งานแถลงข่าวสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แจงงบ 200 ล้านไทยเข้มแข็ง สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ปี 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 10:56
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--

เรียนเชิญ สื่อมวลชนทุกท่าน ร่วมงานแถลงข่าวสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แจงงบ 200 ล้านไทยเข้มแข็ง สนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ปี 2553 รวมเรื่องที่ได้รับการสนับสนุน 82 เรื่อง 7กิจกรรม แบ่งเป็น 9 ประเภท ภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตร์ทดลอง ภาพยนตร์นอกกระแส ภาพยนตร์ชุดหรือละครชุด เกม แอนิเมชั่น กิจกรรม

ผู้ที่ได้รับงบการสนับสนุนร่วมงาน ร่วม 100 คนทำหนัง
บริษัทพร้อมมิตร โปรดักชั่นจำกัด (ตำนานพระนเรศวร ฯภาค 3 ภาค 4)

ภาพยนตร์เรื่อง ลุงบุญมีระลึกชาติ ภาพยนตร์ของ อาทิตย์ อัสสรัตน์ ภาพยนตร์ของสหมงคลฟิล์มจำกัด ภาพยนตร์ของ เอกชัย เอื้องครองธรรม ภาพยนตร์ของ นายมานิต ศณีวานิชภูมิ นายสมานรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ภาพยนตร์ของ ปราโมทย์ แสงศร ภาพยนตร์ บริษัท บรอดคาซท์ไทยเทเลวิชั่นจำกัด บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ประธานการจัดงาน

ฯพณฯ นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมการจัดครั้งนี้

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30 น. ณ โรงภาพยนตร์พารากอน ซีนีเพล็กซ์
กำหนดการ
เวลา ๑๓.๓๐ น.           ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ
เวลา ๑๔.๓๐ น.           นำเสนอ VTR โครงการฯ ความยาวประมาณ ๓ นาที
เวลา ๑๔.๓๓ น.           พิธีกรนำเข้าสู่การแถลงข่าว
เวลา ๑๔.๓๘ น.           เชิญรองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)
ประธานคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เข้าสู่พิธี
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวรายงานถึงความสำเร็จของการสนับสนุน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์โดยงบไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของกระทรวงวัฒนธรรม
โดยสำนักงาน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน ๘๙ โครงการ

เวลา ๑๔.๔๕ น.           - รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี) กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของ โครงการ

และ ภาพรวมของนโยบายรัฐบาลต่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงนโยบายการสนับสนุนอุตสาหกรรม ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เวลา๑๔.๕๕ น.           - พิธีกรเชิญ ตัวแทนผู้ที่ได้รับการส่งเสริม (๔ คน/ แต่ละประเภท หนัง ละคร เกม แอนิเมชัน)

ขึ้นเวทีเพื่อร่วมเสนอกิจกรรมในโครงการ (ประมาณ ๑๕ นาที)
เวลา๑๕.๑๕น.           - สื่อมวลชนซักถามเพิ่มเติม
เวลา๑๕.๒๐น.           - ถ่ายภาพหมู่
เวลา๑๕.๒๕น.           - พิธีกรกล่าวขอบคุณ
เวลา๑๕.๓๐ น.           - ปิดการแถลงข่าว

Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics