คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ชวนรู้ลึกวงการโทรทัศน์ไทย ในงานสัมมนาตีแตกโทรทัศน์ไทยบริโภคอย่างไรให้อร่อย ฟรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 16:04
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี

ดร.วิชัย พยัคฆโส คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า วงการวิทยุโทรทัศน์ สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุม และผู้บริโภค ซึ่งการนำเสนอข่าวสารหรือรายการต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริโภคจะต้องได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด และผู้ผลิตรายการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับประเภทและรูปแบบของรายการวิทยุโทรทัศน์ สามารถผลิตรายการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและผลิตรายการอย่างมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้บริโภค ในส่วนฝ่ายควบคุม มีหน้าที่ที่จะต้อง กำหนดขอบเขตของรายการและข่าวสารก่อนที่จะเผยแพร่ออกอากาศสู่สายตาประชาชนให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ถึงแม้ว่าจะมีฝ่ายควบคุมในการเผยแพร่ออกอากาศแล้วแต่ผู้บริโภคเองยังต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้สิทธิของตน ที่จะเลือกรับข่าวสารและรายการที่มีประโยชน์ต่อตนเอง เนื่องจากปัจจุบันวงการโทรทัศน์ไทยได้เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจระบอบทุนนิยม ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ทางธุรกิจมากกว่าคุณภาพของรายการและประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ โดยขาดการคำนึงถึงจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.ธัญบุรี ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น นักศึกษากลุ่มนี้เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ที่ต้องการมีส่วนร่วมให้วงการสื่อวิทยุโทรทัศน์ของไทยพัฒนาไปในทางที่ดี โครงการสัมมนา “ตีแตกสื่อไทยบริโภคอย่างไรให้อร่อย” มีความต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งในส่วนของกฎหมายสื่อวิทยุโทรทัศน์ การผลิตรายการโทรทัศน์ และการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ รวมไปถึงเป็นการหาความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่างๆกับผู้ร่วมสัมมนาในหัวข้อ มาตรฐานของวงการโทรทัศน์ไทยในการนำเสนอข่าวสารและข้อมูลต่างๆ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค และรูปแบบของรายการโทรทัศน์ในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรคือ คุณกิตติชัย ใสสะอาด สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสำนักเลขานุการคณะอนุกรรมการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นาย สุทธิพงศ์ ธรรมวุฒิ พิธีกรรายการคนค้นคน บริษัท ทีวีบูรพา นาย ภูมิพัฒน์ ธรรมพันธ์ (เต๋า ทีวีพูล) โปรดิวเซอร์ รายการ TV POOL LIVE ซึ่งทางคณะและคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงวงการวิทยุโทรทัศน์ให้พัฒนา และสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภค ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.084-103-2279 หรือที่ www.rmutt.ac.th


Latest Press Release

สสว จัดโครงการ Otop Plus ร่วมกับ มศว.

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ สสว.(คนที่สามจากขวา)พร้อมคณะ เป็นประธานเปิดงาน OTOP PLUS ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน...

มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท กินเปลี่ยนโรค (โลก) กินเปลี่ยนร่าง กินเปลี่ยนรส

พิธีเปิดมหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 1“กินเปลี่ยนโลก (โรค) กินเปลี่ยนรส กินเปลี่ยนร่าง”24-27 กรกฎาคม 2557 ฮอลล์ 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมพิธีเปิด “มหกรรมอาหารและสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 1”...

เป้-อารักษ์, ออม-สุชาร์ ร่วมยินดี นศ. คว้ารางวัล ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2

เป้-อารักษ์, ออม-สุชาร์, แป้งโกะ และ วงวัชราวลี ร่วมแสดงความยินดีน้องๆ นิสิตนักศึกษา ที่ชนะการประกวดโครงการ “ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2 พร้อมลงพื้นที่ 4 ภาค ต่อยอดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นายเสกสรร นาควงศ์...

MK จัดหนักคว้า ครอบครัวฉัตรบริรักษ์ บุกแคมเปญออนไลน์ สร้างเทรนด์ หน้าเดือด

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ สุกี้เอ็มเค ผู้นำตลาดวงการร้านอาหารสุกี้ของไทยล่าสุดจัดหนักคว้า “ครอบครัวฉัตรบริรักษ์” บุกแคมเปญออนไลน์ นำทีมโดย หน่อง-ธนา, คุณแม่งามทิพย์, ภัทร และน้องวันใหม่ ฉัตรบริรักษ์ เปิดตัวเป็น Online...

โครงการลับสมองประลองปัญญา หนูน้อยเล่านิทานครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน

เวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ผ่านการเล่านิทานอย่างเป็นธรรมชาติ สดใส สมวัย อันเป็นการต่อยอดจากการที่พ่อแม่เล่านิทานอ่านหนังสือให้ลูกฟังที่บ้าน เด็กๆ และคุณครูได้ร่วมกันเล่านิทานอ่านหนังสือที่โรงเรียน...

Related Topics