โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 บุกภาคอีสาน จัดไลฟ์ออดิชั่นคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่ “บ้านความดี”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 14:35
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้งฯ

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย D Ambassador 2010 ยกทีมบุกภาคอีสานจัดการคัดเลือกในรอบสองด้วยไลฟ์ออดิชั่น ที่ห้องประชุม อาคาร 13 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น นำทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกกว่า 30 ทีม มาประชันแนวความคิดเกี่ยวกับการทำความดี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนเข้าสู่ “บ้านความดี” ร่วมทำกิจกรรมส่งต่อความดีให้คนไทยทั้งประเทศมาทำความดีร่วมกันและเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

การคัดเลือกในรอบสองหรือไลฟ์ออดิชั่นจัดขึ้นที่ภาคใต้และภาคเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม หลังจากนี้จะมีการจัดไลฟ์ออดิชั่นที่ภาคกลาง ในวันที่ 25 ธันวาคม ที่หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ผลงานกว่า 2,000 ชิ้น จากทั่วประเทศถูกส่งเข้าประกวด ทั้งในรูปแบบของคลิปวิดีโอ และเรียงความ โดยมีภาคกลางครองแชมป์ส่งผลงานเข้าประกวดมากที่สุดถึง 66 เปอร์เซนต์ รองลงมาคือภาคอีสาน 15 เปอร์เซนต์ ภาคเหนือ 10 เปอร์เซนต์ และภาคใต้ 9 เปอร์เซนต์ตามลำดับ มหาวิทยาลัยสามอันดับแรกที่ส่งผลงานเข้ามามากที่สุดเรียงลำดับคือ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสารคาม และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม (สสส.) กล่าวว่า เยาวชนอายุ 15-25 ปี จำนวนกว่า 30 ทีมที่ผ่านเข้ามายังรอบไลฟ์ออดิชั่นในแต่ละภาคนั้นได้รับการคัดเลือกมาจากการส่งวิดีโอคลิปเกี่ยวกับการทำดีในหัวข้อ “ความดี...ดีที่ได้ทำ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที มายังเว็บไซต์ www.do-d-club.com ซึ่งทำให้เราได้เห็นว่าเยาวชนไทยจำนวนไม่น้อยยังให้ความสำคัญกับการทำความดี จิตใจที่เชื่อมั่นในความดีและความมุ่งมั่นพยายามของพวกเขาจะก่อให้เกิดพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งความดีได้อย่างยั่งยืน และการคัดเลือกเยาวชนเข้าสู่บ้านความดีจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทำให้แนวคิดดีๆ เกิดขึ้นในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม

ในรอบไลฟ์ออดิชั่น แต่ละทีมจะต้องนำเสนอเรื่องราวหรือแนวความคิดใน 2 หัวข้อ คือ “ความดี ดีที่ได้ทำ” และ “ความดีที่จะเปลี่ยนประเทศไทย” ความยาวรวมไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบและอุปกรณ์ในการนำเสนอ และจะมีการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ

คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณพิมพ์พัณธุ์ หาญศรีสกุล ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมด้วย ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ (อ้น) นักแสดงเจ้าของรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมของชมรมวิจารณ์บันเทิง จากภาพยนตร์เรื่อง รักออกแบบไม่ได้ สุนิสา สุขบุญสังข์ และดร.ป๊อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์ นักเขียนวรรณกรรมเยาวชนชุด เดอะไวท์โรด โดยเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากการนำเสนอภายในเวลาที่กำหนด ความคิดสร้างสรรค์ การตอบโจทย์ทั้ง 2 หัวข้อ รวมถึงทักษะในการสื่อสารและการสร้างแรงบันดาลใจ

การคัดเลือกในรอบสองหรือไลฟ์ออดิชั่นจัดขึ้นที่ภาคใต้และภาคเหนือไปแล้วเมื่อวันที่ 17 และ 19 ธันวาคม หลังจากนี้จะมีการจัดไลฟ์ออดิชั่นที่ภาคกลางในวันที่ 25 ธันวาคม ที่หอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

คณะกรรมการจะคัดเลือก 3 ทีมจากแต่ละภาค รวมเป็น 12 ทีม เข้าสู่บ้านความดี ต้นเดือนมกราคม 2554 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมพิเศษสร้างเสริมคุณลักษณะเด่นเพื่อปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีเป็นเวลา 3 เดือน ก่อนนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการโหวตผ่านทาง SMS หรือเว็บไซต์ www.do-d-club.com และจะมีการตัดสินรอบสุดท้ายวันที่ 30 เมษายน 2554

ทีมชนะเลิศจะได้รับรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท, 50,000 บาท และ 30,000 บาทตามลำดับ พร้อมโอกาสฝึกอบรมดูงานต่างประเทศ และเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำของประเทศ และปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในเวทีสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการทำความดีและเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้อื่นต่อไป

โครงการ “ทูตความดีแห่งประเทศไทย D Ambassador 2010” เป็นกิจกรรมสำคัญในโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชน นำโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท วิริยะประกันภัย สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ฯ และองค์การภาคีอีกหลายแห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการทำความดีของทุกรูปแบบของเด็กและเยาวชนทุกคนทั่วประเทศ อันจะนำไปสู่การวาดอนาคตใหม่ให้ประเทศไทยเป็นสังคมแห่งความดีอย่างยั่งยืนดังแนวคิด Rewrite Thailand’s Future!

บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
พิมพกานต์ ไชยสังข์ / มณฑิรา นิ่งสมบูรณ์ / ปพนพัชร์ ณัฐวีรพจน์
โทรสาร 0-2610-2346

Latest Press Release

ภาพข่าว: พิธีมอบทุนการศึกษา เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประจำปี 2557

คุณอรรถพร สุวัธนเดชา รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีและมอบทุนการศึกษา เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประจำปี 2557 โดยมีคุณสุรชัย โชติจุฬางกูร ประธานกรรมการของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบให้กับ นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี...

ภาพข่าว: The Dog Survivor Day เพื่อช่วยเหลือสุนัขด้อยโอกาส ที่ เดอะไนน์ พระราม 9

นางสาวอรวรรณ จึงประเสริฐศรี (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเดอะไนน์ พระราม 9 ธุรกิจในเครือ MBK Group ให้การต้อนรับ นางสาวเบญจา กัลยาวินัย (ที่ 2 จากขวา) ประธานโครงการพันธกิจช่วยชีวิตน้องหมา และนายดลชัย บุณยะรัตเวช (ที่ 2 จากซ้าย)...

TBCSD แถงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง วารสาร Green Society by TBCSD ร่วมพัฒนาการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) ของ สสวท.

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) กำหนดจัดงานแถงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง “วารสาร Green Society by TBCSD ร่วมพัฒนาการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศ (e-Learning) ของ สสวท.” ในวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ...

แฟนบอยตัวจริง!! คัตโตะประกาศเตรียมดูคอนฯ EXO

“เรียกได้ว่าไม่เคยพลาดเลยสักงานกับเทรนด์เกาหลี สำหรับนักร้องหนุ่มอารมณ์ดี “คัตโตะ-ลิปตา” ที่เมื่อ 2 ปีที่แล้วเจ้าตัวร่วมกับเพื่อนๆ “เสือร้องไห้” นำเพลง “Gangnam Style” มาแปลงเป็น “กำนันสไตล์”...

รักคุณแม่ ดูแลสุขภาพครั้งที่ 1 กับ ดิโอลด์สยามพลาซ่า

ดิโอลด์สยามพลาซ่า จัดกิจกรรม “รักคุณแม่ ดูแลสุขภาพครั้งที่ 1” เชิญชวนทุกท่านพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พาคุณแม่ตรวจสุขภาพฟรีกับโรงพยาบาลธนบุรี กิจกรรมประดิษฐ์ของขวัญให้คุณแม่(DIY) และไฮไลท์ของงาน พบกับนิโคร เทริโอ...

Related Topics