษะ ความรู้ และประสบการณ์การทำงานกับกลุ่ม “ Special Needs People” โดยตรง มีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างความเข้าใจอันถูกต้องของเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและมีความสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตคนกลุ่มนี้ โดยเน้นเรื่องการประกอบอาชีพเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดเด่นของ PWD ในขณะที่ TK park มีสถานที่ที่พร้อมสะดวกสบาย มีเครื่องมือที่ทันสมัย ส่วนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการที่มีสมาชิกคนพิการทั่วประเทศ เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการร่วมกันผลักดันให้คนเหล่านี้ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงเชื่อมั่นว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนพิการ

“นอกจากความคาดหวังให้เกิดกิจกรรมดีๆ ขึ้นภายหลังการลงนามร่วมกันแล้ว ผมคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้พิการจะเกิดความภาคภูมิใจ และมั่นใจในบทบาทของตนเองต่อสังคม ทั้งในฐานะผู้ที่ได้เรียนรู้ และผู้ที่มีองค์ความรู้มามอบให้กับคนปกติและคนพิการ ซึ่งก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และนำมาซึ่งความเข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งขึ้น”

หญิงผู้พิการจากอุบัติเหตุรายหนึ่ง ซึ่งเข้ามาร่วมอบรมคอมพิวเตอร์บอกว่า หลังเกษียณอายุ โอกาสในการหารายได้ของเธอหมดลง จึงคิดที่จะมาอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่อเป็นความรู้ติดตัว และคาดหวังว่าจะสร้างBlogเป็นของตนเองขึ้นมาเพื่อขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นช่องทางในการทำรายได้ให้เธอได้บ้างหลังวัยเกษียร

นอกเหนือจากกลุ่มผู้พิการแล้ว กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ผู้พิการยังเปิดกว้างสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อีกด้วย นายเพียร ภูริคุปต์ อายุ 60 ปี ผู้สูงอายุผู้มีประสบการณ์เข้าร่วมอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นครั้งที่ 3 แล้ว กล่าวว่า ปัจจุบันข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ สามารถค้าหาได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางในอินเตอร์เน็ต จึงตัดสินใจเข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ซึ่ง TK park จัดขึ้น และการเข้าร่วมอบรมแต่ละครั้งเนื้อหาที่วิทยากรสอนก็จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ตามความต้องการของผู้เข้าร่วม

“เมื่อก่อนเปิดคอมพิวเตอร์ได้บ้างนิดๆ หน่อยๆ เราอยากมาเรียน ก็เพื่อความรู้ อะไรที่ควรรู้เราก็อยากจะรู้ ส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตในการสื่อสารกับเพื่อนๆ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพทำให้เราหูตาสว่างเพิ่มขึ้นมา ที่สำคัญทำให้คนแก่อย่างเราไม่เหงาด้วย”


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: งานประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญปฎิบัติการด้านผู้มีความสามารถพิเศษ

ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park (แถวที่ 2 จากซ้ายมือคนที่ 6) เป็นประธานเปิดงานการประชุมระดมสมองผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการ ด้านผู้มีความสามารถพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้มีความ สามารถพิเศษ ณ...

รู้ผลแล้ว!! สำหรับการสรรหาหนูน้อยยอดนักเล่านิทานใน จ.เชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ (29-30 สิงหาคม 2552) คุณทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้จัดการส่วนบริการ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ อาจารย์ชีวัน วิสาสะ และ คุณสรวงมณฑ์ สิทธิสมาน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother & Care ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานในโครงการ “ลับสมอง...

ภาพข่าว: สมาคมหมากล้อมฯ จับมือ ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น จัดอบรมหมากล้อม แฮปปี้ โกะ ครั้งที่ 2

กรุงเทพฯ--8 ก.ค.--เอ็มดีเค คอนซัลแทนส์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ (กลาง) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านคนพิการ และกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมากล้อม แฮปปี้ โกะ (Happy Go) ครั้งที่ 2 ซึ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง