ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

โครงการจับตากองทุนสื่อฯ งานเสวนา เวทีสาธารณะ “จับตากองทุนสื่อ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๑:๓๙ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--20 ธ.ค.--โครงการจับตากองทุนสื่อฯ

เนื่องด้วย ร่างพรบ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพในส่วนของราชการที่รับผิดชอบดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายธีระ สลักเพชร เป็นผู้รับผิดชอบ และปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของกฤษฎีกาในการพัฒนาตัวบทกฎหมาย

โครงการจับตากองทุนสื่อ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ ภายใต้การสนับสนุนโดยแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน(สสย.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนดังกล่าวสู่สาธารณะและเพื่อรับความความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกลไก กระบวนการขับเคลื่อนเรื่องกองทุนสื่อ โดยนำองค์ความรู้และความคิดเห็นผลักดันสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแล เพื่อเป็นส่วนในการพัฒนาการส่งเสริมการผลิตและการพัฒนาสื่อที่มีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางสังคม ความเสมอภาค และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกระดับ จึงได้จัดเวทีสาธารณะ “จับตากองทุนสื่อ เครื่องมือหนุนอนาคตชาติ” ขึ้นในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2553 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย(ติด BTS ราชเทวี) เป็นหนึ่งในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคผู้ผลิตสื่อสำหรับเด็กและเยาวชนในแขนงต่าง ๆ ภาคราชการ ภาคนักวิชาการ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจะจัดทำจดหมายเปิดผนึกเสนอต่อรัฐบาลและสาธารณะต่อไป เพื่อให้กองทุนดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นนี้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง

กำหนดการ

08.45 - 09.00 น.           ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาและชมนิทรรศการของเครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก

09.30 - 09.45 น.           การแสดงจากเยาวชนชุด “กองทุนสื่อเครื่องมือหนุนอนาคตชาติ”
09.45 - 10.00 น.           VTR แนะนำโครงการ
10.00 - 12.00 น.           เปิดการสัมมนา โดย
นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานคณะกรรมการสื่อสารเพื่อการปฏิรูป
การเสวนา “กองทุนสื่อฯ กับการหนุนอนาคตชาติ” โดย
1. ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชย์
2. คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์
3. ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
4. คุณสุริยนต์ จองลีพันธ์

13.00 – 16.00 น.           สัมมนากลุ่มย่อย “ข้อเสนอในการจัดตั้งกองทุนสื่อจากภาคประชาชน”

  • กลุ่มสื่อกระแสหลัก โดย รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์
  • กลุ่มสื่อทางเลือกและสื่อพื้นบ้าน โดย อ.สุคนธจิต วงศ์เผือก
  • กลุ่มสื่อหนังสือและวรรณกรรม โดย คุณสุดใจ พรหมเกิด
  • กลุ่มนักวิจัยด้านสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร
  • กลุ่มเด็กและเยาวชนทำสื่อ โดย คุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ
16.00 – 16.45 น.           นำเสนอผลการสัมมนากลุ่มย่อย
16.45 – 17.00 น.           กล่าวสรุปและปิดการสัมมนาโดย ศ.เศรษฐพร คูศรีพิทักษ์

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....

ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการผลิต การพัฒนาและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้และพฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว...

ระดมสมอง “อยากเห็น อยากให้” กองทุนสื่อฯ เป็นอย่างไร

เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพในส่วนของราชการที่รับผิดชอบดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง...

ททท.จัดพิธีเปิดงาน " สีสันสงกรานต์สยาม "

กรุงเทพฯ--11 เม.ย.--ททท. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกัน เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน "สีสันสงกรานต์สยาม" โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร่วมกันแต่งผ้าไทยและแต่งหน้า...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง