ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรม ในหัวข้อ เทคนิค และความรู้ในการส่งออกอย่างทันเกม

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๑:๓๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง

เทคนิค และความรู้ในการส่งออกอย่างทันเกม (Export Knowledges: Tips Tricks and Traps)อบรมวันพุธที่ 19 มกราคม 2554ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์

Rational and Significance

ประเทศเราอยู่รอดทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองได้นั้น ส่วนหนึ่งมาจาก การส่งสินค้าและบริการออกไปยัง ต่างประเทศ ผู้ที่ส่งสินค้าและบริการออกไปขายมักมีกิจ กรรมทางธุรกิจที่เคลื่อนไหวและยุ่งอยู่ตลอดเวลาทำให้ใครๆ ก็เห็นว่า การส่งออกสินค้าและ บริการเป็นเส้นทางการเงิน สู่ความร่ำรวย มีความมั่นคง มีอนาคตที่แจ่มใสทุกคน จึงอยาก ส่งออก แต่การส่งออกสินค้า และบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้านั้น มักจะพบว่ามีหลุม และขวากคอยดักเราอยู่มากมาย ทั้งการเงินที่ เปลี่ยนแปลงค่าตลอดเวลา วิธีการส่งออกสินค้าแต่ละประเภท ของแต่ละประเทศที่มีข้อกำหนดของสินค้าและมาตรฐาน ที่แตกต่างกันยังไม่นับการกีดกันทางด้านการค้าด้วยเรื่องอื่นๆ เช่นภาษี ที่วันดีคืนดีก็เพิ่มสูงขึ้น ด้วยเหตุผลหลายประการ แล้วเราก็สูญเสียลูกค้าไปต่อหน้าต่อตา

การส่งออกจึงต้องมีเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจมากมาย โดยเริ่มตั้งแต่คำถามง่ายๆ แต่มักตอบได้ไม่ครบถ้วนนั่นคือใครคือลูกค้าของเรา แน่นอนว่า ไม่ใช่ชื่อของเขา หรือสัญชาติที่เขา มีอยู่เท่านั้น เราต้องรู้อุปนิสัย รู้นโยบายทางด้านการเมืองของเขา รู้ว่าพันธะผูกพัน หรือข้อ สัญญาต่างๆ ที่ประเทศเขามีอยู่กับเราเป็นอย่างไรบ้าง รู้นิสัยทางด้านการค้า รู้เรื่องวิธีการ จ่ายเงินและอื่นๆ อีกมากมายสาระพัดเกมส์การส่งออก รู้ไม่เท่าทัน ไม่สามารถเข้าใจได้ เกมนี้ก็จบเร็ว แต่จบด้วยภาวะที่สิ้นเนื้อประดาตัวของผู้ขาย ไม่ใช่ผู้ซื้อ

หลักสูตรนี้จะช่วยท่านให้เข้าใจเกมการส่งสินค้าออกไปขาย เล่นเกมให้เป็น และต้องชนะ ในเกมให้ได้ “ไม่เรียนรู้เรื่องการส่งออก ก็อย่าส่งออกเสียดีกว่า”

Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น
1. กำหนดผู้ซื้อเป้าหมาย
 • เลือกผู้ซื้อเป้าหมาย
 • ตรวจสอบสถานภาพทางการเงินของผู้ซื้อ
 • เสนอขาย
2. การทำสัญญาข้อตกลงในการซื้อขาย ข้อควรระวัง
 • เงื่อนไขในสัญญาต้องมีเพื่อลดความเสี่ยง
 • พิจารณาข้อกำหนดทางการค้า
3. วิธีการส่งสินค้าออกและการหาระวางบรรทุกสินค้า
 • การขนส่งทางทะเล
 • การขนส่งทางอากาศ
 • การขนส่งทางรถไฟ
 • การขนส่งทางรถบรรทุก
 • การส่งสินค้าทางพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ

4. วิธีการส่งมอบสินค้าต้องอาศัยข้อกำหนดทางการค้าเป็นตัวกำหนดเพื่อไม่ให้เสียเปรียบ (International Commercial Terms หรือ Incoterms’2010) EXW,FCA,FAS,FOB,CFR,CIF,CPT,CIP,DAT,DAP,DDP

5. การวิเคราะห์เครื่องมือในการชำระเงิน Letter of Credit (L/C)
 • Bills For Collection (D/P & D/A) Consignment
 • Open Account (O/A) Advanced Payment
6. การวิเคราะห์ Letter of Credit โดยละเอียด
 • เงื่อนไขที่เสียเปรียบที่ไม่ควรรับ
 • การเตรียมเอกสารและการตรวจเอกสารโดยใช้ข้อบังคับของ UCP 600 เป็นตัวพิจารณา
 • การขอแก้ไข L/C (Amendment) ที่ถูกต้อง
7. การขอให้มีการยืนยันการชำระเงินเพื่อลดความเสี่ยง
8. การ Negotiate ตั๋วในการส่งออกกับธนาคาร
9. การทำ Insurance ในการส่งออก
Instructor
อ.วัชระ ปิยะพงษ์
ที่ปรึกษาธุรกิจต่างประเทศ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์มหาวิทยาลัยสยาม

วิทยากร สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

Registration Fee
ท่านละ 2,700 บาท + ภาษี 7 % = 2,889 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
How to Apply
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
Payment Method

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437)


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดสัมมนาเรื่อง เทคนิคการสื่อสาร และ การประสานงานข้ามสายงาน Cross-Functional Management for Working and Communication

ขอเชิญร่วมอบรมและสัมมนาเรื่อง เทคนิคการสื่อสาร และ การประสานงานข้ามสายงาน Cross-Functional Management for Working and Communication วันอังคารที่ 15 มกราคม 2551 เวลา 9.00-16.00 น. โรงแรมดุสิตปริ๊นเซสศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ องค์กรทั้งหลายมักมีกา...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง