กองบริหารงานบุคคล ม.ราชภัฏโคราช คัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 11:49
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์ กองบริหารงานบุคคล ได้จัดให้มีการคัดเลือกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช ตรีสินธุรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิด และประธานกรรมการ สำหรับการคัดเลือก ในครั้งนี้มีกลุ่มงานที่ ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และกลุ่มงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ทำการนำเสนอผลการดำเนินงาน 15 นาที โดยเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2553 จากนั้นจึงเป็นการนำเสนอเอกสารการปฏิบัติงานของแต่ละ กลุ่มงาน จากนั้น คณะกรรมการจะได้ทำการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00 - 10.00 น. เข้าเยี่ยมชม สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ เวลา 10.30 - 11.30 น. เข้าเยี่ยมชมกลุ่มงานศูนย์วิทยาศาสตร์ กลุ่มงานผู้เข้าร่วมการคัดเลือก รับฟังผลการตัดสินการคัดเลือกกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น ในวันที่ 27 ธันวาคม 23553 ณ ห้องประชุมสันติเวศน์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ ฝึกประสบการณ์ทับแก้ว พร้อมประกาศผลกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับรางวั

ลจะได้โล่ ประกาศเกียรติคุณ กลุ่มงาน สายสนับสนุนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553 ใบประกาศ และเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศผลกลุ่มงานสายสนับสนุนดีเด่น

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานให้กับกลุ่มงานสายสนับสนุน เป็นการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการและกระบวนการทำงาน ซึ่งเป็นกระบวนการ KM ของกลุ่มงานสายสนับสนุน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะอันจะทำให้การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics