ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

กรมธนารักษ์ มอบ ธพส.พัฒนาที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) เตรียมสร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการแห่งใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๕:๔๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--30 มี.ค.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

กรมธนารักษ์ และ ธพส. ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 2956 และ กท. 0456 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (แปลง บบส.เดิม) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการที่ทันสมัย หวังสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 75,000 ตารางเมตร วางแผนให้เป็นโครงการนำร่องอาคารราชการเขียว(Green Architecture) มูลค่าโครงการประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี 2555 คาดว่าอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเข้าใช้ประโยชน์ได้ในปี 2558

นายวินัย วิทวัสการเวช อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ หลายปีที่ผ่านมากรมธนารักษ์ได้รับคำขอใช้ ที่ราชพัสดุจากหน่วยราชการในเขตกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก แต่ที่ราชพัสดุมีไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะจัดสรรให้แก่หน่วยงานเหล่านั้น และได้พยายามหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด

แนวทางหนึ่งที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้ก็คือการจัดสรรเป็นพื้นที่อาคารแทนการจัดสรรเป็นที่ดินให้แก่หน่วยงานราชการ กรมธนารักษ์จึงได้ริเริ่มโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ขึ้นโดยมี บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เป็นผู้ก่อสร้างอาคารและบริหารจัดการ ซึ่งปัจจุบันโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งได้ให้หน่วยงานราชการกว่า 30 หน่วยงาน ย้ายเข้าปฏิบัติงานในอาคารดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ

จากแนวทางดังกล่าว กรมธนารักษ์ จึงได้นำที่ราชพัสดุแปลงนี้ตั้งอยู่ติดถนนพหลโยธินบริเวณปากซอยถนนพหลโยธิน 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส.) ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินให้แก่กระทรวงการคลังนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมในปี 2551 และกรมธนารักษ์ได้ขึ้นทะเบียนที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.2956 และ กท.0456 ซึ่งที่ดินดังกล่าว อยู่ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้ากับสถานีรถไฟฟ้าอารีย์ มีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ 91 ตารางวา มูลค่ากว่า 498 ล้านบาท พื้นที่ดังกล่าวคาดว่าแนวโน้มจะมีอัตราการขยายตัวในอนาคต เพื่อทดแทนพื้นที่เขตศูนย์กลางธุรกิจ หรือซีบีดี (Central Business District: CBD) รวมถึงตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนขยายที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานราชการสำคัญหลายแห่ง อีกทั้งมีระบบคมนาคมขนส่งมวลชนที่สามารถรองรับการเดินทางได้อย่างสะดวก

“กรมธนารักษ์ได้ขออนุมัติหลักการจากกระทรวงการคลังให้ ธพส. เป็นผู้ดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินแปลงนี้โดยร่วมกับกรมธนารักษ์ เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการ เพราะว่าปัจจุบันที่ราชพัสดุมีอยู่อย่างจำกัด การใช้ประโยชน์พื้นที่ในแนวราบไม่เพียงพอกับความต้องการของหน่วยงานราชการ ทำให้หน่วยราชการหลายแห่งต้องเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานของเอกชน คาดว่าโครงการดังกล่าวจะทำให้หน่วยงานต่างๆได้มีพื้นที่ใช้สอยเพียงพอตามความต้องการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นายวินัย กล่าว

ด้าน นายวัฒนา เชาวสกู กรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวว่า ธพส.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 99.99% ตามพันธกิจของ ธพส. ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการทรัพย์สินตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะพื้นที่ราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นำมาสู่กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และสร้างรายได้กลับคืนสู่ภาครัฐ ตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ก็คือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน มีหน่วยงานเข้าใช้พื้นที่กว่า 30 หน่วยงาน และยังคงมีโครงที่อยู่อาศัยเพื่อข้าราชการบนที่ดินราชพัสดุ โครงการบ้านธนารักษ์ 4 จังหวัดคือ นนทบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ กรมธนารักษ์มีนโยบายเสนอให้กระทรวงการคลังอนุมัติหลักการให้ ธพส. เป็นผู้พัฒนาที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) ดังนั้น ธพส. ได้วางแผนการดำเนินการร่วมกับ กรมธนารักษ์ โดยการนำผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้จัดทำให้กรมธนารักษ์ไว้มาดำเนินการต่อให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการพัฒนา ที่ราชพัสดุแปลง บบส. (เดิม) จะเป็นการพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินเต็มศักยภาพตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการ ที่ทันสมัยรวมพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดประมาณ 75,000 ตารางเมตร และตั้งเป้าให้เป็นโครงการนำร่องอาคารราชการเขียว (Green Architecture) สำหรับมูลค่าโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านบาท ซึ่ง ธพส. จะเริ่มลงมือรื้อถอนอาคารเดิมบนที่ดินได้ในประมาณกลางปี 2554 และ เริ่มลงมือก่อสร้างโครงการได้ประมาณต้นปี 2555 คาดว่าอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงานพร้อมเข้าใช้ประโยชน์ได้ในประมาณปี 2558

“อาคารสำนักงานรวมหน่วยงานราชการแห่งใหม่นี้ เป็นการรองรับการขยายตัวของหน่วยราชการ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง ที่ปัจจุบันเริ่มคับแคบ การย้ายสำนักงานมาเช่าสำนักงานเอกชนต้องจ่ายค่าเช่าในราคาที่สูง และในอนาคตหากหน่วยงานราชการย้ายเข้ามาอยู่ในอาคาร ก็จะเหมือนการนำค่าเช่าที่รัฐต้องจ่ายในแต่ละปีมาสร้างตึกสำนักงาน ช่วยประหยัดงบประมาณการเช่าพื้นที่หน่วยราชการในระยะยาว และมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธพส. จะได้รับโอกาสในความร่วมมือพัฒนาที่ราชพัสดุโครงการอื่นๆ กับกระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์อีกในอนาคต” นายวัฒนา กล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
อุษณีย์ ถาวรกาญจน์ email : usanee@incom.co.th
บริษัท อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด
โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานพิเศษ..รับสร้างบ้านปี 2548 เป้าหมายมูลค่าตลาดรวม 7,000 ล้านบาท

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--โอเอซิส มีเดีย รับสร้างบ้านปี 2548 เป้าหมายมูลค่าตลาดรวม 7,000 ล้านบาท ตลาดรับสร้างบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี 2547 เติบโตเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการกระตุ้นการรับรู้และสร้างการยอมรับต่อผู้บริโภคและประชาชน ของกลุ่มผู้ประกอบการในน...

ภาพข่าว: ศูนย์ฟื้นฟูและบรรเทาธรณีพิบัติภัยด้านสินเชื่อของกระทรวงการคลัง

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายวีระชัย วีระเมธีกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมกันทำพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟู และบรรเทาธรณีพิบัติภ...

บริติช เคานซิล เปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม

บริติซ เคานซิลเปิดอบรมคอร์ส 30 ชั่วโมง หลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กชั้นประถม ในวันที่ 26 พฤษภาคม-6 มิถุนายน 2546 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00 น.-16.00 น. ที่บริติซ เคานซิล ปิ่นเกล้า ชั้น 10 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลปิ่นเกล้า......

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง