รวมพล CEO ชั้นนำ ครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย มากกว่า 200 องค์กร กรมเจรจาฯ พลิกโฉมหน้าใหม่ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday June 6, 2011 14:16
กรุงเทพฯ--6 มิ.ย.--กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย พลิกโฉมการทำงานภาครัฐ ปรับกลยุทธ์ วางยุทธศาสตร์การค้า จับกระแสการค้าโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) “ก้าวทันกระแสการค้าโลก เจรจาเชิงรุก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ” มองการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความสลับซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากขึ้นนำมาซึ่งหลากหลายความท้าทาย และความไม่สมดุลของระบบเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของโลก กระแสวิกฤตการณ์และประเด็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ต้องติดตาม (Emerging Issues) ไม่ว่าจะเป็น บริบทใหม่ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกและการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจมาอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียมากขึ้น การชะลอตัวของระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดเป็นกรอบพันธกิจหลักของกรมฯ ในการวิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย ท่าทีกลยุทธ์ และประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศของไทย ทั้งในระดับพหุภาคี ระดับทวิภาคี รวมถึงภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าภูมิภาค อนุภูมิภาค และการประชุมเจรจาจัดทำเขตการค้าเสรี รวมถึงการแสดงบทบาทเชิงรุกในการติดตามศึกษา วิเคราะห์นโยบาย มาตรการทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศคู่ค้าและผลกระทบของการเจรจาการค้าต่อไทย พร้อมทั้งเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเจรจาการค้า และเสนอแนะนโยบายรวมถึง แนวทางการปรับตัวและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูง (CEO Camp) ภายใต้ “โครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยการเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงจากทุกภาครัฐ เอกชน รวมทั้งภาคประชาชนผู้ที่มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศของไทย มาร่วมระดมสมอง แลกเปลี่ยนแนวคิด รวมถึงสร้างความเข้าใจในมุมมองต่อการค้าระหว่างประเทศร่วมกัน เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้บริหารระดับสูง มาประกอบการวางแผนกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นกรอบนโยบายหลักที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศใช้การเจรจาสร้างความสัมพันธ์และการดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศในเวทีต่างๆ เพื่อให้ภาคการค้าเป็นกลไกสำคัญที่จะสนับสนุนและขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป

ค่ายระดมสมองผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้เป็นการรวมตัวของ CEO ชั้นนำของประเทศมากกว่า 200 องค์กร โดยในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุน รวมถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในลำดับต้นๆ ของประเทศ มาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชี้ให้เห็นถึงทั้งโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจและนัยต่อภาคการค้าการลงทุนของประเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพื่อให้การรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทยที่มีทิศทางที่ชัดเจน เหมาะสม เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายและสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ขณะที่ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการธนาคารกรุงไทยและอดีตปลัดกระทรวงการคลัง นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเวทีเสวนา “พลวัตความท้าทายของโลกและการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศของไทย” โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ดำเนินการอภิปราย สำหรับในช่วงบ่ายของงานเป็นการประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยใน 4 สาขาเศรษฐกิจ/ประเด็นหลัก ได้แก่ ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และประเด็นความท้าทายร่วมระหว่างภาคส่วน (Cross-cutting Issues)

งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

Latest Press Release

ภาพข่าว: เหมราชฯ จัดกอล์ฟการกุศล ช่วยเหลือโรงเรียนบ้านเขาหิน

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินจำนวน 258,500 บาท เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมและขยายโรงอาหาร ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ยอดเงินสนับสนุนดังกล่าวมาจากการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลซึ่งเหมราชฯ...

ร.ร.สารสาสน์เอกตรา เปิดรับนักเรียนปีการศึกษา 2557

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซึ่งเป็นโรงเรียนสองภาษา (ไทย – อังกฤษ) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล–มัธยมศึกษาปีที่6 ภายใต้ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences: MI) ของศาสตราจารย์โฮเวิร์รด การ์ดเนอร์...

สนุกดอทคอมจับมือแม็กซิม ไทยแลนด์ เสิร์ฟความร้อนแรงสาวฮอตบนเวที มิส แม็กซิม ไทยแลนด์ 2014

สนุกดอทคอม (www.sanook.com) เว็บไซต์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงชั้นนำของประเทศไทย จับมือนิตยสารแม็กซิม ไทยแลนด์ (Maxim Thailand) ร่วมเสิร์ฟความร้อนแรงของการประกวดค้นหาสาวสุดฮอตแห่งปี “มิส แม็กซิม ไทยแลนด์ 2014 (Miss Maxim Thailand...

ภาพข่าว: สวัสดีปีใหม่ลาว

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็มลาว จำกัด หรือ APMLAO พร้อมทีมงาน ได้เข้าพบ ท่านนางวัดทะนา ดาราลอย หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ (สคคซ) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...

มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมเปิดตัวรถศูนย์ข้อมูลดนตรี ในงานคอนเสิร์ตใหญ่ บทเพลงแห่งแผ่นดิน ดื่มด่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ ลานเอเชียทีค

มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดงานเปิดตัว รถศูนย์ข้อมูลดนตรี พบกับกิจกรรม “สื่อจังหวะ ส่งทำนอง สู่น้องทั่วไทย” การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ นิทรรศการ และคอนเสิร์ตบทเพลงแห่งแผ่นดิน...

Related Topics