ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

อิสสระ เอาจริง ช่วยคนพิการมีสิทธิเท่าคนปกติ เร่งร่างกฎกระทรวง พม. เพื่อสังคมเอื้อเฟื้อซึ่งและกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๑:๑๓ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--พม.

ยังคงเร่งทำงานเพื่อคนพิการอย่างต่อเนื่องสำหรับ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ล่าสุดเดินทางมามอบประกาศเกียรติคุณ แก่สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการประจำปี 2553 ซึ่งปีนี้มีสถานที่ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกทั่วประเทศไทย 74สถานที่ และสถานที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่ดีเด่น คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นอกจากนี้พม.ยังมอบรางวัล Citation Award ให้กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซี่งได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ดีที่สุดในเมืองไทยในเรื่องของการเอื้อเฟื้อสถานที่อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการ นอกจากนี้ยัง มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเรื่อง “ ร่างกฎกระทรวง พม. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ” โดยนักวิชาการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า

“ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีแนวคิดและเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมที่เสมอภาค โดยจะเสริมสร้างให้สังคมได้มีความเข้าใจ มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ตลอดจนส่งเสริมการจัดสวัสดิการและ สิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งกระทรวงยินดี และพร้อม ที่จะให้การสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงาน องค์กร สถานประกอบการต่างๆ ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ”

นายอิสสระกล่าวต่อว่า นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยคณะอนุกรรมการด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการซึ่งแต่งตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐โดยกระทรวง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯได้ยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะร่างกฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดประชุมประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงฯ พร้อมกับการประกาศเกียรติคุณสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่คนพิการจะได้รับ” รมว.พม.กล่าว


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

โครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘"

กรุงเทพฯ--16 มี.ค.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโรงพยาบาลเอกชน จัดโครงการช่วยเหลือเด็กพิการปากแหว่ง - เพดานโหว่แต่กำเนิด ในโครงการ "ยิ้มสวย ด้วยแพทย์ โครงการ ๘" เพื่อขจัดปัญหาปมด้...

โครงการบ้านเอื้ออาทรสำหรับข้าราชการและลูกจ้างกองทัพเรือ

กรุงเทพฯ--2 ก.พ.--สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กองทัพเรือ ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทร สำหรับข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเ...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง