ร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมอบรม “การสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน : นักจัดรายวิทยุชุมชน”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 09:16
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--สวทช.

วิทยาศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่อธิบายถึงองค์ความรู้และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของธรรมชาติ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ อย่างมีเหตุและผล ดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาสังคมไปสู่สังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์ก็คือ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์

นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ยากแก่การเข้าใจให้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทำให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งนักจัดรายการวิทยุชุมชน นับเป็นบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เล็งเห็นว่ามีส่วนช่วยในการสร้างผลกระทบต่อสังคมเชิงทวีคูณได้ เนื่องจากนักจัดรายการวิทยุชุมชนเป็นผู้ที่ต้องสื่อสารเรื่องราวกับประชาชนโดยตรงในวงกว้าง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ ความเข้าใจในงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้ขยายวงกว้างยิ่งขึ้น อีกทั้งยังร่วมสร้างเครือข่ายคนทำงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้มีมากขึ้น ทางฝ่ายสื่อสารวิทยาศาสตร์จึงได้จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน” สำหรับนักจัดรายการวิทยุชุมชนขึ้น ตามแผนการพัฒนานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ เพื่อช่วยเสริมสร้างให้สังคมไทยก้าวสู่สังคมฐานความรู้วิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญสื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์และทำข่าวกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์สู่สาธารณชน” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2553 ณ ห้องเลคเชอร์ 2 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สังกัดส่วนงานกลาง
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
โทร. 0 2564 7000 ต่อ 1460 -1462
โทรสาร 0 2564 7000 ต่อ 1482

Latest Press Release

ผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยมุ่งมั่นแก้ไขการจับปลาที่ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เดินหน้ารณรงค์ทั้งมาตรการทางการค้าและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อหยุดยั้งการประมงที่ไม่ยั่งยืนและผิดกฎหมาย นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ในฐานะผู้ประสานเครือข่าย 8 สมาคม...

Amazing Pet 2014 @ CentralPlaza Phitsanulok

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ขอเชิญทุกท่านร่วมชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์ป่านานาพันธุ์ในงาน “Amazing Pet 2014@ CentralPlaza Phitsanulok” ในบรรยากาศของสวนสัตว์เปิดจำลอง งานที่คนรักสัตว์เลี้ยงทุกคนไม่ควรพลาด...

ภาพข่าว: การบินไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2557

บริษัท การบินไทย จำกัด ( มหาชน ) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 13 เมษายน 2557 โดยอัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานที่ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ...

ยุวแพทย์แผนไทย...แก้ปัญหาช่องว่างระหว่างวัย

ทต.ไผ่กองดิน เดินหน้าแก้ปัญหา “ช่องว่างระหว่างวัย” ด้วยการจัดกิจกรรม “ยุวแพทย์แผนไทย” ใช้การนวดแผนโบราณดึงคน 3 ช่วงวัยคือเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และคนชรามาทำกิจกรรมร่วมกัน หวังฟื้นความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นขึ้น ในยุคสังคมออนไลน์...

เจอเนสส์ โกลบอล แต่งตั้งประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคคนใหม่

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด แสดงความยินดีกับ มร.กันวาร์ ภูตานิ (Mr.Kanwar Bhutani) ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค รับผิดชอบดูแลการบริหารงานและวางแผนกลยุทธ์ โดยก่อนหน้านี้ มร.กันวาร์...

Related Topics