วช. จับมือสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งอินเดีย พัฒนางานวิจัยสู่สากลอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 16:48
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--วช.

วช. จับมือกับ ICSSR (สภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย) เพื่อร่วมมือกันทั้งด้านการค้า การลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรม ในการสร้างองค์ความรู้ในสาขาต่างๆ ทางสังคมศาสตร์ให้กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย – อินเดียต่อไปในอนาคต โดยเมื่อวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2553 วช. โดย ภารกิจการต่างประเทศ (ภต.) ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาร่วมไทย – อินเดียครั้งที่ 4 “The 4th ICSSR –NRCT Joint Seminar on Social Structure and Unequal Opportunities in Thailand and India” ณ เมือง Bhopal รัฐมัธยประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย การสัมมนาดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคมและโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันในประเทศไทยและอินเดีย อย่างกว้างขวางผ่านวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ฝ่ายไทยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น รวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วม ตลอดจนผู้เข้าร่วมสัมมนาของไทยและอินเดีย และในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วม ครั้งที่ 5 ระหว่างไทย – อินเดีย “The 5th ICSSR – NRCT Joint Advisory Committee Meeting” ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันให้จัดสัมมนาร่วมไทย – อินเดีย ครั้งที่ 5 ในประเทศไทย ประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายน 2554


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics