พม.ออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ จ.อุบลราชธานี สนองนโยบายรัฐ นำบริการสู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 11:06
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พม.

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เคลื่อนที่ เพื่อนำบริการของภาครัฐสู่ภาคประชาชน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ เงินทุนการศึกษา ของขวัญผู้สูงอายุ และมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ รวมเป็นเงิน ๒,๐๒๙,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐ คุณภาพบริการของหน่วยงานราชการมีความสำคัญที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งต้องสามารถตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน สังคม และประเทศชาติได้ โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเป็นการดำเนินการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาส สร้างรายได้ และนำบริการของรัฐสู่ประชาชน โดยรุกสู่พื้นที่ในรูปของการออกหน่วยบริการทางสังคม นำบริการของรัฐสู่ประชาชนทั้งในระดับบุคคล และระดับชุมชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม มีความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคม และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึง ให้กลไกภาครัฐสามารถเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ

นายอิสสระ กล่าวว่า นอกจากการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการด้านต่างๆ แล้ว ในโอกาสนี้ ยังได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส แบ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๕๐ ครอบครัว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินทุนการศึกษานักเรียนยากจน จำนวน ๑๐๐ ทุน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ชุดของขวัญผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ จำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท และเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ จำนวน ๑๙ ราย เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต ๓ ราย และผู้บาดเจ็บ ๑๖ ราย รวมเงินที่มอบในวันนี้ ทั้งสิ้น ๒,๐๒๙,๐๐๐ บาท ซึ่งถือเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหา


Latest Press Release

สโมศิลป์ จัดงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์

สโมศิลป์ เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน เปิดตัว BoxSet วรรณกรรมซีไรต์ปกแข็ง และบทเพลงแห่งแรงดาลใจจากวรรณกรรมซีไรต์ วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ) เวลา 14.00-16.30 น. เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. ภายในงานพบกับ >...

วธ.เพิ่มรอบจัดเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำ งานสถาปนา 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางบกที่เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน ชั้นในรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทางน้ำลำน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2557 ในงาน...

แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จัดงานประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--20 เม.ย.--แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงาน ประกาศผลการประกวดออกแบบเสื้อผ้ากีฬา แกรนด์สปอร์ตยังดีไซเนอร์คอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ...

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

Related Topics