ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“โครงการธนาคารโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม” เสริมสร้างนวัตกรรมการออม คู่เยาวชนคนรุ่นใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๐๙:๒๔ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 ก.ย.--โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม

การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตบนรากฐานแห่งความมั่นคง ปัจจัยพื้นฐานเริ่มต้นด้วยการเก็บออม ทางโรงเรียนเทคโนโลยีสยามได้ตระหนักถึงความสำคัญในหลักการนี้ จึงมุ่งมั่นเสริมสร้างนวัตกรรมการออม คู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รู้จักการเก็บออม สร้างนิสัยการใช้จ่าย ทั้งช่วยผู้ปกครองประหยัดในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนรักการออมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงเรียนเทคโนโลยีสยามจึงได้ร่วมมือกับธนาคารออมสิน จัดตั้ง “โครงการธนาคารโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม”

ผศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า ธนาคารเทคโนสยาม มีการดำเนินการมาประมาณ 10 ปี แต่มีอุปสรรคในเรื่องจัดการ การบริการซึ่งปิดทำการในปี 2551 และครั้งนี้ได้เปิดขึ้นมาใหม่ โดยทางแผนกวิชาบัญชีเป็นผู้กำกับดูแลธนาคารโรงเรียน มีการพัฒนาให้เป็นไปตามระบบสากลของธนาคารทั่วไป มีระบบสารสนเทศภายในที่สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย จึงได้ดำเนินการร่วมมือกับธนาคารออมสินในการจัดตั้งและดำเนินการธนาคารโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย “เป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในโรงเรียน โดยมีระบบบริการและสารสนเทศ เสมือนสถาบันการเงิน พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน ...โครงการนี้นอกจากจะให้นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีสยามยึดหลักตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการเก็บออม การลงทุนแล้ว ยังให้รู้จักใช้จ่ายอย่างพอเพียง ที่สำคัญยังฝึกให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จริงทำจริงในประสบการณ์ทางวิชาชีพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกัน และในด้านความรับผิดชอบ ตลอดจนสร้างทักษะในการบริการอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในด้านสมรรถนะโมเดล W I S E เป็นเรื่องสมรรถนะทางวิชาชีพ Work-related Competency ตามมาตรฐานที่ผู้เรียนสามารถนำหลักการมาใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ...นับเป็นโรงเรียนช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกที่ได้จัดทำโครงการธนาคารโรงเรียนที่ทางธนาคารออมสินร่วมมือและสนับสนุนโครงการดังกล่าว ในการนี้ทางธนาคารออมสินจึงได้เป็นที่ปรึกษาพร้อมกับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท / ทุนสนับสนุนด้านครุภัณฑ์ จำนวน 91,000 บาท และมอบทุนขวัญถุงประเดิมประเดิมบัญชีให้อีก 5,000 บาทอีกด้วย” พร้อมกันนี้ กระบวนการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริงในรูปแบบของสถาบันการเงินของนักศึกษาแผนกวิชาบัญชี ระดับปวช.2 - 3 และระดับปวส.1-2 ได้เริ่มปฏิบัติงานเรียนรู้จริงทำจริงขึ้นอย่างเป็นอย่างทางการแล้ว ในแผนกต่างๆ เช่น ผู้จัดการธนาคาร พนักงานลงรายการ พนักงานลงบัญชี พนักงานการเงิน และพนักงานติดต่อ โดยงานนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วย การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม มาร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการ งานนี้แขกผู้มีเกียรติและนักเรียนนักศึกษาต่างเข้าคิวมาประเดิมเปิดบัญชีเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยกันมากมาย น้องๆ พนักงานธนาคารในชุดเสื้อกั๊กสีชมพูสดใสต่างยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับขับสู้ด้วยหน้าที่อย่างเต็มที่ ตุ๊กตา-อรทัย จำปาทิพย์ ผู้จัดการธนาคาร วัย 18 ปี เล่าด้วยความดีใจว่า ถูกคัดเลือกให้มารับหน้าที่นี้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง “ ก่อนหน้าที่จะมาทำตรงนี้ ต้องได้รับการอบรมจากทางธนาคารก่อน ว่าต้องทำอะไรบ้าง ทั้งการลงบัญชีลงคอมฯ การตรวจสอบรายชื่อในกรณีถอน ว่าตรงกันมั้ยระหว่างใบถอนเงินกับสมุดบัญชี คือต้องดูให้ละเอียด ไม่อย่างนั้นจะเกิดความผิดพลาดได้ และงบการเงินจะต้องดูแลบัญชีให้ตรงกัน ต้องเช็คให้ตรงกันทุกวันก่อนปิดบัญชีธนาคาร

และหน้าที่ที่ได้ทำตรงนี้ต้องดูแล รับผิดชอบทุกอย่าง หากวันใดคนมาไม่ครบหรือขาดไป ต้องเข้าไปช่วยทำหน้าที่แทนนั้นได้ในทุกๆ แผนกด้วย เพราะเราเป็นตัวหลัก ต้องทำให้ได้ ...นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มาทำงานตรงนี้จริงๆ จะทำให้ได้ประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้ และยังสามารถไปช่วยในการทำงานที่บ้านได้ด้วย ก็อยากทำบัญชีให้ที่บ้าน เพราะเรื่องบัญชีหากทำได้เองก็เป็นเรื่องดีน่าไว้ใจกว่าให้คนอื่นทำ ทั้งยังเป็นการประหยัดไม่ต้องไปจ้างคนอื่นทำอีกด้วย ...เดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป มีปัจจัยมากมายที่ทำให้วัยรุ่นสมัยนี้ใช้จ่ายกันฟุ่มเฟือย ซื้อของต้องมีแบรนด์ ยิ่งมือถือต้องใช้รุ่นที่ทันสมัย ซึ่งไม่จำเป็นเลย ซื้อของถูกแต่มีคุณภาพก็ดูดีแล้ว จึงอยากให้ใช้กันแต่พอเพียง ประหยัดหน่อย เพื่อจะได้เก็บออมวันเล็กวันละน้อยก็ยังดี” ฝ้าย-วิมลศิริ จุ้ยงาม วัย 16 ปี เป็นเด็กขยันในชั้นเรียนด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 กำลังขะมักเขม้นในการลงบัญชีอย่างตั้งใจ “ได้รับการอบรมถึงวิธีการต่างๆ ในการทำหน้าที่ตรงนี้ เวลาลงรายการ รหัสถอนจะเป็นแบบนี้ รหัสฝากเป็นแบบนี้ ต้องจำให้ได้ ทำให้ถูก และที่สำคัญต้องรอบคอบละเอียดมากๆ ทั้งในเรื่องการเปิดบัญชี การสรุปยอดในแต่ละวันมีอะไร หากทำไปเรื่อยๆ คงชำนาญค่ะ ...การได้มาทำตรงนี้ เหมือนการได้มาทำงานจริงๆ จะทำให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีในชีวิต ตอนนี้ก็รู้จักการเก็บออมมากขึ้นค่ะ ตอนนี้เปิดบัญชีแล้วนะคะ” มิ้น-นิโลบล รองทอง วัย 16 ปี กับความมุ่งมั่น ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบัญชี เล่าว่า- - “คุณแม่เรียนบัญชี และรับทำบัญชีด้วย ก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก รู้สึกคุ้นเคย และชอบทางด้านนี้ จึงเลือกเรียนบัญชี เพราะงานบัญชีเป็นงานที่มีความต้องการด้วยค่ะ . ...การได้มาฝึกทำตรงนี้ ไม่ยาก หากเราเข้าใจก็ทำได้ ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์ที่ดี ได้รู้ระบบของการทำงานธนาคาร ทำให้ได้รับความรู้กว้างขึ้นกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียน เพราะการทำงานจริงๆ ตรงนี้ หากเกิดปัญหาขึ้นมา เราก็จะรู้และแก้ไขปัญหาได้ ...ที่สำคัญ เมื่อก่อนไม่ค่อยสนใจเรื่องของการออมเงิน พอทำๆ ไป ก็อยากจะออมบ้างค่ะ” เม-เมวิตา พวงทอง วัย 16 ปี สาวอารมณ์ดี รับผิดชอบในแผนกติดต่อ บอกเล่าด้วยรอยยิ้มสดใสว่า- - “อนาคตอยากทำงานแบงก์ค่ะ คงคุ้นเคยกับคุณแม่ค่ะ เพราะคุณแม่จบบัญชี เราก็เห็นมาตั้งแต่เด็ก ก็เลยชอบทางด้านนี้ค่ะ ...งานที่รับผิดชอบ แผนกติดต่อ จะอยู่หน้าเคาน์เตอร์ รับฝากเงิน/ถอนเงินค่ะ รู้สึกสนุกดีค่ะ ได้มาทำตรงนี้ ซึ่งเป็นงานที่เราอยากทำอยู่แล้ว ก็เท่ากับเป็นการฝึกงานไปในตัวด้วยค่ะ ทฤษฎีเราก็เรียนมา ภาคปฏิบัติก็มาทำตรงนี้ คิดว่าหลักสูตรของที่นี่ดีมากเลยค่ะ ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ ทำให้ได้ประสบการณ์ทั้งสองอย่าง จะไปต่อยอดเรียนต่อก็ได้ จะไปทำงานก็ได้ ชอบเรียนแบบนี้ค่ะ ...เรื่องออมเงินไม่ต้องห่วงเลยค่ะ ออมเงินมาตั้งแต่เด็กๆ ตอนนี้มีเงินเก็บเป็นแสนแล้วค่ะ คิดว่าการออมเป็นเรื่องที่ดี อยากให้วัยรุ่นรู้จักการออมเงินให้มาก ของไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อ ยังช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินอีกด้วย ฉะนั้นควรอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะดี ไม่ต้องไปอวดกับใคร ประหยัด...เก็บเงินไว้ในในอนาคตดีที่สุดค่ะ” มาเสริมสร้างนวัตกรรมการออม...เริ่มต้นกันวันนี้ก็ยังไม่สายไป รู้จักการใช้เงินอย่างเหมาะสม ประหยัด และพอเพียง อนาคตจะสดใสอย่างแน่นอน

เผยแพร่ข่าวในนาม : โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม โทร. 0 2864 0358-67 / www.siamtech.ac.th

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: "บ๊อช" ลงนาม

บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด นำโดย มร.ย๊อคเฮ่น ไรค์ กรรมการผู้จัดการ ,นายยิ่งยวด หวังประโยชน์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายอะไหล่รถยนต์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านยานยนต์ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยมี อ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีรศ....

คุณกิ๊ก มยุริญ เอาใจช่วยสนับสนุน โครงการดีๆ "ธนาคารโรงเรียน" ที่ช่วยฝึกนิสัยให้เด็กนักเรียนรักการออม

รายการ 108 แสนสุข สัปดาห์นี้ คุณกิ๊ก มยุริญ จะพาไปชมการทำงานธนาคารของเด็กๆนักเรียนใน ธนาคารโรงเรียน หนึ่งในโครงการดีๆ ของ ธนาคารออมสินที่จัดขึ้นตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อสร้างนิสัย การเก็บออมให้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ รวมถึงสร้างให้เด็กนักเรียน ร...

มันฝรั่งดัดแปรพันธุกรรมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ได้

กรุงเทพฯ--11 พ.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ มันฝรั่งดัดแปรพันธุกรรมสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี ได้ นักวิจัยหวังว่าจะมีผลในการป้องกันโรคอื่นๆ ได้ด้วย สักวันหนึ่งข้างหน้า การปลูกฝีหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรค อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายๆ แค่รั...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง