ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

บีโอไอชู 5 กลุ่มอุตฯดาวเด่นโตต่อเนื่อง เล็งเสริมมาตรการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ต่อยอดลงทุนปี 54

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๐:๐๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--บีโอไอ

บีโอไอเผย อุตฯอาหารแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มHDD และชิ้นส่วน รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า ชี้ เป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมดาวเด่น ปี 54 เผยทิศทางการลงทุนปีหน้าเร่ง สร้างความแข็งแกร่งคลัสเตอร์อุตฯ พร้อมวางรากฐานการลงทุนของประเทศยึดนโยบายพัฒนาที่ยั่งยืน

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการลงทุนในประเทศกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยในปี 2554” จัดโดย ความร่วมมือระหว่าง สมาคมสโมสรนักลงทุน และ สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า แนวโน้มการขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2554 จะอยู่ในระดับใกล้คียงกับปี 2553 ที่มีมูลค่าประมาณ 400,000 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มอาหารแปรรูป ยานยนต์ และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม HDD และชิ้นส่วน การผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

โดยปัจจัยสำคัญของการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป็นผลมาจากศักยภาพของการมีกลุ่มคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ในประเทศ อาทิ อาหาร ยานยนต์ HDD เครื่องใช้ไฟฟ้า และปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งทำให้นักลงทุนสนใจเข้ามาขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการผลิตเพื่อส่งออก และจำหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะคาดว่าในปี 2554 จะมีความต้องการของสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกมาก จากนโยบายเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล รวมถึงการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ภาคเอกชน ในขณะที่ภาคเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น

“ในปี 2553 ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปัญหาต่างๆ อาทิ มาบตาพุด การเมือง เศรษฐกิจโลก การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทำให้การลงทุนในบางอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักลง อย่างไรก็ตามหลังจากที่ปัญหาต่างๆ ได้เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะความชัดเจนของการแก้ปัญหามาบตาพุดที่สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับพื้นฐานของอุตสาหกรรมไทยที่มีความแข็งแรง จึงมั่นใจว่าจะทำให้การลงทุนในปี 2554 มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันทิศทางของการแข็งค่าของเงินเยนเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากจะทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นางอรรชกา กล่าว

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์เงินบาทแข็งค่า การปรับอัตราดอกเบี้ย และ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทั้งระดับมีฝีมือและไร้ฝีมือ เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

นางอรรชกา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ในปี 2554 จะเดินหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยให้แข็งแกร่งและครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงเร่งผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่จะวางรากฐานเพื่อให้ประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน ในระยะยาว ครอบคลุมการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม เป็นต้น

นอกจากนี้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) เป็นต้น การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

เขตวัฒนาทำเก๋ เปิดตัวรถรับ-ส่งนักเที่ยวผับ Red Limo

กรุงเทพฯ--2 มี.ค.--กทม. เมื่อวานนี้ (1 มี.ค.48) เวลา 11.30 น. นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการรถ Red Limo รถพลังงานไฟฟ้า สานต่อโครงการดื่มไม่ขับ เพื่อส่งเสริมการดื่มไม่ขับตามโครงการ "รักกัน เตือนกัน ดื่มไม...

สภาอุตสาหกรรมฯ ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน CICA 2005 งานแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สัมมนาวิชาการและการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกแห่งอาเซียน

กรุงเทพฯ--10 ม.ค.--สยาม พีอาร์ คอนซัลแทนท์ ตามที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก ร่วมกับสมาพันธ์เซรามิกแห่งอาเซียนจะจัดงานแสดงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ สัมมนาวิชาการ และการประชุมเพื่ออุตสาหกรรมเซรามิกแห่งอาเซียน ครั้งที่ 13 (CICA The 13th C...

UNDER ONE ROOF ยกขบวน 4 แบรนด์เนมดัง ลดราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าเร้าใจ 2-3 ตุลาคมนี้

UNDER ONE ROOF ยกขบวนสินค้า 4 แบรนด์เนมดัง คามาร์ซิโอ แอสทีน่า เทคโนแก๊ส เอ็มไพร์ ลดราคาสินค้าท้าพิสูจน์ ในโอกาสย้ายสต๊อกครั้งใหญ่ นำสินค้ามากกว่า 50 รายการ เช่น ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า-อบผ้า, เครื่องดูดควัน, เตาแก๊ส, เตาอบ, ไมโครเวฟ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เคร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง