ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เว็บไซต์เดียวในประเทศไทย รับชมโทรทัศน์ดาวเทียมสดผ่านเว็บไซต์ กว่า 65 ช่องรายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๒:๐๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--29 มี.ค.--สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย)

สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) Satellite Television Association (Thailand) เดินหน้าจัดงานแถลงข่าว ปฏิวัติวงการโทรทัศน์ดาวเทียม ผ่านเว็บไซต์ www.stat.or.th ณ ห้องลาดพร้าว โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการจัดทำเว็บไซต์ โดยมี ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) และ นายอนุชา ตันตราภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด ร่วมลงนามและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ

โดยกล่าวว่า www.stat.or.th ถือเป็นเว็บไซต์แรกที่สามารถรับชมรายการผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมมากที่สุดของประเทศไทยกว่า 65 ช่องรายการ ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม คือ ข่าว ภาพยนตร์ เพลง วาไรตี้บันเทิง สาระและรายการเด็ก เว็บไซต์ดังกล่าว สามารถรับชมได้สดและย้อนหลังกว่า 8 ชั่วโมง และเว็บไซต์นี้ ยังถือว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมรูปแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นการรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงเป็นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจแก่ประชาชนให้ได้รับรู้ข่าวสาร สาระบันเทิงมากมายนี้ ทั้งยังสามารถรวบรวมข้อมูลการรับชมช่องรายการต่างๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ผลิตรายการ และมีเดียเอเยนซี่ เป็นอย่างมาก เพราะถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่ง ที่สามารถทราบผู้ชมแต่ละช่อง ได้อย่างชัดเจนและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียม ทำให้มีการติดต่อเผยแพร่การสื่อสาร ข่าวสารเข้าถึงโดยตรงและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการรับข้อมูลอย่างเสรีของประชาชนและของผู้ผลิตโทรทัศน์ดาวเทียมต่อไป

ดร. นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีการเผยแพร่รายการข่าวสารได้อย่างเสรีตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ประชาชนและผู้บริโภคได้รับชมและรับผลประโยชน์สูงสุด ประกอบกับการเติบโตของเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงมีแนวความคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์สมาคมฯ ซึ่งสามารถรับชมรายการของสมาชิกได้อย่างครบถ้วนและต้องเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโทรทัศน์ดาวเทียมอย่างครบครัน

ทั้งนี้สมาคมฯ จึงได้มอบหมายให้ คุณวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ นายทะเบียนและประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค ดำเนินการศึกษาและจัดหาผู้ดำเนินการ โดยคณะอนุกรรมการ ดังกล่าว ได้หาผู้ดำเนินการมาวางระบบ และจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งก็คือ บริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด โดยคุณอนุชา ตันตราภรณ์ บริษัทดังกล่าวได้ ดำเนินการวางระบบทำให้เราสามารถรับชมรายการสดและย้อนหลังได้กว่า 8 ชั่วโมง และยังสามารถเก็บข้อมูลผู้ชมเป็นรายวินาที ทำให้สมาชิกสมาคมที่ออกอากาศผ่านเว็บไซต์ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารายการและการขายโฆษณา ส่วนหนึ่ง เอเยนซี่เองก็สามารถรับทราบข้อมูลตรงนี้ได้ เพื่อใช้ในตัดสินใจในการลงโฆษณา

ดร.นิพนธ์ นาคสมภพ นายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม(ประเทศไทย) กล่าวว่า www.stat.or.th เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของสมาคมฯ ที่ว่า สมาคมเป็น “แหล่งรวมโทรทัศน์ดาวเทียม ที่เผยแพร่รายการได้อย่างเสรีตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ชมได้ประโยชน์สูงสุด” การดำเนินการดังกล่าวมีเทคโนโลยีเป็นงานส่วนหนึ่งของสมาคมฯ ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงมีแนวคิดที่จะจัดทำเว็บไซต์สมาคมฯ ทั้งนี้สมาคมฯ จึงได้มอบหมายให้คุณวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ นายทะเบียนเป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายเทคนิค ศึกษาและหาผู้ดำเนินการมาวางระบบจัดการเว็บไซต์ ซึ่งก็คือ บริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด โดยคุณอนุชา ตันตราภรณ์ ดำเนินการวางระบบเรียบร้อยพร้อมบริการแล้วสามารถรับชมสดและย้อนหลังได้กว่า 8 ชั่วโมง นอกจากนี้เว็บไซต์ยังสามารถเก็บข้อมูลผู้ชมเป็นรายวินาที ทำให้สมาชิกสมาคมที่ออกอากาศผ่านเว็บไซต์ มีข้อมูลผู้ชมรายการซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านธุรกิจและการพัฒนารายการ เว็บไซต์นี้จึงถือเป็นอนาคตของการรับชมโทรทัศน์ดาวเทียม

ดร. นิพนธ์ กล่าวต่อไปว่า วันนี้ผู้ชมโทรทัศน์ดาวเทียมมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งชมจากจานรับสัญญาณดาวเทียม และเคเบิลทีวี ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ จำนวนผู้ชมมากขึ้นเป็นทวีคูณตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการสำรวจของ The Nielsen Company พบว่าโทรทัศน์ดาวเทียมมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นจาก ปี พ.ศ.2552 กว่า ร้อยละ 13 คือ ในปี พ.ศ.2552 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 31 และในปี พ.ศ.2553 มีอัตราการเติบโต คิดเป็นร้อยละ 41 ข้อมูลนี้ยังไม่รวมการสำรวจในที่สาธารณะ อพาร์ตเม้นต์ และโรงแรม หากนำตรงนี้มารวมกันด้วยแล้ว ผมคิดว่า อัตราการเติบโตน่าจะเกินร้อยละ 50 และมั่นใจว่าปี 2556 คนไทยจะชมโทรทัศน์โดยไม่ใช้เสา เกินกว่าร้อยละ 95

คุณวงศ์วิทย์ วิจารณรงค์ นายทะเบียนและประธานคณะอนุกรรมการด้านเทคนิค กล่าวว่า หลังจากที่คณะกรรมการสมาคม ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดหาผู้ดำเนินการ โดยคณะอนุกรรมการ ได้ศึกษาและสรุปผล พร้อมกับเชิญผู้ดำเนินการมานำเสนอหลายบริษัท ซึ่งสมาคมฯได้คัดเลือกเหลือเพียงบริษัทเดียว ที่สามารถรองรับเทคโนโลยีของโทรทัศน์ดาวเทียมได้อย่างครบถ้วน ซึ่งบริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด ได้ดำเนินการด้านนี้มาอย่างยาวนานและมีประสบการณ์การดำเนินการเว็บไซต์ประเภทนี้มาแล้ว ประกอบกับการนำเสนอเทคโนโลยีการสำรวจจำนวนผู้ชม ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกของสมาคมฯ

คุณยุวดี บุญครอง เลขาธิการและประธานคณะอนุกรรมการด้านหารายได้ กล่าวว่า www.stat.or.th ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสมาชิกสมาคมฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น ส่วนหนึ่ง ทรัยคาส์ท ยังยินดีที่จะมอบเงินให้กับสมาคม ปีละ 600,000 บาท และจะเพิ่มขึ้นในปีถัดไป ร้อยละ 7 ซึ่งในนามสมาคมฯ ต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ ทรัยคาสท์ เล็งเห็นถึงการก้าวเดินที่สำคัญ ครั้งนี้ ซึ่งสมาคมฯ ก็จะนำเงินในส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไป

คุณอนุชา ตันตราภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด กล่าวว่า ผมต้องขอขอบคุณท่านกรรมการสมาคมฯ ทุกท่าน ที่ไว้วางใจให้ บริษัท ทรัยคาสท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการแต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำ www.stat.or.th เว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นอนาคตของโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทย บริษัทฯ พร้อมที่จะก้าวเดินไปกับสมาคมฯ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและพัฒนาเว็บไซต์ www.stat.or.th เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรทัศน์ดาวเทียมให้มีความแข็งแกร่ง และยั่งยืน ต่อไปโดยผู้ชมต้องได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุด


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: ประชุมสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม

องอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2553 โดยมี ยุวดี บุญครอง เข้าร่วมประชุมด้วย ที่ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ...

เดอะคลับแพ็คเกจเพื่อการพักผ่อนในแบบพิเศษสุด

โซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เปิดตัวโปรโมชั่นล่าสุด “เดอะคลับ แพ็คเกจ” พักผ่อนในบรรยากาศแบบพิเศษสุดที่ชั้นไดนาสตี้คลับ พร้อมข้อเสนอสุดคุ้ม เริ่ม 1 เม.ย.-40 มิ.ย.51 นายมาร์ติน รีด ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ เปิดเผย...

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมส่งออกไทย ทิศทางและขีดความสามารถในการแข่งขัน

สำหรับผู้สนใจในธุรกิจส่งออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาเรื่อง อนาคตอุตสาหกรรมส่งออกไทย ทิศทางและขีดความสามารถในการแข่งขัน ขึ้นวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรม โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ห้องวิภาวดี บอลรูม กรุงเทพฯ โดยมีเนื้อหาการสัมมนาที่น่าสนใจ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง