ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

Korat Tourism Road show ขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวไทยสู่นานาชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๑:๑๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นครราชสีมา ประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพ ประมาณ 259 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 20,494 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ ปกครองออกเป็น 32 อำเภอ จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่ บนดินแดนที่ราบสูง ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรและสิ่งอำนวย ความสะดวกทางการท่องเที่ยว ผู้มาเยือนจะเพลิดเพลินกับกิจกรรม ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเดินป่าศึกษาธรรมชาติ พักผ่อนหย่อนใจ ริมอ่างเก็บน้ำ ชื่นชมความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมขอมโบราณ และ เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นบ้าน ทั้งยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารอีสานต้นตำรับ ก่อนกลับยังได้ซื้อหาสินค้าเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีให้เลือกอีกมากมาย ถือเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เกษตร สุขภาพ ธรรมชาติ และผจญภัยระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่เชื่อมโยงไปยัง สถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ของไทยได้หลายเส้นทางทั้ง ภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้จังหวัดนครราชสีมาได้รับการพัฒนา การท่องเที่ยวให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ด้วยความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากร ภูมิประเทศ สิ่งอำนวย ความสะดวก และการเดินทาง จึงถือได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็น สถานที่ที่พร้อมจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่ต้องการพักผ่อน ได้ในทุกรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศ

โดยกิจกรรมนี้เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งมีผู้ร่วมดำเนินจัดกิจกรรม ดังนี้ นายอภิสิทธิ์ ธีรภูวฤทธิ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา นายอักษร แสนใหม่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะ และที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ณัฏฐินี ทองดี ประธานที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วยคณะ ทำงาน ได้แก่ อาจารย์บุญตา วัฒนวานิชย์กุล ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล อาจารย์สุภาพร ล้ำวรรณวงษ์ อาจารย์ปรายตา พรหมเสน อาจารย์ดวงพร กิจอาทร อาจารย์รัตติกร ศรชัยชนะ อาจารย์สกุลรัตน์ อ่อนสันเทียะ นางสาวดวงใจ ปานสันเทียะ นางสาวณัฏยา ราสูงเนิน และนายประดิษฐ์ เฝือดกระโทก จัดให้มีโครงการส่งเสริมการขาย (Road show) และขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวและ OTOP ขึ้น ตามเส้นทาง ดังนี้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ จังหวัดสงขลา ได้จัดให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย การท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา "Korat Tourism Night" การออกบูธ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการ โดยมี นางเพ็ญณี ฤทธิกาญจน์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย สมาชิกสมาคมท่องเที่ยงจังหวัดสงขลา นายกฤษกร รองประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งตำแลง นางอัมพิกา พ่างสกุล สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา นายคณบดี สัมพัชนี หัวหน้า ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นางสาวสุทัศท์นันทน์ เนียมรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ ให้เกียรติมาร่วมงาน นอกจากนี้ยังมีสื่อมวลชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขายร่วมกับจังหวัดสงขลาในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากบริษัท SG Group ประเทศมาเลเซีย จำนวน 2,000 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยว แบบ incentive และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในของบริษัท SG group ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งกิจกรรมในวันนั้น ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน สื่อมวลชน และนักท่องเที่ยว เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเป็นจำนวนมาก

วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม การขาย ณ โรงแรม InterContinental Hotels Kuala Lumpur ซึ่งในครั้งนี้คณะผู้จัดงานที่เดินทางไป ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก นายวิบูลย์ นิมิตรวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานมาเลเซีย บรูไน ททท. พร้อมกันนี้ท่านยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับตลาดการท่องเที่ยว ประเทศมาเลเซีย บรูไน และแนวโน้มการขยายฐานการตลาด อันจะเป็น ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน อาทิ สมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศมาเลเซีย สมาคมธุรกิจโรงแรม ประเทศมาเลเซีย และสื่อมวลชนประเทศมาเลเซีย ฯลฯ ซึ่งเป็นโอกาส อันดีที่ผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศได้ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานที่ ท่องเที่ยว ปิดท้ายด้วยกิจกรรม "Korat Tourism Night"

สำหรับโครงการส่งเสริมการขาย (Road show) และขยายฐาน การตลาดท่องเที่ยวและ OTOP ในครั้งนี้ได้นำเอาสถานที่ท่องเที่ยว ที่น่าสนใจในจังหวัดนคราชสีมามาประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวและ ผู้สนใจ โดยสมาคมผู้ดูแลการท่องเที่ยว อันได้แก่ ชมรมท่องเที่ยว เขาใหญ่ ปากช่อง ชมรมท่องเที่ยววังน้ำเขียว ชมรมท่องเที่ยวโคราช และชมรมท่องเที่ยวพิมาย พร้อมกันนี้ยังจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม อีสานที่งดงาม ให้ผู้ร่วมงานได้ชม อาทิ การแสดงชุด วิมายนาฏการ ซึ่งเป็นการแสดงประกอบแสงสีเสียงขนาดเล็กที่บอกเล่าเรื่องราวถึงความ เจริญรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตกาลของเมืองพิมายและอารยะธรรมขอมโบราณ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา การแสดงชุดรำ อีสานประยุกต์ และการแสดงชุด ตระการตา ผ้าไหมจาก แดนอีสาน ซึ่งมีความอ้อนช้อย สวยงาม แสดงออกถึงเอกลักษณ์และเสน่ห์ ของดินแดนอีสานได้อย่างชัดเจนและน่าประทับใจ


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ราชภัฏโคราชเชิญชมปรากฏการณ์ดาราศาสตร์แห่งศตวรรษ "ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ (Venus Transit)"

Korat Tourism Road showขยายฐานการตลาดท่องเที่ยวไทยสู่นานาชาตินครราชสีมา ประตูสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 259 กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 20,924 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครอง ออกเป็น 32 อำเภอ จังหวันครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่ บนดินแดนที่ราบสูง...

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 7

โปรแกรมวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา จัดงานนิทรรศการศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา 2549 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ตุลาคม 2550 ณ วาไรตี้ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์นครราชสีมา นิทรรศการ...

วช. แจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--วช. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น เนื่องจากขณะนี้จ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง