โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 บุกภาคอีสาน จัดไลฟ์ออดิชั่นคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่ “บ้านความดี”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 14:35
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้งฯ

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย D Ambassador 2010 ยกทีมบุกภาคอีสานจัดการคัดเลือกในรอบสองด้วยไลฟ์ออดิชั่น ที่ห้องประชุม อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกกว่า 30 ทีม มาประชันแนวความคิดเกี่ยวกับการทำความดี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนเข้าสู่ “บ้านความดี” ร่วมทำกิจกรรมส่งต่อความดีให้คนไทยทั้งประเทศมาทำความดีร่วมกันและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การคัดเลือกในรอบสองหรือไลฟ์ออดิชั่นจัดขึ้นที่ภาคใต้และภาคเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม หลังจากนี้จะมีการจัดไลฟ์ออดิชั่นที่ภาคกลาง ในวันที่ 25 ธันวาคม ที่หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ผลงานกว่า 2,000 ชิ้น จากทั่วประเทศถูกส่งเข้าประกวด ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ และเรียงความ โดยมีภาคกลางครองแชมป์ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดถึง 66 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือภาคอีสาน 15 เปอร์เซนต์ ภาคเหนือ 10 เปอร์เซนต์ และภาคใต้ 9 เปอร์เซนต์ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสามอันดับแรกที่ส่งผลงานเข้ามามากที่สุดเรียงลำดับคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม (สสส.) กล่าวว่า เยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวนกว่า 30 ทีมที่ผ่านเข้ามายังรอบไลฟ์ออดิชั่นในแต่ละภาคนั้นได้รับการคัดเลือกมาจากการส่งวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทำดีในหัวข้อ “ความดี...ดีที่ได้ทำ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที มายังเว็บไซต์ www.do-d-club.com ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อยยังให้ความสำคัญกับการทำความดี จิตใจที่เชื่อมั่นในความดีและความมุ่งมั่นพยายามของพวกเขาจะก่อให้เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความดีได้อย่างยั่งยืน และการคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่บ้านความดีจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำให้แนวคิดดีๆ เกิดขึ้นในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในรอบไลฟ์ออดิชั่น แต่ละทีมจะต้องนำเสนอเรื่องราวหรือแนวความคิดใน 2 หัวข้อ คือ “ความดี ดีที่ได้ทำ” และ “ความดีที่จะเปลี่ยนประเทศไทย” ความยาวรวมไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบและอุปกรณ์ในการนำเสนอ และจะมีการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณพิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมด้วย ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ (อ้น) นักแสดงเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมของชมรมวิจารณ์บันเทิง จากภาพยนตร์เรื่อง รักออกแบบไม่ได้ สุนิสา สุขบุญสังข์ และดร.ป๊อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชุด เดอะไวท์โรด โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการนำเสนอภายในเวลาที่กำหนด ความคิดสร้างสรรค์ การตอบโจทย์ทั้ง 2 หัวข้อ รวมถึงทักษะในการสื่อสารและการสร้างแรงบันดาลใจ

การคัดเลือกในรอบสองหรือไลฟ์ออดิชั่นจัดขึ้นที่ภาคใต้และภาคเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม หลังจากนี้จะมีการจัดไลฟ์ออดิชั่นที่ภาคกลางในวันที่ 25 ธันวาคม ที่หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

คณะกรรมการจะคัดเลือก 3 ทีมจากแต่ละภาค รวมเป็น 12 ทีม เข้าสู่บ้านความดี ต้นเดือนมกราคม 2554 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพิเศษสร้างเสริมคุณลักษณะเด่นเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการโหวตผ่านทาง SMS หรือเว็บไซต์ www.do-d-club.com และจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่ 30 เมษายน 2554

ทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท, 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ พร้อมโอกาสฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ และเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศ และปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการทำความดีและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นต่อไป

โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย D Ambassador 2010” เป็นกิจกรรมสำคัญในโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน นำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท วิริยะประกันภัย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ และองค์การภาคีอีกหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำความดีของทุกรูปแบบของเด็กและเยาวชนทุกคนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การวาดอนาคตใหม่ให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืนดังแนวคิด Rewrite Thailand’s Future!

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
พิมพกานต์ ไชยสังข์ / มณฑิรา นิ่งสมบูรณ์ / ปพนพัชร์ ณัฐวีรพจน์
โทรสาร 0-2610-2346

Latest Press Release

จะดีแค่ไหน...? ถ้าความสวย ช่วยเปลี่ยน...ชีวิตให้ดีขึ้น พบคำตอบได้ที่งาน Grand Opening Khongkwan Clinic Change Your Look Improve Your Life

จะดีแค่ไหน...? ถ้าความสวย ช่วยเปลี่ยน...ชีวิตให้ดีขึ้น พบคำตอบได้ที่งาน GRAND OPENING Khongkwan Clinic " Change Your Look Improve Your Life " พบกับดาราชั้นนำ โป๊บ ธนวรรธน์ , เดียร์น่า (จากละคร สามีตีตรา) , และดีเจสุดฮอต ดีเจเอกกี้ Work Shop...

วันรักษ์โลก Earthday 2014

คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในปีนี้ พวกเราทีมงานโรงแรมพาร์คพลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพ และเขตคลองเตยร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า, สวนอนุบาลต้นไม้สาธารณะ,...

เลควิวสปอร์ตคลับใส่ใจสุขภาพคุณ ชวนสมาชิกตรวจสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ

“เลควิวสปอร์ตคลับ” สปอร์ตคลับหรู แนวคิดติดธรรมชาติ ริมทะเลสาบวงแหวน-บางนา ชวนสมาชิกตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพโดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ฟรีตลอดงานในวันที่ 24 เมษายนนี้ ณ เลควิวสปอร์ตคลับ เลียบถนนวงแหวน-บางนา (บางนาตราด ก.ม.8)...

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ SOMTC

วันที่ 23 เม.ย.2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ SOMTC ณ โรงแรมรอยัลออคิด...

วัยรุ่นไทยใส่ใจฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ( บางปู ) ภายใต้โครงการ Recover world, Recover life

กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ “ Recover World, Recover Life” โดย Willing Team เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-25 ปี รวมถึงทาให้...

Related Topics