“การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 16:47
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--

จากมาตรา ๔๑ แห่ง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษา ตามความพร้อม เหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น และมาตรา ๔๒ กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘) ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี และในปี ๒๕๕๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประเมินผลการจัดการศึกษาของประเทศ โดยคณะนักวิจัยได้ทำการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำนักงานฯ จัดประชุมสัมมนา การวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการจัดทำข้อเสนอนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดการดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ น. เปิดประชุม โดย รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน)

เวลา ๐๙.๑๐ น. นำเสนอรายงานการวิจัยประเมินผลการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ผช.ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ ดำเนินรายการโดย ดร.สุวัฒน์ เงินฉ่ำ

เวลา ๑๐.๓๐ น. แบ่งกลุ่มย่อยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศูนย์ประชาสัมพันธ์การศึกษา
โทร. ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๑๑๑๖-๗ โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๐๐๘๓

Latest Press Release

สัมมนาการสร้างอุปนิสัยการบริการด้วยหัวใจ

ปัจจุบันการแข่งขันเชิงบริการยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้าจะยิ่งให้ความสำคัญต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทุกองค์กรก็มีวิธีการให้บริการที่ดี แต่ก็ต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและจิตสำนึก...

สัมมนากลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในองค์การต่อประชาคมอาเซียน...

สัมมนา HIGH TECH STARTUP จาก SILICON VALLEY ( สานฝันผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ StartX 2.0 ) จาก ผู้มีประสบการณ์ตรงใน ซิลิคอนวาเล่ย์

- ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะระดมทุนจาก”นักลงทุนชั้นนำ”เพื่อให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้อย่างไร? - ถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้ว แต่คุณกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ ในโลกดิจิตอล วันนี้คุณพร้อมแล้วรึยังที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้า...

Start Your Journey กับเว็บ Strife โฉมใหม่ ทริคเพียบ ข้อมูลแน่น เข้ามาทำความรู้จักกับเหล่าฮีโร่ได้แล้ววันนี้ !!!

เปิดแล้ววันนี้กับเว็บ Strife โฉมใหม่ อัดแน่นไปด้วยข้อมุลต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมุลสัตว์เลี้ยง ระบบใหม่ของเกมส์แนว MOBA ที่สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป มาช่วยเหลือคุณในเกมการเล่น และเมื่อเล่นจบเกมส์ คุณจะได้รับ Seal...

ภาพข่าว: คณะกปร. ศึกษาดูงานธุรกิจ ซีพีเอฟตุรกี

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ (ที่ 2 จากซ้ายแถวหลัง) เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. พร้อมคณะผู้เข้าอบรมของกปร. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศตุรกี โดยมี...

Related Topics