กิจกรรม Live Audition ภาคกลาง โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 10:38
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--DC Consultants

ด้วยโครงการ “คนไทยหัวใจสีขาว” ร่วมด้วยองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคกประชาสังคม อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและดีงามแก่เยาวชน ทั้งในด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ไม่ให้เยาวชนถูกครอบงำโดยกระแสวัตถุนิยม และขาดมิติของการกล้าแสดงออกในวิถีทางที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของ โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2553 D Ambassador 2010 ที่เป็นการเปิดเวทีความดีครั้งแรกของประเทศ

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรม Live Audition เพื่อคัดเลือกเยาวชนเข้าบ้านแห่งความดีซึ่งถือเป็นการประกวดในรอบสุดท้าย เพื่อเฟ้นหาคนกล้าเปลี่ยนแปลงตนเองและลงมือทำสิ่งดี เพื่อตนเองและผู้อื่น มาปฏิบัติภารกิจส่งต่อความดีสร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงสังคม โดยระดม ทีมงาน Do – D – Club ออกค้นหาแนวร่วมของภาคกลาง ในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 8.00 – 18.00 น. ณ หอประชุมหอประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นพ. บัญชา พงษ์พานิช ผู้แทนทรงคุณวุฒิจาก สสส. ผู้แทนทรงคุณวุฒิ สกอ. ดีเจอ้อม- สุนิสา สุขบุญสังข์ อ้น - ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ ฐาวรา สิริพิพัฒน์ หรือที่เด็กๆรู้จักในนาม ดร.ป๊อป

กำหนดการ Live Audition
8.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าคัดเลือก/ รับประทานอาหารว่าง

9.00 น. ผู้เข้าคัดเลือกเข้าห้องเตรียมการ brief ขั้นตอนการนำเสนอ และจับฉลากหมายเลข

9.30 น. เริ่ม Live Audition โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นพ. บัญชา พงษ์พานิช
ผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้แทนจาก ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สุนิสา สุขบุญสังข์ (อ้อม)
ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ (อ้น)
ดร.ป๊อป ฐาวรา สิริพิพัฒน์
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เริ่ม Live Audition ช่วงบ่าย
16.30 น. คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนน
17.00 น. ประกาศผลการตัดสิน 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ
18.00 น. ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก

Latest Press Release

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมุ่งมั่นแก้ไขการจับปลาที่ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เดินหน้ารณรงค์ทั้งมาตรการทางการค้าและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อหยุดยั้งการประมงที่ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ในฐานะผู้ประสานเครือข่าย 8 สมาคม...

Amazing Pet 2014 @ CentralPlaza Phitsanulok

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์ป่านานาพันธุ์ในงาน “Amazing Pet 2014@ CentralPlaza Phitsanulok” ในบรรยากาศของสวนสัตว์เปิดจำลอง งานที่คนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนไม่ควรพลาด...

ภาพข่าว: การบินไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2557

บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2557 โดยอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

ยุวแพทย์แผนไทย...แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

ทต.ไผ่กองดิน เดินหน้าแก้ปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” ด้วยการจัดกิจกรรม “ยุวแพทย์แผนไทย” ใช้การนวดแผนโบราณดึงคน 3 ช่วงวัยคือเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนชรามาทำกิจกรรมร่วมกัน หวังฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นขึ้น ในยุคสังคมออนไลน์...

เจอเนสส์ โกลบอล แต่งตั้งประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคคนใหม่

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดีกับ มร.กันวาร์ ภูตานิ (Mr.Kanwar Bhutani) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค รับผิดชอบดูแลการบริหารงานและวางแผนกลยุทธ์ โดยก่อนหน้านี้ มร.กันวาร์...

Related Topics