พม.ออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ จ.อุบลราชธานี สนองนโยบายรัฐ นำบริการสู่ภาคประชาชนอย่างทั่วถึง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 11:06
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พม.

เมื่อวันที่ ๒๑ ส.ค. ๕๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เคลื่อนที่ เพื่อนำบริการของภาครัฐสู่ภาคประชาชน พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ เงินทุนการศึกษา ของขวัญผู้สูงอายุ และมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ รวมเป็นเงิน ๒,๐๒๙,๐๐๐ บาท ณ หอประชุมอำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐ คุณภาพบริการของหน่วยงานราชการมีความสำคัญที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งต้องสามารถตอบสนองต่อปัญหาของประชาชน สังคม และประเทศชาติได้ โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมในส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงเป็นการดำเนินการสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการขยายโอกาส สร้างรายได้ และนำบริการของรัฐสู่ประชาชน โดยรุกสู่พื้นที่ในรูปของการออกหน่วยบริการทางสังคม นำบริการของรัฐสู่ประชาชนทั้งในระดับบุคคล และระดับชุมชน เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม มีความเป็นธรรม ความเสมอภาคทางสังคม และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครอง สวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิอย่างทั่วถึง ให้กลไกภาครัฐสามารถเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ

นายอิสสระ กล่าวว่า นอกจากการจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการด้านต่างๆ แล้ว ในโอกาสนี้ ยังได้มอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส แบ่งเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๕๐ ครอบครัว เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินทุนการศึกษานักเรียนยากจน จำนวน ๑๐๐ ทุน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ชุดของขวัญผู้สูงอายุ จำนวน ๑๐๐ คน เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ จำนวน ๔๐ คน เป็นเงิน ๗๙,๐๐๐ บาท และเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ จำนวน ๑๙ ราย เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นผู้เสียชีวิต ๓ ราย และผู้บาดเจ็บ ๑๖ ราย รวมเงินที่มอบในวันนี้ ทั้งสิ้น ๒,๐๒๙,๐๐๐ บาท ซึ่งถือเป็นกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหา


Latest Press Release

ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าว งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.2557

ตามที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำประเทศไทยสู่ความเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาโลก...

FuneralBook.se-ed.com เว็บไซต์รับสั่งซื้อหนังสือสำหรับแจกในงานศพ บริการใหม่จากซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด!! FuneralBook.se-ed.com เว็บไซต์ให้บริการสั่งซื้อหนังสือสำหรับแจกในงานศพ ให้คุณเลือกหนังสือเป็นของที่ระลึกได้ตามต้องการ ด้วยหนังสือหลากหลายเนื้อหามีให้เลือกมากมาย...

คปก.ชูปฏิรูปสวัสดิการผู้สูงอายุ เล็งออกกม.ขยายสิทธิ-ตั้งกองทุนฯ นักวิชาการ-ปชช.หนุนเพิ่มคุ้มครองสิทธิ ตั้งกลไกรวมกลุ่มผู้สูงอายุ

วันที่ 24 เมษายน 2557 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) โดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านสวัสดิการสังคม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พ.ศ. ... โดยนายคณิต ณ นคร ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย...

เมกาบางนา ยกทัพขบวนความสนุก ในงาน Mega Summer 2014:สงกรานต์ เฟสติวัล ธามไท จับมือ 321 ระเบิดความสุขกับมินิคอนเสิร์ต พร้อมชุ่มฉ่ำกับปาร์ตี้โฟมสุดมันส์

ศูนย์การค้าเมกาบางนา ระเบิดความมันส์ในงาน “Mega Summer 2014 : สงกรานต์เฟสติวัล ที่ผ่านมา ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ 2014 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมระเบิดความสนุกกับคอนเสิร์ตสุดมันส์ นำทีมโดย Time Thai และ 321 (Three two one) ศิลปินจากบริษัท อาร์เอส จำกัด...

มาร์เก็ตวิลเลจจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหาร - แห้ง ในวันวิสาขบูชา วันอังคาร ที่13 พ.ค.2557 เพื่อนำไปช่วยเหลือวัด ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ในวันวิสาขบูชานี้ เวลา...

Related Topics