มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 18:06
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยศิลปากร

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน (กบพร.) ให้เป็นที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมุมถนนราชดำเนินกลาง ให้เป็นลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นแหล่งเสริมสร้างปัญญาและเสริมสร้างการเรียนรู้แห่งใหม่ของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการออกแบบลานเฉลิมพระเกียรติอันทรงคุณค่านี้ ทางผู้จัดฯ จึงได้กำหนดให้มีโครงการประกวดแบบขึ้น โดยเปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไปในการนำเสนอแบบที่สอดคล้องกับแนวนโยบายและหลักการของโครงการ โดยเป็นโครงการประกวดแบบที่มีเงินรางวัลรวม 3.4 ล้านบาท คณะผู้จัดฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและรายละเอียดในการเข้าร่วมประกวดแบบ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น. ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) เป็นประธานแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ยืนยันการเข้าร่วมงาน และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คุณปภาสินี วาจาหวาน (แนน) โทร. 085 931 3833 หรือ คุณวรรณรัตน์ (แอม) วิศวสุขมงคล โทร. 086 908 9180 หรือ โทร. 02 559 0505 ต่อ 306, 307 และ 573

กำหนดการแถลงข่าว

โครงการประกวดแบบลานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 11.00 น.
ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร
11.00 – 11.30 น. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
11.30 – 11.40 น. วิดีทัศน์โครงการลานเฉลิมพระเกียรติฯ
11.40 – 11.55 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) กล่าวเปิดงาน
11.55 – 12.25 น. ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

12.25 – 12.55 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชี้แจงและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานตอบข้อซักถาม

12.55 น. ปิดการแถลงข่าว

Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics