สกสค. ร่วมกับ บริษัท ไอสกีม โปรดักชั่น จัดงานแถลงข่าว โครงการส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 16:58
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--

สำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ไอสกีม โปรดักชั่น จำกัดขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์ โดย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีพร้อมโดย

ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการลงทุนและบริหารสินทรัพย์ สกสค. และประธานบริหารโครงการ NOE Plaza ตลาดการศึกษาออนไลน์

คุณกุลภัสสรณ์ จิตรีขันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอสกีม โปรดักชั่น จำกัด
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการส่งเสริมการบูรณาการนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

13.00 -13.30 น. สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติลงทะเบียน
13.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาถึงบริเวณงาน
13.30-13.40 น. การแสดง Opening Act
13.45-14.30 น. พิธีการบนเวที
  • พิธีกร:เอิร์ธ - ศัลย์ อิทธิสุขนันท์ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน
  • พิธีกรกล่าวนำชม VDO Presentation
  • นายเกษม กลั่นยิ่ง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. กล่าวรายงานต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ประธานในพิธีฯ
  • ปาฐกถาพิเศษโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ องค์กรภาครัฐ และเอกชน
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารโครงการ และ ตัวแทนองค์กรต่างๆ ร่วมทำพิธีเปิดโครงการฯ อย่างเป็นทางการ
  • ถ่ายภาพร่วม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารโครงการ และตัวแทนองค์กรต่างๆ

14.30-15.45 น. พิธีกรนำเข้าสู่ช่วง Talk & Interview เกี่ยวกับโครงการฯ ร่วมพูดคุยโดย

1. พระเทพภาวนาวิกรม ดร.เจ้าคุณธงชัย (ประธานมูลนิธิร่มฉัตร)
2. ดร.เกรียงศักดิ์ มั่นมะโนธรรม (ประธานบริหารโครงการ NOE Plaza)
3. คุณบุญประสิทธิ์ ตั้งเจริญสุข (ประธานบริหารระบบวิศวกรรมโครงการ NOE Plaza)

15.45-17.00 น. พิธีกรเชิญผู้ร่วม Talk ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก/สื่อมวลชนสัมภาษณ์ตามอัธยาศัย


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics