ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 บุกภาคอีสาน จัดไลฟ์ออดิชั่นคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่ “บ้านความดี”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๔:๓๕ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้งฯ

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย D Ambassador 2010 ยกทีมบุกภาคอีสานจัดการคัดเลือกในรอบสองด้วยไลฟ์ออดิชั่น ที่ห้องประชุม อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกกว่า 30 ทีม มาประชันแนวความคิดเกี่ยวกับการทำความดี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนเข้าสู่ “บ้านความดี” ร่วมทำกิจกรรมส่งต่อความดีให้คนไทยทั้งประเทศมาทำความดีร่วมกันและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การคัดเลือกในรอบสองหรือไลฟ์ออดิชั่นจัดขึ้นที่ภาคใต้และภาคเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม หลังจากนี้จะมีการจัดไลฟ์ออดิชั่นที่ภาคกลาง ในวันที่ 25 ธันวาคม ที่หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ผลงานกว่า 2,000 ชิ้น จากทั่วประเทศถูกส่งเข้าประกวด ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ และเรียงความ โดยมีภาคกลางครองแชมป์ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดถึง 66 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือภาคอีสาน 15 เปอร์เซนต์ ภาคเหนือ 10 เปอร์เซนต์ และภาคใต้ 9 เปอร์เซนต์ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสามอันดับแรกที่ส่งผลงานเข้ามามากที่สุดเรียงลำดับคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม (สสส.) กล่าวว่า เยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวนกว่า 30 ทีมที่ผ่านเข้ามายังรอบไลฟ์ออดิชั่นในแต่ละภาคนั้นได้รับการคัดเลือกมาจากการส่งวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทำดีในหัวข้อ “ความดี...ดีที่ได้ทำ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที มายังเว็บไซต์ www.do-d-club.com ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อยยังให้ความสำคัญกับการทำความดี จิตใจที่เชื่อมั่นในความดีและความมุ่งมั่นพยายามของพวกเขาจะก่อให้เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความดีได้อย่างยั่งยืน และการคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่บ้านความดีจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำให้แนวคิดดีๆ เกิดขึ้นในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในรอบไลฟ์ออดิชั่น แต่ละทีมจะต้องนำเสนอเรื่องราวหรือแนวความคิดใน 2 หัวข้อ คือ “ความดี ดีที่ได้ทำ” และ “ความดีที่จะเปลี่ยนประเทศไทย” ความยาวรวมไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบและอุปกรณ์ในการนำเสนอ และจะมีการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณพิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมด้วย ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ (อ้น) นักแสดงเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมของชมรมวิจารณ์บันเทิง จากภาพยนตร์เรื่อง รักออกแบบไม่ได้ สุนิสา สุขบุญสังข์ และดร.ป๊อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชุด เดอะไวท์โรด โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการนำเสนอภายในเวลาที่กำหนด ความคิดสร้างสรรค์ การตอบโจทย์ทั้ง 2 หัวข้อ รวมถึงทักษะในการสื่อสารและการสร้างแรงบันดาลใจ

การคัดเลือกในรอบสองหรือไลฟ์ออดิชั่นจัดขึ้นที่ภาคใต้และภาคเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม หลังจากนี้จะมีการจัดไลฟ์ออดิชั่นที่ภาคกลางในวันที่ 25 ธันวาคม ที่หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

คณะกรรมการจะคัดเลือก 3 ทีมจากแต่ละภาค รวมเป็น 12 ทีม เข้าสู่บ้านความดี ต้นเดือนมกราคม 2554 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพิเศษสร้างเสริมคุณลักษณะเด่นเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการโหวตผ่านทาง SMS หรือเว็บไซต์ www.do-d-club.com และจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่ 30 เมษายน 2554

ทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท, 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ พร้อมโอกาสฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ และเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศ และปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการทำความดีและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นต่อไป

โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย D Ambassador 2010” เป็นกิจกรรมสำคัญในโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน นำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท วิริยะประกันภัย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ และองค์การภาคีอีกหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำความดีของทุกรูปแบบของเด็กและเยาวชนทุกคนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การวาดอนาคตใหม่ให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืนดังแนวคิด Rewrite Thailand’s Future!

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
พิมพกานต์ ไชยสังข์ / มณฑิรา นิ่งสมบูรณ์ / ปพนพัชร์ ณัฐวีรพจน์
โทรสาร 0-2610-2346

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สนพ.ดีเอ็มจีแจกไดอารี่สร้างสุขและถุงผ้าความดีในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 พร้อมเอาใจแฟนคลับ นำทัพนักเขียนเสวนาและแจกลายเซ็นตลอดงาน

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย (D Ambassador 2010) เตรียมแจกไดอารี่สร้างสุขและถุงผ้าความดีในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 15 เพียงร่วมเป็นสมาชิก D card หรือร่วมสนุกกับกิจกรรม Social Media...

สัมผัส "ช้างกระ" บานตระการตา พร้อมตามรอยไหว้พระดีอีสาน ณ เมืองดอกคูน

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--ททท. ข่าวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 แจ้งว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูที่กล้วยไม้ป่า "ช้างกระ" ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้งามเลื่องชื่อของจังหวัดขอนแก่น กำลังเริ่มออกดอกเบ่งบานพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่ว...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง