กรมสรรพากรสรุปสถานะการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 4, 2011 15:49
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--กรมสรรพากร

กรมสรรพากรสรุปผลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 มีการยื่นแบบฯ มาแล้วจำนวน 2,614,725 ราย โดยเป็นแบบฯขอคืนจำนวน 862,380 ราย ซึ่งกรมสรรพากรได้คืนไปแล้วจำนวน 551,176 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.91 ของแบบขอคืน ในปีนี้มีผู้ขอคืนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.64 และกรมสรรพากรคืนได้เร็วกว่าปีที่แล้วร้อยละ 5.46

สำหรับสาเหตุที่มีการขอคืนเพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากในปีภาษี 2553 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเพิ่มเต็มค่าลดหย่อนทางภาษี หลายรายการ เช่น

(1) การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หรือจ่ายเป็นค่าพักโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

(2) การยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ได้เพิ่มเติมจากวงเงินประกันปกติอีก 200,000 บาท

(3) การยกเว้นเงินได้พึงประเมิน ให้แก่คนพิการ ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เป็นจำนวน 190,000 บาท

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “เป็นสภาพปกติที่ผู้เสียภาษีมักมายื่นแบบในเดือนสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าจะมีผู้ยื่นแบบในปีนี้ ประมาณ 9 ล้านแบบ และส่วนใหญ่ก็ยังนิยมยื่นแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการคืนภาษีในกรณีที่ชำระไว้เกินนั้น ก็คืนได้เร็วกว่าเดิม โดยมีบางรายที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการเกิดขึ้นใหม่จากปีก่อน เช่น ค่าลดหย่อนต่างๆ หรือติดเกณฑ์

สุ่มตรวจสอบปกติ”

Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics