พม.มอบเงินกว่า ๑๔ ล้านบาท ช่วยผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง จ.อุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 11:14
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พม.

เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค.๕๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ชุมชนท่าบ่งมั่ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีมอบงบประมาณปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและงบอุดหนุนพัฒนาที่อยู่อาศัย ตามโครงการบ้านมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ คนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้น จึงต้องมีวางแผนและเตรียมการเพื่อรับมือกับปัญหาอันเนื่องมาจากการเติบโตของเมือง เช่น ปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัญหาความแออัด ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคมและอาชญากรรม ปัญหาการจราจร สำหรับปัญหาด้านที่อยู่อาศัย รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการจัดการเรื่องที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำมาหากินและการอยู่อาศัยของคนจนทั้งในเมืองและชนบท โดยในส่วนของภาคเมือง รัฐบาลได้จัดที่ดินและอนุมัติงบประมาณการพัฒนาที่อยู่อาศัยและปรับกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงที่ดินได้ โดยอนุมัติงบประมาณ ๓ พันล้านบาท เป็นกองทุนสนับสนุนสินเชื่อโครงการบ้านมั่นคง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สำหรับในภาคชนบท มีโครงการจัดที่ดินที่ทำกินให้แก่คนจนในรูปของโฉนดชุมชนโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนสามารถร่วมกันจัดการที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ตามบริบทของแต่ละชุมชนนั้นๆ ในส่วนของชุมชนท่าบ้งมั่ง ก็เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชำแหละเนี้อวัวขาย บางส่วนหาเลี้ยงปากท้องด้วยการหาปู ปลา ตามลุ่มแม่น้ำมูล กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงได้มอบเงินให้แก่ผู้เดือดร้อน จำนวน ๓๐๓ ครัวเรือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๔๖๑,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

นางทิพย์รัตน์ นพลดารมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัดตามโครงการบ้านมั่นคงภาคตะวันออกเฉียง ดำเนินการครอบคลุม ใน ๑๙ จังหวัด ๔๕ เมือง โดยจัดสรรเป็นงบประมาณด้านการปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ที่อยู่อาศัย และเป็นสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ในส่วนของเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองอุบลราชธานี ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้เดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงไปแล้ว จำนวน ๑,๒๕๔ ครัวเรือน เป็นงบประมาณ จำนวน ๖๑,๙๗๘,๐๐๐ บาท


Latest Press Release

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยทั้งระบบ (เจาะลึกกรณีศึกษา) กับSCL ผู้นำทางด้านภาษี! วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 (รีบจอง ที่นั่งจำนวนจำกัด)

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด ในกลุ่ม Chavalit Law Group จะจัดสัมมนาครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทยทั้งระบบ (เจาะลึกกรณีศึกษา) The Systems of withholding Tax” ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557...

อ.อ.ป. ร่วมพิธีรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2557

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 นายชัยรัตน์ อร่ามศรี รองผู้อำนวย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายนิมิต พรรณากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมสัมพันธ์ และนายพิชัย รุจิโรจน์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เข้าร่วม “พิธีรดน้ำขอพร...

บริการใหม่ล่าสุดจาก เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านผ่านทางหน้าเวปไซต์ ktw.co.th ได้แล้ว

บริการใหม่ล่าสุดจาก เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านผ่านทางหน้าเวปไซต์ ktw.co.th ได้แล้วโดยภายหลังจากท่านทำการสั่งซื้อ ชำระเงินค่าสินค้าเรียบร้อยแล้วทางบริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่ระบุภายใน 3...

ภาพข่าว: วิทยาลัยสาธารณสุข สิรินธร จัดสัมมนาสูยุคอาเซียน ที่โรงแรม เอ-วัน พัทยา

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ทางวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี ได้จัดประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข เวชกิจฉุกเฉิน สาธารณสุขชุมชน และสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2557 เรื่อง “วิชาชีพสาธารณสุข สู่ยุคอาเซียน” ณ ห้องประชุมพรรณราราย 1-2...

ภาพข่าว: ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค เผยความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ในงาน GREAT DAY

จิรชีพ เฮ้ง ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค ประเทศไทย บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดงาน GRE@T DAY (เกรท เดย์) เราทำได้ คุณทำได้ งานที่เปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญ กับการที่จะได้เป็นผู้ร่วมธุรกิจเครือข่ายยูนิลีเวอร์ เน็ทเวิร์ค...

Related Topics