นิเทศศาสตร์ มรภ.อุดรธานีติวเข้มผลิตรายการโทรทัศน์เสริมอาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday April 7, 2011 17:13
กรุงเทพฯ--7 เม.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เชิญวิทยากรมืออาชีพให้ความรู้เทคนิคการผลิตรายการโทรทัศน์ เสริมธุรกิจจำลองนิเทศศาสตร์ อบรมนักศึกษาปี 2 ช่วงซัมเมอร์ วันที่ 6 – 9 เมษายน 2554

ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดเผยว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จัดอบรมเข้มนักศึกษาในโครงการ อบรมเข้มนักศึกษาสู่ปฏิบัติการธุรกิจจำลองเต็มรูป หัวข้อ การผลิตรายการโทรทัศน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช ภาควิชานิเทศเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ ภาควิชาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.สมพร สุขะ ภาควิชาภาพนิ่งและภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ และผศ.ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.วัชพร มานะจิตรกล่าวต้อนรับ นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 60 คน อาจารย์ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้ประกอบด้วยอาจารย์สุวัฒนา ดีวงษ์ อาจารย์สุพรรษา วงค์กัลยา อาจารย์อัจฉรา ศักยเศรษฐ์ และอาจารย์ชาย วรวงศ์เทพ การอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึกปฏิบัติจริงในการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตมิวสิควีดิโอ การเตรียมบท การถ่ายทำ และการตัดต่อ ณ ห้อง 314 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเข้มนักศึกษาสู่ปฏิบัติการธุรกิจจำลองเต็มรูป สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยมีการฝึกอบรมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้ความรู้ ทักษะกับนักศึกษาเพิ่มเติม และได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ธุรกิจจำลองให้กับนักศึกษาโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ผลิตผลงานทางธุรกิจจำลอง จำหน่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกบริเวณถนนคนเดินอุดรธานีอีกด้วย.


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics