ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

เลขาฯ วช. แจงบทบาทการทำงานขององค์กรวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๖:๕๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--28 ต.ค.--วช.

ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวถึง สภาวิจัยแห่งชาติกับบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการวิจัยของประเทศ และแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรนโยบายและสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย ว่ารัฐบาลได้มีการระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) ไว้อย่างชัดเจนที่ต้องการให้ใช้การวิจัยเป็นพลังขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาในแต่ละด้านของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ในฐานะฝ่ายปฏิบัติของสภาวิจัยแห่งชาติ พบว่าระบบวิจัยของไทยประสบปัญหาหลายประการตั้งแต่ การขาดความเป็นเอกภาพ ขาดนโยบายและแผนวิจัยที่สามารถนำไปสู่เป้าหมายที่ประเทศต้องการ งบประมาณเพื่อการวิจัยมีจำนวนน้อย โดยในช่วง ๒-๓ ปี ที่ผ่านมามีประมาณ ๐.๒ % ของรายได้สหประชาชาติ (GDP) การขาดแคลนนักวิจัย โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานวิจัยระดับสูง งานวิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งกับภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

ศ.นพ.สุทธิพร เลขาฯ วช. กล่าวต่อไปอีกว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นที่รับรู้และตระหนักดี พร้อมทั้งมีความพยายามในการแก้ปัญหาในหลายรูปแบบ ดังนั้น ครม. จึงมีการกำหนดให้ วช. จัดทำนโยบายและแผนการวิจัยโดยส่วนรวมเพื่อกำหนดเงินงบประมาณประจำปีเพื่อการวิจัย เป็นผู้พิจารณาแผนงานและโครงการที่เสนอของบป้องกันการซ้ำซ้อนและประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เสนอทุน ทั้งติดตามผลโครงการวิจัยและแผนงาน ทั้งนี้ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ถือปฏิบัติตามมติ

มีการจัดตั้ง สกว. สวทช. สวรส. สวก. และมีการแยกหน่วยงานที่เคยอยู่ภายใต้สภาวิจัยแห่งชาติไปจัดตั้งองค์กรที่มีความอิสระคล่องตัวได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ องค์กรเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ (GISTDA) ในรูปขององค์กรอิสระภายใต้กำกับของรัฐ มีการจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เพื่อเชื่อมต่อและสนับสนุนต่อการที่เอกชนนำเอาผลการวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ

การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีขั้นสูงทางทหาร เป็นองค์กรอิสระ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาวุธยุทโธกร สวทน. ดำเนินการจัดทำแผนและนโยบายแผนพัฒนาด้านวิทยาการและเทคโนโลยีโดยเฉพาะ THAIST เป็นสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชั้นสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังกัด สวทน. จัดตั้งโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ รับผิดชอบโดย สกอ. สนับสนุน ๙ มหาวิทยาลัยให้มีความเข้มแข็งด้านวิจัยให้มากขึ้น ความร่วมมือจากภาคเอกชนและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งเช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) เครือซีเมนต์ไทย (SCG) ปตท. IRPC ในเรื่องการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนางานวิจัย

เลขาฯ วช. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๕๐ มีมติ ครม. เห็นชอบให้ วช. นำเอาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project Management – NRPM) เป็นเครื่องมือบริหารกระบวนการงบประมาณการวิจัยของประเทศในส่วนงบภาครัฐ และในปีพ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ วช. รับผิดชอบหลักในดำเนินการปฏิรูปการวิจัยของประเทศ เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างความพยายามในการแก้ปัญหาในหลายรูปแบบที่ทำขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาด้านการวิจัยของประเทศ และแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรนโยบายและสนับสนุนส่งเสริมการวิจัยอีกต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

วช. แจ้งเลื่อนการจัดนิทรรศการ "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

กรุงเทพฯ--4 ม.ค.--วช. ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดนิทรรศการงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2548 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2548 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นั้น เนื่องจากขณะนี้จ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง