กรมสรรพากรสรุปสถานะการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Friday March 4, 2011 15:49
กรุงเทพฯ--4 มี.ค.--กรมสรรพากร

กรมสรรพากรสรุปผลการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 หรือ 91 ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2554 มีการยื่นแบบฯ มาแล้วจำนวน 2,614,725 ราย โดยเป็นแบบฯขอคืนจำนวน 862,380 ราย ซึ่งกรมสรรพากรได้คืนไปแล้วจำนวน 551,176 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.91 ของแบบขอคืน ในปีนี้มีผู้ขอคืนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 7.64 และกรมสรรพากรคืนได้เร็วกว่าปีที่แล้วร้อยละ 5.46

สำหรับสาเหตุที่มีการขอคืนเพิ่มขึ้นในปีนี้ เนื่องจากในปีภาษี 2553 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเพิ่มเต็มค่าลดหย่อนทางภาษี หลายรายการ เช่น

(1) การยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว หรือจ่ายเป็นค่าพักโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

(2) การยกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ได้เพิ่มเติมจากวงเงินประกันปกติอีก 200,000 บาท

(3) การยกเว้นเงินได้พึงประเมิน ให้แก่คนพิการ ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ เป็นจำนวน 190,000 บาท

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า “เป็นสภาพปกติที่ผู้เสียภาษีมักมายื่นแบบในเดือนสุดท้ายเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าจะมีผู้ยื่นแบบในปีนี้ ประมาณ 9 ล้านแบบ และส่วนใหญ่ก็ยังนิยมยื่นแบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการคืนภาษีในกรณีที่ชำระไว้เกินนั้น ก็คืนได้เร็วกว่าเดิม โดยมีบางรายที่ต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นรายการเกิดขึ้นใหม่จากปีก่อน เช่น ค่าลดหย่อนต่างๆ หรือติดเกณฑ์

สุ่มตรวจสอบปกติ”

Latest Press Release

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหาการผลิต

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตฝ่ายงานต่างๆ...

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนจินดาพงศ์ ให้ความสำคัญกับภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการย่อความ เรียงความ แข่งขันการอ่านภาษาไทยในงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านแบบไม่ผิดเพี้ยน...

ภาพข่าว: กปภ. เดินหน้าส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในเอเชีย

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา “The Third Executive Forum for Enhancing Sustainability of Urban Water Service in Asian Region” เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย...

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”...

ภาพข่าว: เคทีซีผนึกบีทูเอส และซี.ซี.เอฟฯ เปิดโครงการ พี่ดีใจ น้องเรียนจบ เปิดรับทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญ ผ่านบัตรเครดิต ร้านบีทูเอสทั่วไทย และทางออนไลน์

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด และนางธัญญา ศิริเวทิน (ขวา) กรรมการ...

Related Topics