SCG คว้า 4 รางวัลใหญ่ ประกาศผล 8 องค์กรดีเด่นคว้ารางวัลพระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2009”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 10:53
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--คอร์ แอนด์ พีค

TMA - สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประกาศผล 8 องค์กรดีเด่นของไทย ที่คว้ารางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Thailand Corporate Excellence Awards 2009 เผยปีนี้ เอสซีจี -บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) คว้ารวด 4 รางวัลใหญ่ ส่วนปตท -บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัล ตามลำดับ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เปิดเผยว่า TMA และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นล้นพ้นที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2009 แก่องค์กรได้รับการคัดเลือกว่ามีความเป็นเลิศ จำนวนทั้งสิ้น 8 สาขา โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สามารถคว้ารางวัลด้านความเป็นเลิศ ด้านต่าง ๆ ถึง 4 ประเภทรางวัลได้แก่ ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ,ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence), ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product /Service Excellence) และความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility Excellence)

ส่วนรางวัลความเป็นเลิศประเภทอื่น ๆ ประกอบด้วย รางวัล ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) และรางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รางวัลความเป็นเลิศด้านการตลาด (Marketing Excellence) ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และรางวัลความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence) ได้แก่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ในปีนี้มีองค์กรที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแห่งความเป็นเลิศรวม 13 องค์กร ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับการจัดงาน Thailand Corporate Excellence Day ในครั้งนี้ ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ช่วง คือ การอภิปรายทางด้านการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารจากองค์กรชั้นนำ และ เผยปีนี้ มี 13 องค์กรดังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลประกอบด้วย กลุ่มแบงค์ชั้นนำ 3 แห่งกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสื่อสารและกลุ่มธุรกิจพลังงาน และยังได้รับเกียรติจาก นายกรณ์ จาติกวณิช เป็นประธานในงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจไทยเข้มแข็ง – ประเทศไทยเข้มแข็ง” ในส่วนของรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards นี้ นับเป็นรางวัลสำคัญของภาคธุรกิจที่มีส่วนช่วย ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการขององค์กรทุกระดับในประเทศ โดยยึดมั่นในเรื่องจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เป็นสำคัญ และในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่ ได้มีการเรียนเชิญผู้บริหารจากองค์กรระดับชั้นนำของประเทศมาร่วมถ่ายทอดความรู้ และแสดงวิสัยทัศน์ทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ และแบบอย่างให้กับบุคลากร และองค์กรอื่นๆได้นำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาธุรกิจขององค์กรต่อไป

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กล่าวเพิ่มเติมว่า การประกาศผลรางวัลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารการจัดการธุรกิจ และเป็นการเชิดชูองค์กรและผู้บริหารที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งได้ทราบถึงพัฒนาการขององค์กรชั้นนำ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตน และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้บรรลุความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง

ด้านศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า TMA และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีบทบาทในการเฟ้นหาองค์กรที่เป็นเลิศในสาขาต่างๆ มาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว องค์กรส่วนใหญ่ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน 5 อันดับแรกในสาขาต่างๆ ในปีนี้ได้มีการพัฒนาตนเองมาโดยตลอด จึงสามารถครองความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่องค์กรอื่นที่ได้เรียนรู้จากต้นแบบก็สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งได้รับการเสนอชื่อใน 5 อันดับแรกเช่นเดียวกัน สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ขอแสดงความชื่นชมแก่องค์กรที่ได้รับเกียรติคัดเลือกให้เป็นเลิศในปีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่เคยได้รับคัดเลือกให้เป็นเลิศอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์กรอื่นๆ จะได้เรียนรู้ในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นเลิศที่อย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ :
คุณธนศักย์ อุทิศชลานนท์ และคุณธนิษฐา วิทยานนท์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
บริษัท คอร์ แอนด์ พีค จำกัด โทร 0-2439-4600 ต่อ 8202
โทรศัพท์มือถือ : 081-421-5249
อีเมล์ : tanasaku@corepeak.com

Latest Press Release

ความในใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจของผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ : แนวทางสู่การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 15 – 20 กรกฎาคม...

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) จัดงาน กาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ ครบรอบ 80 ปี

เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.อ.) นายบุรินทร์ นาคเจริญ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ กำหนดจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแบบกาล่าดินเนอร์คอนเสิร์ตการกุศล ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. – 23.00 น. ณ...

ข่าวซุบซิบ: ฟาร์อีสท์ ดีดีบี โชว์ไอเดียมันส์สุดซึ้ง เซอร์ไพรส์ สุหฤท สยามวาลา

นางชัยลดา ตันติเวชกุล (แถวหน้า ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานกว่า 80 คน ร่วมขบวนแฟลชม็อบพร้อมโชว์สเต๊ปสุดมันส์ มอบเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับ นายสุหฤท สยามวาลา (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา)...

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชน คืนความสุขสู่ประชาชน

การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากทั่วประเทศกว่า 1,000 ราย เพื่อส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยส่งเสริมด้านการตลาด สร้างโอกาสทางการค้าและขยาย ช่องทางการจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ภายในงานจะประกอบด้วย - สินค้าโอทอป -...

เซน เรสเตอร์รอง จัดกิจกรรม ส่งต่อ...สิ่งดีๆที่มีให้กัน พาเมมเบอร์และพนักงานไปอิ่มบุญอิ่มใจ ณ บ้านพักคนชราบางแค

นายจีระเดช วินไทย ผู้อำนวยการบริหารกลุ่มแบรนด์เซน บริษัท เซ็นเรสเตอร์รอง กรุ๊ป จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับพนักงานและสมาชิกบัตรเซนกว่า 50 คน โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเมนูดงบูริ ไปร่วมส่งต่อ...สิ่งดีๆที่มีให้กัน...

Related Topics