ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัยคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากแคนาดา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 11:13
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สสวท.
จากซ้าย : วีระกานต์, สุธี, พศิน, ศรัณย์

ผู้แทนประเทศไทยคว้าชัยคอมพิวเตอร์โอลิมปิกจากแคนาดา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

เดินทางกลับวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 21.25 น. เที่ยวบินTG 677

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ พศ.2553 ณ เมืองออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 14 – 21 สิงหาคม พศ.2553 โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 83 ประเทศ จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 292 คน ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ดังนี้

นายพศิน มนูรังษี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง อันดับที่ 12 ของโลก

นายวีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายสุธี เรืองวิเศษ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน
นายศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง

คณะอาจารย์ที่ร่วมเดินทางประกอบด้วย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าทีม ดร.นัทที นิภานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม อ.ประมุข ขันเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และอ.นิรมิษ เพียรประเสริฐ สสวท.ผู้จัดการทีม

คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2553 เวลา 21.25 น. เที่ยวบิน TG677 สสวท.จะจัดพิธีต้อนรับแสดงความยินดี ณ ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ตามกำหนด

พศิน มนูรังษี หรือ “ กันต์” มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญทอง เผยว่าปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมากเพราะเป็นแหล่งความรู้ ความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุด การจะให้เด็กไทยสนใจวิทยาการนี้ โรงเรียนควรส่งเสริมทุกๆด้านโดยให้เด็กได้มีโอกาสสัมผัส ได้เรียนรู้จริง หรือจัดโครงการสนับสนุนอย่างจริงจัง เคล็ดลับเรียนดีต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งเรียน เล่น ทำกิจกรรม และพักผ่อนลดความเครียดช่วยให้มีสมาธิดีขึ้น กิจกรรมก็สำคัญเพราะเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตได้รู้จักโลกกว้างขึ้น อนาคตสนใจศึกษาต่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเป็นผู้แทนประเทศไทยถือว่าได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนๆน้องๆ ผมจึงคิดว่าควรถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนๆ เพราะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสังคมไทยปัจจุบัน

วีระกานต์ สินทวีเลิศมงคล มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน เผยว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้แทนประเทศไทยเพราะที่โรงเรียนมีการสอนเขียนโปรแกรม ได้เรียนแล้วชอบแถมยังได้เพิ่มจินตนาการในการคิดหลายๆ ด้านและสอนให้คิดหลายแง่มุม คอมพิวเตอร์สำคัญมากช่วยเปิดโลกทัศน์ให้ก้าวทันสังคมโลก จึงอยากให้โรงเรียนต่างๆมีหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ที่เป็นทางการและจัดหาสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนมากขึ้นเพราะแต่ละโรงเรียนยังขาดอยู่มาก ด้านครอบครัวประทับใจคุณพ่อคุณแม่ที่ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ และส่งเสริมให้ลูกๆ ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง

นายสุธี เรืองวิเศษ หรือ “ทีม” มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เหรียญเงิน ให้ข้อคิดว่าการส่งเสริมให้เด็กไทยสนใจวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างจริงจังนั้น โรงเรียนควรเพิ่มหลักสูตรคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาไว้ใช้ประโยชน์ในอนาคต ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อทุกๆ อาชีพ ซึ่งนำความรู้ด้านนี้ไปใช้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างกว้างขวาง

นายศรัณย์ ไพศาลศรีสมสุข หรือ “แวต” มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เหรียญทองแดง เผยว่าโชคดีที่โรงเรียนมีกิจกรรมวิชาการหลากหลาย ดังนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในหลักสูตรแต่รุ่นพี่ที่มีโอกาสเข้าค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกได้ช่วยสอนความรู้ให้รุ่นน้องเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างดี โรงเรียนต่างๆ ควรมีหลักสูตรเสริมวิชาคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้เลือกเรียน เพื่อที่สักวันหนึ่งจะสามารถค้นพบตัวเองได้ เหมือนกับที่เขาพบว่าตนเองรักการเรียนรู้ศาสตร์นี้ ด้านการเรียนได้แบ่งเวลาว่างมาช่วยติวเสริมความรู้ให้รุ่นน้องสัปดาห์ละ 3 ครั้ง อนาคตตั้งใจเรียนต่อด้านคอมพิวเตอร์นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศ

สำหรับปีหน้าการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติดังกล่าวระหว่างวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองพัทยา


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics