ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัยคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากแคนาดา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 11:13
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สสวท.
จากซ้าย : วีระกานต์, สุธี, พศิน, ศรัณย์

ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัยคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากแคนาดา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

เดินทางกลับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 21.25 น. เที่ยวบินTG 677

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พศ.2553 ณ เมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม พศ.2553 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 83 ประเทศ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 292 คน ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

นายพศิน มนูรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง อันดับที่ 12 ของโลก

นายวีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายสุธี เรืองวิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

คณะอาจารย์ที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม อ.ประมุข ขันเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และอ.นิรมิษ เพียรประเสริฐ สสวท.ผู้จัดการทีม

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553 เวลา 21.25 น. เที่ยวบิน TG677 สสวท.จะจัดพิธีต้อนรับแสดงความยินดี ณ ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ตามกำหนด

พศิน มนูรังษี หรือ “ กันต์” มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง เผยว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมากเพราะเป็นแหล่งความรู้ ความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุด การจะให้เด็กไทยสนใจวิทยาการนี้ โรงเรียนควรส่งเสริมทุกๆด้านโดยให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัส ได้เรียนรู้จริง หรือจัดโครงการสนับสนุนอย่างจริงจัง เคล็ดลับเรียนดีต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งเรียน เล่น ทำกิจกรรม และพักผ่อนลดความเครียดช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น กิจกรรมก็สำคัญเพราะเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตได้รู้จักโลกกว้างขึ้น อนาคตสนใจศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเป็นผู้แทนประเทศไทยถือว่าได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนๆน้องๆ ผมจึงคิดว่าควรถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสังคมไทยปัจจุบัน

วีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน เผยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้แทนประเทศไทยเพราะที่โรงเรียนมีการสอนเขียนโปรแกรม ได้เรียนแล้วชอบแถมยังได้เพิ่มจินตนาการในการคิดหลายๆ ด้านและสอนให้คิดหลายแง่มุม คอมพิวเตอร์สำคัญมากช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวทันสังคมโลก จึงอยากให้โรงเรียนต่างๆมีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นทางการและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนมากขึ้นเพราะแต่ละโรงเรียนยังขาดอยู่มาก ด้านครอบครัวประทับใจคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ และส่งเสริมให้ลูกๆ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

นายสุธี เรืองวิเศษ หรือ “ทีม” มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน ให้ข้อคิดว่าการส่งเสริมให้เด็กไทยสนใจวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังนั้น โรงเรียนควรเพิ่มหลักสูตรคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุกๆ อาชีพ ซึ่งนำความรู้ด้านนี้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างกว้างขวาง

นายศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข หรือ “แวต” มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง เผยว่าโชคดีที่โรงเรียนมีกิจกรรมวิชาการหลากหลาย ดังนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรแต่รุ่นพี่ที่มีโอกาสเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกได้ช่วยสอนความรู้ให้รุ่นน้องเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างดี โรงเรียนต่างๆ ควรมีหลักสูตรเสริมวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เลือกเรียน เพื่อที่สักวันหนึ่งจะสามารถค้นพบตัวเองได้ เหมือนกับที่เขาพบว่าตนเองรักการเรียนรู้ศาสตร์นี้ ด้านการเรียนได้แบ่งเวลาว่างมาช่วยติวเสริมความรู้ให้รุ่นน้องสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อนาคตตั้งใจเรียนต่อด้านคอมพิวเตอร์นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ

สำหรับปีหน้าการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติดังกล่าวระหว่างวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองพัทยา


Latest Press Release

จะดีแค่ไหน...? ถ้าความสวย ช่วยเปลี่ยน...ชีวิตให้ดีขึ้น พบคำตอบได้ที่งาน Grand Opening Khongkwan Clinic Change Your Look Improve Your Life

จะดีแค่ไหน...? ถ้าความสวย ช่วยเปลี่ยน...ชีวิตให้ดีขึ้น พบคำตอบได้ที่งาน GRAND OPENING Khongkwan Clinic " Change Your Look Improve Your Life " พบกับดาราชั้นนำ โป๊บ ธนวรรธน์ , เดียร์น่า (จากละคร สามีตีตรา) , และดีเจสุดฮอต ดีเจเอกกี้ Work Shop...

วันรักษ์โลก Earthday 2014

คนส่วนใหญ่ทราบดีว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในปีนี้ พวกเราทีมงานโรงแรมพาร์คพลาซ่า สุขุมวิท กรุงเทพ และเขตคลองเตยร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้และทำความสะอาด ณ สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า, สวนอนุบาลต้นไม้สาธารณะ,...

เลควิวสปอร์ตคลับใส่ใจสุขภาพคุณ ชวนสมาชิกตรวจสุขภาพฟรีโดยโรงพยาบาลชั้นนำ

“เลควิวสปอร์ตคลับ” สปอร์ตคลับหรู แนวคิดติดธรรมชาติ ริมทะเลสาบวงแหวน-บางนา ชวนสมาชิกตรวจสุขภาพฟรี พร้อมรับคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพโดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ฟรีตลอดงานในวันที่ 24 เมษายนนี้ ณ เลควิวสปอร์ตคลับ เลียบถนนวงแหวน-บางนา (บางนาตราด ก.ม.8)...

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ SOMTC

วันที่ 23 เม.ย.2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ SOMTC ณ โรงแรมรอยัลออคิด...

วัยรุ่นไทยใส่ใจฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย ( บางปู ) ภายใต้โครงการ Recover world, Recover life

กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อโครงการ “ Recover World, Recover Life” โดย Willing Team เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-25 ปี รวมถึงทาให้...

Related Topics