Monday July 28, 2014 19:21

ทั่วไป Press Release : 17 Sep 2010

ภาพข่าว: ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ทั่วไป—17 Sep 10

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติขึ้นมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ นายไชยะ สุริยาพรพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอาร์โปรดักส์แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ Wizard Auto Care และ Magic by

รมว.คลัง มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร นบค. รุ่นแรก ทั่วไป—17 Sep 10

กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 ซึ่งกระทรวงการคลังร่วมกับสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการอบรมทั้ง 59 คน เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 09.30-12.00 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 โดยมีนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการสถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานกว่ 100 คน อาทิ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ จากหน่วยงานต่างๆ ให้การต้อนรับ

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 ในวันนี้ ถือเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลัง และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภายนอ เป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับบริหาร อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายที่หน่วยงานได้ตั้งไว้ โดยเฉพาะนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการคลังทั้งในระดับประเทศและสากลเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมหลักสูตร นบค. ที่มุ่งสร้างแผนยุทธศาสตร์การคลังให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานจึงได้จัดให้มีการนำเสนอรายงานการศึกษาแบบกลุ่มของผู้สำเร็จการอบ

งานสัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง 2010” (Sister Cities Week 2010) ทั่วไป—17 Sep 10

มรว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน“สัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง” (Sister Cities Week 2010) ร่วมกับผู้นำจากเมืองพี่เมืองน้อง 7 เมือง ณ ลานพาร์ค พารากอน (เมื่อวันก่อน)

ภาพข่าว: ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มอบมุมหนังสือ โครงการ “เสริมปัญญา กับ ทาทา ทั่วไป—17 Sep 10

นายศิโรโรตม์ เมธมโนศักดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย – แถวยืน) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กเส้นชั้นนำของประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบมุมหนังสือตามโครงการ

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ ทั่วไป—17 Sep 10

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดงานมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” ให้กับองค์กร โครงการ และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการประชาสัมพันธ์ งานนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี มอบให้นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย ๖ จังหวัด ทั่วไป—17 Sep 10

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่กับมหกรรมสมัครงานครั้งสำคัญแห่ง ทั่วไป—17 Sep 10

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมประกาศความยิ่งใหญ่กับมหกรรมสมัครงานครั้งสำคัญแห่งปี Your Career 2010 มหกรรมสมัครงานที่จะช่วยพลิกโอกาสให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิต กับตำแหน่งงานว่างกว่า 10,000 อัตรา จาก Top Companies กว่า 100 บริษัท

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนการกุศล ไรท์ทูเพลย์ วันที่ 2 ตุลาคม 2553 ณ ทั่วไป—17 Sep 10

Total Body Training ผู้นำด้านการฝึกสอนการออกกำลังกายส่วนบุคคลและผู้ให้บริการคำปรึกษาด้านการออกกำลังกายในกรุงเทพฯ จัด การแข่งขันว่ายน้ำมาราธอนการกุศล ไรท์ทูเพลย์ การแข่งขันว่ายน้ำประเภททีมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ในวันที่ 2 ตุลาคม 2553 ระหว่างเวลา 8.00-12.00

พระพุทธบูรพาปาริสุทธิ์ “สามัคคีพุทธศิลป์แผ่นดินบูรพา” ทั่วไป—17 Sep 10

โครงการจัดสร้างพระพุทธรูป พระพุทธบูรพาปาริสุทธื์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของประชาชนทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำปัจจัยจากการบริจาค ร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างอาคาร หอศิลป์พ่อหลวง (อาคารดินประหยัดพลังงาน) ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่

อ.ส.พ. เชิญร่วมฟังบรรยายธรรมะ ทั่วไป—17 Sep 10

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดบรรยายธรรมะบรรยาย กิจกรรมเข้าพรรษาค้นหาธรรม โดย ภิกษุณีรุ้งเดือน นันทญาณี (สุวรรณ) ผู้ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา ปี 2552 เพื่อที่ผู้ฟังจะได้น้อมนำธรรมะไปปฏิบัติ

โครงการ BRT จัดงานแถลงข่าว “องค์ความรู้กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” ทั่วไป—17 Sep 10

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย (โครงการ BRT) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแถลงข่าว “องค์ความรู้กับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 513 ชั้น 5

บ้านผึ้งน้อย ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก ทั่วไป—17 Sep 10

PlanToys® ขอแนะนำ ของเล่น บ้านผึ้งน้อย สำหรับเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป บ้านผึ้งน้อยจะช่วยการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการควบคุมนิ้วมือ อุ้งมือและข้อมือ รวมทั้งส่งเสริมการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือ และตา

“กยศ. แจ้งเปิดระบบยืนยันกู้ยืมเทอม 2/2553” ทั่วไป—17 Sep 10

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งกำหนดการเปิดระบบยืนยันการกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2/2553 ให้นักเรียน นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมต่อเนื่อง เข้าดำเนินการในระบบ e-Studentloan ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2553 รศ. นพ. ธาดา มาร์ติน

เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ของกรีนพีซเริ่มต้นการรณรงค์ปกป้องสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ทั่วไป—17 Sep 10

ในวันนี้ เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ ซึ่งเป็นเรือธงของกรีนพีซ

งานนิทรรศการศึกษาต่อต่างประเทศ CP International Education Fair 2010 ทั่วไป—17 Sep 10

โดยในงานนี้น้องๆ จะได้พบและพูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันชั้นนำทั้งจากประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อังกฤษ อเมริกา ล้วงลับทุกศอกทุกมุมของข้อมูล 4 ประเทศสุดฮิปอย่างถึงพริกถึงขิง เรียกว่าอยากรู้อะไรก็ได้รู้หมด และพิเศษสุดๆ หากสมัครเรียนต่อในงานนี้

ภาพข่าว: เรียนรู้ธรรมชาติผ่านศิลปะ ทั่วไป—17 Sep 10

เพ็ญพร ไพฑูรย์ ศิลปินหัวใจธรรมะ (ที่ 3 จากขวา)พร้อมบัณฑิตย์ ลิมปนชัยพรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงธรรมมิตรภาพที่ 70 รับมอบสีตราม้าและอุปกรณ์ศิลปะจาก ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท นานมี จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อใช้ในโครงการ

ย่านราชประสงค์จัดเทศกาลอาหาร Taste it all @ Ratchaprasong จับมือ 2 พันธมิตรบัตรเครดิตเครือกรุงศรี ทั่วไป—17 Sep 10

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) จัดเทศกาลอาหาร Taste it all @ Ratchaprasong ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 หวังช่วยกระตุ้นยอดนักท่องเที่ยวกลับคืนสู่ย่านฯ ผนึกกำลัง 2 พันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำเครือกรุงศรี อัดแคมเปญส่วนลดและกิจกรรมให้ลูกค้าได้อิ่มอร่อย

ข่าวซุบซิบ: คุณเพ็ญพร ไพฑูรย์ ทั่วไป—17 Sep 10

เพราะชื่นชมในฝีมือของเพ็ญพร ไพฑูรย์เป็นทุนเดิม เมื่อรู้ข่าวว่าคุณติ๋มจะไปสอนวาดรูปให้เด็กๆ ที่อัมพวา บอสใหญ่แห่งนานมี ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ จึงรีบสั่งการให้ขนสีตราม้าไปให้เด็กๆได้สนุกสนานกับงานศิลป์กันอย่างเต็มที่

ภาพข่าว: "พลังสมัชชาสุขภาพ" ทั่วไป—17 Sep 10

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรองประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “สานพลังเครือข่าย : สานพลังสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

เนสท์เล่ไอศกรีม ชวนคนวัยมันส์ร่วมสนุกกับกิจกรรม “กิ๊กกัน วันสุดป่วน” ชิง BB 13 ทั่วไป—17 Sep 10

แค่แช๊ะรูปตัวเองกินไอศกรีมเธอทีนแบบมันส์ๆ และส่งรูปมาร่วมสมัครเป็นกิ๊กกับ ลัคกี้ เธอทีน ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2553 คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 1,000 คน ที่ถ่ายรูปได้มันส์ และเปรี้ยวเข็ดฟันที่สุด ผู้เข้ารอบจะได้ตุ๊กตา “ลัคกี้ เธอทีน”

กรมสรรพากร ร่วมกับโนวาร์ตีส จัดงานมหกรรมสุขภาพ Healthy Avenue.. ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ ภายใต้แนวคิด ทั่วไป—17 Sep 10

กรมสรรพากร ร่วมกับโนวาร์ตีส จัดงานมหกรรมสุขภาพ “Healthy Avenue.. ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” ภายใต้แนวคิด “สรรพากรสุขภาพดี ที่ถนนรวมพล คนรักสุขภาพ” โดยให้บริการตรวจสุขภาพ การให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 ทั่วไป—17 Sep 10

การบรรยาย มอสโก: บริษัท UC RUSAL (SEHK: 486, EuroNext: RUSAL/RUAL) ผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดในโลกยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงรายละเอียดเรื่องการบรรยายของซีอีโอ Oleg Deripaska ในหัวข้อ 'The Power of Focus: Turning Opportunity into Success'

โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2553 ทั่วไป—17 Sep 10

โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท 22 จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดอัคคีภัยขึ้น ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ บริเวณส่วนต่าง ๆ ของโรงแรมฯ โดยมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 ทั่วไป—17 Sep 10

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 13 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 11 อัตรา โดยวุฒิปริญญาตรี จำนวน 8 อัตรา และวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจทุกสาขา จำนวน 3 อัตรา และในตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร 2 อัตรา

กรมสรรพสามิตยกเว้นเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่ ทั่วไป—17 Sep 10

ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง ตามที่กรมสรรพสามิตได้ขอความเห็นชอบในการยกเว้นภาษีสรรพสามิต โดยยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตแบตเตอรี่

วังทอง กรุ๊ป..ใจปล้ำ จัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ทั่วไป—17 Sep 10

ขยันจัดโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าซะจริงจริ๊ง...สำหรับผู้บริหารคนเก่ง “คุณปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล” กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ล่าสุดประกาศอัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายไตรมาส 3 แบบ ลด-แลก-แจก-แถม สมนาคุณแก่ลูกค้าแบบใจถึงใจ

ภาพข่าว: “เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3” จัดงาน “Doll Mania 2010” ทั่วไป—17 Sep 10

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และ กุณฑล บุญกระจ่าง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด ประกาศจัดเทศกาลงานแสดงตุ๊กตาครั้งยิ่งใหญ่ในงาน “Doll Mania 2010 @ CentralPlaza Rama 3”

แอม ปลื้ม ฟีดแบค “เฮฮาหน้าซอย...ซีรี่ส์ รักล้นซอย” คนดูเชื่อตัวจริง ทั่วไป—17 Sep 10

เรียกว่ากระแสตอบรับอบอุ่นเลยทีเดียวทั้งที่เพิ่งออกอากาศไปได้ไม่กี่ตอน สำหรับโฉมใหม่ของละครซิทคอมอารมณ์ดี “เฮฮาหน้าซอย...ซีรี่ส์ รักล้นซอย” ที่ผลิตโดย บริษัท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด ที่ได้ แอม-ปฏิญญา วิโรจน์แสงประทีป มาจับคู่กับ สาวพะแพง (AF4)

ภาพข่าว: งานสัมมนา “การเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านการเล่นกับแปลนเอดูเคชั่นส์” ทั่วไป—17 Sep 10

คุณโกวิท ชมพูนุชยรรยง ผู้อำนวยการฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท แปลนเอดูเคชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตของเล่นไม้เพื่อการเรียนรู้ ภายใต้แบรนด์ PlanEducation® ในเครือบริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในด้านการผลิตของเล่นไม้คุณภาพภายใต้แบรนด์ PlanToys®

เฮลธ์ อิมแพค เชิญชวนเยาวชนปลูกป่าชายเลน ทั่วไป—17 Sep 10

บริษัท เฮลธ์ อิมแพค จะจัดกิจกรรม “เยาวชนปลูกป่าชายเลน กับ โซลูแคล” โดยเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย – ระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ปลูกป่า ชายเลน เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนจากกลุ่มวิทยากร

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Love m y world Love my life ทั่วไป—17 Sep 10

บริษัทโตโยต้ามหานคร จำกัด ร่วมกับบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)ภายใต้เครื่องสำอาง ARTY rofessional และ PURECARE by BSC ร่วมกันจัดกิจกรรม Love my world Love my life ชวนสื่อรักษ์โลกและรักตัวเอง

ภาพข่าว: บริจาคหนังสือ ทั่วไป—17 Sep 10

คุณรุ่งนภา นุ่มสร้อย ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการขายเครื่องสำอาง BSC Cosmetology โดยบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ ฑูตประจำโครงการ SHARING LOVE SHARING KNOWLEDGE by BSC @ ROBINSON คุณปุณิกา สินธุวณิก (ชีส์ต้า) และ คุณนวปฎล มิ่งทุม

“คอลล์เซ็นเตอร์การรถไฟฯ 1690” พร้อมให้บริการ ทั่วไป—17 Sep 10

นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ “1690 คอลล์เซ็นเตอร์” ที่ให้บริการสอบถามทุกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟฯ อาทิเช่น ตารางการเดินทาง, การติดต่อจองตั๋วล่วงหน้า,

เขตหลักสี่ลงเรือเรียกร้อง คนริมคลองเปรมฯ ทำความสะอาดคลอง ทำความสะอาดจิตใจ ทั่วไป—17 Sep 10

สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับวัดหลักสี่ โรงเรียนวัดหลักสี่ ชุมชนริมคลองเปรมประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ และมูลนิธิศุภนิมิตรฯ กำหนดจัดขบวนเรือ ร่วมกันรณรงค์พัฒนาความสะอาดคลองเปรมฯ ตั้งแต่ท่าน้ำวัดหลักสี่ถึงวัดเทวสุนทร โดยผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์แถลงข่าวสรุปผลงานสำหรับปีงบประมาณ 2552-2553 ทั่วไป—17 Sep 10

นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ แถลงข่าวสรุปผลงานของกรมธนารักษ์ สำหรับปีงบประมาณ 2552-2553 ณ ห้องประชุม 302 กรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ 15 กันยายน

“ Supersports Pattaya Golf Fair ” มหกรรมที่รวมแบรนด์กอล์ฟไว้มากที่สุด ทั่วไป—17 Sep 10

“ Supersports Pattaya Golf Fair ” มหกรรมที่รวมแบรนด์กอล์ฟไว้มากที่สุด 10 – 25 ก.ย. 2553 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซูเปอร์สปอร์ต จัดแคมเปญเด็ด “ Supersports Pattaya Golf Fair ” เอาใจนักกอล์ฟด้วยโปรโมชั่นเด็ดลดสูงสุดถึง

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั่วไป—17 Sep 10

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าวและเป็นเกียรติใน พิธีมอบรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี DIP Consultant Award 2010

CSR ออฟฟิศเมทความรู้สู่น้อง โครงการ 4 และ 5 ทั่วไป—17 Sep 10

“หนังสือบางเล่ม อาจเปลี่ยนชีวิตบางคน” กับโครงการ OfficeMate Delivery ความรู้สู่น้อง โครงการ 4 และ 5 เนื่องด้วย บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ผู้จำหน่ายอุปกรณ์สำนักงาน คอมพิวเตอร์ และออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ โดยคุณวรวุฒิ อุ่นใจ กรรมการผู้จัดการ

เด็กนักเรียนร่วมแสดงพรสวรรค์ด้านศิลปะอย่างคับคั่ง ในการประกวดภาพเขียน ทั่วไป—17 Sep 10

พิธีมอบรางวัลการประกวดภาพเขียนในหัวข้อ “ศิลป์รักษ์โลก (Arts for The Planet)” จัดขึ้นในวันนี้ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงจากบุคคลในแวดวงที่เกี่ยวข้อง

รมว.พม.รุดเยี่ยมตำรวจถูกยิงบาดเจ็บ ขณะเข้าจับกุมแก๊งค้ามนุษย์ ทั่วไป—17 Sep 10

เมื่อวานนี้ (๑๖ ก.ย.๕๓) เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่ห้อง ICU ตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลตำรวจ นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือ

“พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน” เปิดแคมเปญใหม่ ส่งท้ายปี ภายใต้ชื่อแคมเปญ Pantip ทั่วไป—17 Sep 10

“พันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงศ์วาน” เปิดแคมเปญใหม่ ส่งท้ายปี ภายใต้ชื่อแคมเปญ Pantip Music Awards 2010 เจาะกลุ่มวัยทีนอายุ 15-25 ปี คาดหวังลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติสูงถึง 20% พร้อมตอกย้ำกลยุทธ์ตอบสนองทุกLife Style

อมารี วอเตอร์เกท & บี เอ็ม ดับเบิลยู (ประเทศไทย) วิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ ทั่วไป—17 Sep 10

อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขัน“อมารี วอเตอร์เกท & บี เอ็ม ดับเบิลยู (ประเทศไทย) วิ่งเที่ยงคืนการกุศล ครั้งที่ 13” ตรงกับวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายตุ๊กตา ภายใต้แนวความคิด “ I am The Limited ” ทั่วไป—17 Sep 10

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม3 ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่รักและชื่นชอบตุ๊กตา เข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายตุ๊กตา “Doll Costume Design Challenge @CentralPlaza RAMA3”

ภาพข่าว: ตลท. แสดงความยินดีโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ทั่วไป—17 Sep 10

จรัมพรโชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมแสดงความยินดีกับ ปิติภัทร สิหนาทกถากุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหาร บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (TNH)

ภาพข่าว: “ฉลองครบรอบ 20 ปี” ที่ โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม ทั่วไป—17 Sep 10

นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล (ที่3 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 20 ปี โซลเวย์ เพอรอกซิไทย” พร้อมแสดงความยินดีกับความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี มิสเตอร์ แอนดรูว์ คัมมิ่ง (ที่2 จากซ้าย)

ซุบซิบ: ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล ทั่วไป—17 Sep 10

เพราะ ทรูมูฟ เป็นเจ้าเดียวที่มี WiFi เยอะที่สุดกว่า 18,000 จุดในตอนนี้ ทำให้คุณชายอดัม ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล เลยเหนียวแน่นจะใช้ไอโฟน 4 กับเครือข่ายทรูมูฟอย่างแน่นอน ก้อฟังก์ชั่นไฮเทคๆ อย่างเฟสไทม์ต้องใช้ WiFi

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดงานประกาศผล “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี ทั่วไป—17 Sep 10

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับนิตยสาร I-Desing นิตยสาร Wallpaper* และบริษัท ขาบสไตล์ จำกัด จัดงานประกาศผล “รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553” ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553

นิตยสารฉลาดซื้อ จัดงานครบรอบ 17 ปี นิตยสารฉลาดซื้อ ทั่วไป—17 Sep 10

นิตยสารฉลาดซื้อ ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานครบรอบ 17 ปี นิตยสารฉลาดซื้อ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 17.00 –20.00น. ณ ชั้น 1 อาคารเซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่ พลาซ่า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ติดกับทางขึ้นรถไฟฟ้าฯ) เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2537

กทม.จัดกิจกรรมสร้างสรรค์สามัคคีแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ทั่วไป—17 Sep 10

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรวมพลังสร้างสรรค์สามัคคี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน เขตบางกอกใหญ่ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ผู้บริหารโรงเรียนและนักศึกษาจาก 7

แชมป์“นาฏมวยไทยอีซูซุ” โชว์ลีลาสมศักดิ์ศรี ในงานเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ทั่วไป—17 Sep 10

อีซูซุนำทีมเยาวชน “นาฏมวยไทยอีซูซุ” ลุยมหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนตามคำเชิญของรัฐบาลไทย โชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ซึ่งเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ทำให้ผู้เข้าชมงานจากทั่วโลกตะลึง ณ อาคารนิทรรศการประเทศไทย (Thai Pavilion)

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 5 จังหวัด ทั่วไป—17 Sep 10

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุมินดอลเล ทำให้มีพื้นที่ประสบอุทกภัย 25 จังหวัด 93 อำเภอ 401 ตำบล 2,573 หมู่บ้าน ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในทุกพื้นที่ได้เข้าสู่ ภาวะปกติแล้ว แต่ภาวะฝนตกหนักในระยะนี้

บอร์ดมวย เตรียมนักมวยไทยสู้ศึกโอลิมปิกเกมส์ 2012 ที่อังกฤษ ทั่วไป—17 Sep 10

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกีฬามวย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7 /2553 ที่ห้องประชุมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 โดยคณะกรรมการกีฬามวย

จารุณี เตรียมพบแฟนๆ โรดโชว์ นิตยสาร woman&home MYSTERY OF FOREVER YOUNG ROAD SHOW BY ทั่วไป—17 Sep 10

เรียกว่ายังเป็นดาราดังที่แฟนๆ ยังคงถามไถ่ถึงผลงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด จารุณี สุขสวัสดิ์ นางเอกชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทย เตรียมตัวพบกับแฟนๆ พร้อมเผยความอ่อนเยาว์ในกิจกรรมโรดโชว์ MYSTERY OF FOREVER YOUNG ROAD SHOW BY WOMAN&HOME 2010 จัดโดย นิตยสาร

ศูนย์ปภ. เขต 11 สุราษฎร์ธานีจัดสัมมนาพัฒนาการปฏิบัติงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป—17 Sep 10

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการสัมมนาพัฒนาแนวทางการสนับสนุนและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหว่างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 11

ชุมพล เห็นชอบแผนการใช้งบปี 54 กกท. ร่วม 4 พันล้านบาท ทั่วไป—17 Sep 10

นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา(รมว.กก.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย(บอร์ด กกท.) โดยมี นายสมบัติ คุรุพันธ์ อธิบดีกรมพลศึกษา รักษาการรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกนกพันธุ์ จุลเกษม

ผลิตภัณฑ์ใหม่จากนานมี: ชุดแม็กซ์เย็บกระดาษตราม้าเอนกประสงค์แสนน่ารัก ทั่วไป—17 Sep 10

บริษัท นานมี จำกัด ขอแนะนำชุดแม็กซ์เย็บกระดาษ ตราม้า รูปทรงสไตล์โมเดิร์น ช่วยลดแรงกดถึง 60% ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัส เย็บง่ายสบายมือ หมดปัญหารำคาญใจต้องคอยง้างเพื่อใส่ลูกแม็กซ์ เพราะมีปุ่มกดสำหรับเปิดถาดบรรจุลูกแม็กซ์ได้อย่างง่ายดาย

ภาพข่าว: สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ จัดแข่งขัน Carrot Cutting ทั่วไป—17 Sep 10

นายภีม ว่องไพฑูรย์ ผู้จัดการธุรกิจ แบรนด์ สวิลลิ่ง เจ.เอ. เฮ็งเคิลส์ (ZWILLING J.A.HENCKELS) รุกตลาดไตรมาส 4 เน้นเจาะกลุ่มนักศึกษาภาควิชาคหกรรม จัดแข่งขันปอกแครอท “ZWILLING Carrot Cutting Competition” มอบทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ากว่า

เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ทั่วไป—17 Sep 10

กิตติ์ยาใจ ตรีเอกวิจิตร CEO แมงป่อง ร่วมรณรงค์โครงการ “ทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน” ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนทุกท่านมาร่วมบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ สำนักงานใหญ่แมงป่อง ถนนลาดพร้าว 90

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานสัมมนา “Creative magic for creative ทั่วไป—17 Sep 10

สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นวาระแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก 15 สาขาย่อย

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือด้านหลักสูตรแอนิเมชั่น ทั่วไป—17 Sep 10

รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และผศ.ปนัดดา ธนสถิตย์ กรรมการผู้จัดการในฐานะผู้รับมอบอำนาจ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครกีฬาผจญภัย “ดิ ไอบิส เกาะสมุย โทรฟี่ 2010” ทั่วไป—17 Sep 10

มิสเตอร์เซอร์จ เฮนเก้นส์ ผู้อำนวยการบริษัทแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ เอเชีย จำกัด เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาผจญภัยและกิจกรรมวิ่งหรรษา “ดิ ไอบิส เกาะสมุย โทรฟี่ 2010” เมื่อวันที่ 14 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่โรงแรมไอบิส นานา ถ.สุขุมวิทซอย 4 ร่วมด้วย

งานมุทิตาจิตและคืนสู่เหย้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏโคราช ทั่วไป—17 Sep 10

ชมรมศิษย์เก่าโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตและ งานคืนสู่เหย้า เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ของอาจารย์คมขำ ศิลปชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงพร หนูพงษ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน

สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ ทั่วไป—17 Sep 10

ตามที่ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกองค์กร โครงการ และบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเข้ารับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน”

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรสัมมนาเรื่อง “การสร้าง และ Implement ทั่วไป—17 Sep 10

การสร้าง และ Implement ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) อย่างมีประสิทธิผล วันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย วิทยากร คุณอุไรวรรณ อยู่ชา ผู้อำนวยการ Thaiskillplus Learning Center และ

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯราชภัฏโคราช เสริมทักษะครูกับการอบรม "ทรัพยากรดินในท้องถิ่น" ทั่วไป—17 Sep 10

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรม เชิงปฏิบัติการทรัพยากรดินในท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล

กรมส่งเสริมการส่งออก จัดงานแถลงข่าว BIG+BIH 2010 ทั่วไป—17 Sep 10

กรมส่งเสริมการส่งออก ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว BIG+BIH 2010 โดย นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก ร่วมด้วย ผู้แทนจากสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์ไตล์ไทย สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน สมาคมการค้าเครื่องใช้ในครัวเรือนไทย,

ภาพข่าว: เลคิเซ่ ร่วมพลังรวมใจ “ปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ” กว่า 200 ทั่วไป—17 Sep 10

รัฐวิไล รังษีสิงห์พิพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลี้กิจเจริญแสง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายหลอดเส้นเลคิเซ่ (LeKise) T5 ผู้นำอันดับหนึ่งด้านนวัตกรรมประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีคุณบรรพต แสงเขียว

MPT(Transportation Management software)สำหรับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ ทั่วไป—17 Sep 10

M-Power Transport (MPT Web Application) ทำให้งานประจำวันของคุณง่ายขึ้นหมดปัญหากับออเดอร์ที่ไม่คุ้มค่า โดยการเข้ากลุ่ม(Cluster) เพื่อทำการร่วมขนสินค้าในเส้นทางเดียวกัน

งานแถลงข่าว การจัดการแข่งขัน 2010 Pattaya 9 Ball Invitational ทั่วไป—17 Sep 10

เนื่องด้วยเมืองพัทยาร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์ แสงโสม และชมรมคิวสปอร์ตกรุงเทพ ได้จัด การแข่งขัน 2010 Pattaya 9 Ball Invitational ขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2553 นี้ โดยจะทำการเชิญนักกีฬาพูลระดับโลกจำนวน 15 ท่าน

โครงการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี” ทั่วไป—17 Sep 10

เนื่องในวาระครบรอบ 110 ปี วารสารวิทยาจารย์ และ 50 ปี การก่อตั้งสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2553 มูลนิธิอมตะ ร่วมกับ วารสารวิทยาจารย์ และสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการจัดการประกวดร้อยกรอง “ผมจะเป็นคนดี”

ฟรีสัมมนา หัวข้อ "Designing A Successful Re-launch – กรณีศึกษา ทั่วไป—17 Sep 10

สาขาการตลาดและการจัดการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังสัมมนาในหัวข้อ "Designing A Successful Re-launch – กรณีศึกษา Utaitip/UTIP” โดยคุณณัฐวีณ์ วชิรทวีพัฒน์ ผู้จัดการกองนวัตกรรม บริษัท โอสถสภา โฮลดิ้งส์ จำกัด

IBM ILOG Plant PowerOps ช่วยให้คุณสร้างแผนการผลิตหลักให้ดีที่สุด ทั่วไป—17 Sep 10

“เราสร้างแผนฯได้ เราปรับแผนฯได้ ถึงแม้ว่าความต้องการของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแผนฯ ของเราก็ยังคง OPTIMUM! ” แล้วแผนฯ ของคุณ..........เป็นอย่างไร? IBM ILOG Plant PowerOps

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมธนารักษ์ ทั่วไป—17 Sep 10

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ตรวจเยี่ยมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารกรมธนารักษ์ โดยมีนายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 16 กันยายน

ภาพข่าว: จ็อบสตรีท มอบ “คู่มือล่างานอย่างมืออาชีพ” ให้แก่สำนักพัฒนาสังคม ทั่วไป—17 Sep 10

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวฐนาภรณ์ สถิตพันธุ์เวชา ผู้จัดการสาขาประเทศไทย บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ได้ส่งมอบหนังสือ “คู่มือล่างานอย่างมืออาชีพ” (Street Smart Guide to Job Hunting) จำนวน 5,000 เล่มที่จัดพิมพ์ใน 8

ประกาศแล้ว ผลรางวัล Growth Excellence Awards จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ทั่วไป—17 Sep 10

ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนมอบรางวัลอันทรงเกียรติยศ Growth Excellence Awards 2010แก่บริษัทที่ได้รับการเลือก โดยประกาศผลในงาน GIL 2010: Silicon Valley เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ซานโจนส์ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ภาพข่าว: เปิดงาน “มหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” ทั่วไป—17 Sep 10

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” จัดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างและขยายโอกาสให้เถ้าแก่ใหม่ พร้อมให้ความรู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการไทย หวังต่อยอดปั้นเถ้าแก่ใหม่ ในงาน “มหกรรมธุรกิจ ทั่วไป—17 Sep 10

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โชว์ศักยภาพผู้ประกอบการไทย หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการและขยายโอกาสแก่เถ้าแก่ใหม่ ในงาน “มหกรรมธุรกิจ DBD Expo 2010” ท่ามกลางผู้ประกอบการไทยร่วมงานอย่างคึกคักกว่า 200 บูธ

ใหม่ล่าสุด โดย เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย “GRANDE” (แกรนด์) ทั่วไป—17 Sep 10

เพอร์นอต ริคาร์ด ประเทศไทย สบโอกาสลุยตลาดในประเทศไทย เปิดตัว “GRANDE” -Superior Blended Spirit ((แกรนด์ – ซูพีเรียร์เบลนเดดสปิริต) ในราคาเพียง 299 บาท ด้วยสโลแกน “คุณก็ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าลงมือทำ” เชื่อมั่นโดนใจกลุ่มเป้าหมาย

พิธีเปิดงาน“สัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง” (Sister Cities Week ทั่วไป—17 Sep 10

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จับมือร่วมกับผู้นำเมืองจาก 7 ประเทศ อาทิ Mr. Kwon Young Gyu จากกรุงโซล Ms. Lu Xiwen จากกรุงปักกิ่ง ในพิธีเปิดงาน“สัปดาห์เมืองพี่เมืองน้อง 2010” (Sister Cities Week 2010) เมื่อวันก่อน ณ

โปรกอล์ฟชั้นนำร่วมดวลวงสวิง ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ ดอท คอม โปรแอม อินวิเทชั่นแนล ทั่วไป—17 Sep 10

ลุ้น ‘โฮลอินวัน’ ชิงคอนโดหรูที่ภูเก็ตและรางวัลมากมายมูลค่ารวมกว่า 5 ล้านบาท ภูเก็ตจัดเกมส์ท้าดวลวงสวิงโปร-แอมเพื่อการกุศลครั้งแรก รายการ “ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ ดอท คอม โปร แอม อินวิเทชั่นแนล 2010” (2010 Phuket Property Dot Com Pro

อินทรีย์แดงบุก...ยึดอิมเมจโฟกัส ทั่วไป—17 Sep 10

ไฟว์สตาร์ขอเชิญชวนชมภาพยนตร์ไทย สุดยอดสเปเชียล เอฟเฟคเทียบเท่าฮอลิวูด กับภาพยนตร์ในตำนานอย่าง อินทรีย์แดง และได้อนัดดามารับบทเป็นอินทรีย์แดง โดยการโฆษณาครั้งนี้ผ่านทางป้ายบิลบอร์ดของ บ.อิมเมจ โฟกัส โฮลดิ้ง จำกัด

ภาพข่าว: พิธีเปิด..ศึกฟุตบอลแคนนอนยูลีก 2010 ทั่วไป—17 Sep 10

คุณกฤษฎา หุตะเศรณี ประธานกรรมการ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย รศ.สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล & เชียร์แคนนอนยูลีก 2010 ครั้งที่ 14

ภาพข่าว: แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ ฉลองครบรอบ 10 ปี จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ทั่วไป—17 Sep 10

มร.แอริค มาร์ค เลอวีน, ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ มร.วิลเลี่ยม ดอบสัน - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและบัญชี บริษัท แคลิฟอร์เนีย ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จัดแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนการกุศลภายใต้คอนเซปต์ “10 กิโล..10 วัน”

รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. แถลงข่าว "โครงการเงินออมเกษียณมั่งคั่ง 3" ทั่วไป—17 Sep 10

รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. (นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ) แถลงข่าว "โครงการเงินออมเกษียณมั่งคั่ง 3" วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง ทั่วไป—17 Sep 10

รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีปิดหลักสูตรและมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 1 โดยมีปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวรายงาน วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี ถ.พระราม