บีโอไอชู 5 กลุ่มอุตฯดาวเด่นโตต่อเนื่อง เล็งเสริมมาตรการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ต่อยอดลงทุนปี 54

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday December 22, 2010 10:06
กรุงเทพฯ--22 ธ.ค.--บีโอไอ

บีโอไอเผย อุตฯอาหารแปรรูป ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มHDD และชิ้นส่วน รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า ชี้ เป็น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมดาวเด่น ปี 54 เผยทิศทางการลงทุนปีหน้าเร่ง สร้างความแข็งแกร่งคลัสเตอร์อุตฯ พร้อมวางรากฐานการลงทุนของประเทศยึดนโยบายพัฒนาที่ยั่งยืน

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “แนวโน้มและทิศทางการลงทุนในประเทศกับมิติใหม่ของเศรษฐกิจไทยในปี 2554” จัดโดย ความร่วมมือระหว่าง สมาคมสโมสรนักลงทุน และ สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่า แนวโน้มการขอรับส่งเสริมการลงทุนในปี 2554 จะอยู่ในระดับใกล้คียงกับปี 2553 ที่มีมูลค่าประมาณ 400,000 ล้านบาท โดยอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีการขยายตัวต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มอาหารแปรรูป ยานยนต์ และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรม HDD และชิ้นส่วน การผลิตพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

โดยปัจจัยสำคัญของการขยายตัวของอุตสาหกรรมเป็นผลมาจากศักยภาพของการมีกลุ่มคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ในประเทศ อาทิ อาหาร ยานยนต์ HDD เครื่องใช้ไฟฟ้า และปิโตรเคมี เป็นต้น ซึ่งทำให้นักลงทุนสนใจเข้ามาขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการผลิตเพื่อส่งออก และจำหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะคาดว่าในปี 2554 จะมีความต้องการของสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นอีกมาก จากนโยบายเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล รวมถึงการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ภาคเอกชน ในขณะที่ภาคเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น

“ในปี 2553 ภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปัญหาต่างๆ อาทิ มาบตาพุด การเมือง เศรษฐกิจโลก การขาดแคลนแรงงาน ซึ่งทำให้การลงทุนในบางอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักลง อย่างไรก็ตามหลังจากที่ปัญหาต่างๆ ได้เริ่มคลี่คลาย โดยเฉพาะความชัดเจนของการแก้ปัญหามาบตาพุดที่สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับพื้นฐานของอุตสาหกรรมไทยที่มีความแข็งแรง จึงมั่นใจว่าจะทำให้การลงทุนในปี 2554 มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันทิศทางของการแข็งค่าของเงินเยนเชื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยในอนาคต เนื่องจากจะทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกด้วย” นางอรรชกา กล่าว

อย่างไรก็ตามยอมรับว่าปัจจัยสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการฟื้นตัวอย่างเปราะบางของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์เงินบาทแข็งค่า การปรับอัตราดอกเบี้ย และ ปัญหาขาดแคลนแรงงาน ทั้งระดับมีฝีมือและไร้ฝีมือ เป็นต้น ซึ่งปัญหาต่างๆ ดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเฝ้าติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป

นางอรรชกา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ ในปี 2554 จะเดินหน้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของไทยให้แข็งแกร่งและครบวงจรมากยิ่งขึ้น รวมถึงเร่งผลักดันนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่จะวางรากฐานเพื่อให้ประเทศไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็ง และยั่งยืน ในระยะยาว ครอบคลุมการส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน รวมถึงส่งเสริมการลงทุนเพื่อสังคม เป็นต้น

นอกจากนี้มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยในอนาคตควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่จะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) เป็นต้น การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ด้วยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics