พม.มอบเงินกว่า ๑๔ ล้านบาท ช่วยผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง จ.อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 11:14
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พม.

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ชุมชนท่าบ่งมั่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีมอบงบประมาณปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและงบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ คนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น จึงต้องมีวางแผนและเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาอันเนื่องมาจากการเติบโตของเมือง เช่น ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัญหาความแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมและอาชญากรรม ปัญหาการจราจร สำหรับปัญหาด้านที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำมาหากินและการอยู่อาศัยของคนจนทั้งในเมืองและชนบท โดยในส่วนของภาคเมือง รัฐบาลได้จัดที่ดินและอนุมัติงบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงที่ดินได้ โดยอนุมัติงบประมาณ ๓ พันล้านบาท เป็นกองทุนสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สำหรับในภาคชนบท มีโครงการจัดที่ดินที่ทำกินให้แก่คนจนในรูปของโฉนดชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถร่วมกันจัดการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ตามบริบทของแต่ละชุมชนนั้นๆ ในส่วนของชุมชนท่าบ้งมั่ง ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชำแหละเนี้อวัวขาย บางส่วนหาเลี้ยงปากท้องด้วยการหาปู ปลา ตามลุ่มแม่น้ำมูล กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้มอบเงินให้แก่ผู้เดือดร้อน จำนวน ๓๐๓ ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๖๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดตามโครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียง ดำเนินการครอบคลุม ใน ๑๙ จังหวัด ๔๕ เมือง โดยจัดสรรเป็นงบประมาณด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย และเป็นสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ในส่วนของเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองอุบลราชธานี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้เดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงไปแล้ว จำนวน ๑,๒๕๔ ครัวเรือน เป็นงบประมาณ จำนวน ๖๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท


Latest Press Release

เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาธุรกิจและแก้ไขปัญหาการผลิต

ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมแพ็ทเทิร์นอุตสาหกรรม แพ็ทเทิร์นไอที ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตฝ่ายงานต่างๆ...

โรงเรียนจินดาพงศ์ จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557

โรงเรียนจินดาพงศ์ ให้ความสำคัญกับภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้ฝีกการย่อความ เรียงความ แข่งขันการอ่านภาษาไทยในงาน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านแบบไม่ผิดเพี้ยน...

ภาพข่าว: กปภ. เดินหน้าส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในเอเชีย

นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมสัมมนา “The Third Executive Forum for Enhancing Sustainability of Urban Water Service in Asian Region” เพื่อส่งเสริมการให้บริการน้ำประปาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย...

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าความเป็นไทย รณรงค์ส่งเสริมเยาวชนรักษ์ภาษาและมารยาทไทย

ธนาคารธนชาต ตระหนักถึงคุณค่าในความเป็นไทย ร่วมรณรงค์ให้เยาวชนและคนไทยทุกคนมีส่วนช่วยสืบสานภาษาไทยและมารยาทไทยให้ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “แข่งขันอ่านฟังเสียง” และ “ประกวดมารยาทไทย”...

ภาพข่าว: เคทีซีผนึกบีทูเอส และซี.ซี.เอฟฯ เปิดโครงการ พี่ดีใจ น้องเรียนจบ เปิดรับทุนการศึกษาจากผู้ใจบุญ ผ่านบัตรเครดิต ร้านบีทูเอสทั่วไทย และทางออนไลน์

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช (ซ้าย) ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) นายสมชัย ถาวรรุ่งโรจน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีทูเอส จำกัด และนางธัญญา ศิริเวทิน (ขวา) กรรมการ...

Related Topics