คณะผลิตฯ แม่โจ้ จัด “แข่งขันทักษะเกษตร ปี 2553” เสริมทักษะให้ นศ. พร้อมคัดตัวแทน ส่งชิงชัย 4 จอบแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 10:59
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการเกษตรมาอย่างยาวนานกว่า 76 ปี และนอกจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วนั้น ยังส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปปฏิบัติได้จริงในสายงานอาชีพต่างๆ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรด้านการเกษตรในมหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นการฝึกทักษะด้านการเกษตรด้านต่างๆที่มีความหลากหลายและน่าสนใจ มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายให้ คณะผลิตกรรมการเกษตร จัดโครงการ “การแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2553” ขึ้น ในวั นที่ 21 สิงหาคม 2553

ผศ.ดร.ประพันธ์ โอสถาพันธ์ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกตร กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดการแข่งขันทักษะเกษตรนั้น นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาในแขนงวิชาต่าง ๆ แล้ว ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนของมหาวิทยาลัยในแต่ละกิจกรรมส่งเข้าร่วมแข่งขันทักษาระดับประเทศ ในงาน ประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ที่จะจัดขึ้น ณ สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปลายเดือนตุลาคม 2553 นี้อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงานทักษะเกษตรในครั้งนี้ มีหลากหลายกิจกรรม ทั้งด้านวิชาการ การฝึกปฏิบัติงาน และการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานและความฝึกความสามัคคี มีรายละเอียดดังนี้

08.00 น. – 08.30 น. พิธีเปิดการแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

08.30 น. – 12.00 น. การแข่งขันทักษะเกษตรที่น่าสนใจ สนุกสนาน ได้แก่ การประกวดจัดดอกไม้ จัดสวนถาด พูดส่งเสริมการเกษตร กรอกดินใส่ถุง แข่งขันประเมินเนื้อดินโดยวิธีภาคสนาม โครงงานทางการเกษตร แข่งขันผลิตโปสเตอร์ทางการเกษตร แข่งขันคำนวณสารเคมีและฉีดพ่นสารเคมี แข่งขันวิเคราะห์อาหารสัตว์ แข่งขันเซทแมลง (จำแนกแมลง) และพลาดไม่ได้กับการแข่งขันที่สร้างเสียงหัวเราะ ให้กับผู้ชมตลอดการแข่งขัน คือ การแข่งขันส้มตำลีลา

12.00 น. – 18.30 น. พบกับการแข่งขันที่สนุกสนานได้ความรู้ ได้แก่ แข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร แข่งขันดื่มนม แข่งขันกินสลัดผัก แข่งขันทักษะการตอนสุกร แข่งขันรีดเต้านมเทียม แข่งขันทักษะการตัดแต่งซากไก่ แข่งขันทักษะการฉีดยาชาเข้ากล้ามเนื้อ แข่งขันเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การสาธิตการจัดตู้ปลา ปิดท้ายด้วยการแข่งขันสาธิตการดำนา และกีฬาฮาเฮ

19.00 น. – 24.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมภาคบันเทิง การมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันทักษะเกษตรด้านต่างๆ และการประกวด “ไอ้หนุ่มลูกทุ่ง น้องนางบ้านนา”

ร่วมเชียร์กีฬาการเกษตร ในงาน “การแข่งขันทักษะเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2553”

สัมผัสการเรียนด้วยความสนุก ปลุกความสามารถของนักศึกษาทางการเกษตรที่หลากหลาย ให้ได้สนุกกับอาชีพ   21 สิงหาคมนี้ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics