ผู้บริหารกทม. เห็นชอบ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติด้านเศรษฐกิจเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 15:49
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

คณะผู้บริหารกทม. เห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 จำนวน 14 โครงการ โดยในส่วนของโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองมีการพิจารณา 3 โครงการ มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 22/2553 ซึ่งมีการหารือกันเรื่อง โครงการเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 ในด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมเมือง เศรษฐกิจเมือง การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม และด้านการต่างประเทศ จำนวนทั้งหมด 14 โครงการ โดยมีการเห็นชอบโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองมีการพิจารณา 3 โครงการ มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) สายจุฬาจากสยาม-สามย่าน ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างอู่จอดและซ่อมบำรุง (Depot) พร้อมกับจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับจุฬาฯ แล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 53 จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ในเดือน ก.ย. 53 เสนอคณะรัฐมนตรี 2 ประเด็น ได้แก่ ขออนุมัติก่อสร้างโครงการยกระดับ ในพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร และขออนุมัติก่อสร้างโครงการขนส่งมวลชนที่อยู่นอกเหนือแผนแม่บท (M-Map) ตามมติ คจร.ที่ 1/2553 จัดทำรายงานศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ค. 54 การจัดสรรงบประมาณ ภายในเดือนมีนาคม 2554

ด้านโครงการทางเดินลอยฟ้าพัฒนาเมือง (Sky walk) อยู่ระหว่างการออกแบบเบื้องต้นพร้อมประมาณราคา เสร็จประมาณต้นเดือน ก.ย. 53 จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) แล้วเสร็จเดือน ก.ย. 53 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ยื่นข้อเสนอโครงการให้กรุงเทพมานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งพิจารณาตรวจสอบภายในเดือน ต.ค. 53 กรุงเทพมหานครพิจารณาข้อเสนอโครงการและลงนามสัญญาจ้างในเดือน พ.ย. 53 เริ่มก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 53 แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 54

และโครงการถวายปณิธาน ล้านหัวใจรักษ์วินัยจราจร อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ และขอจัดตั้งงบประมาณ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และขอความเห็นชอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ย. 53 ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ แล้วเสร็จภายใน 10 พ.ย. 53 ลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างประมาณวันที่ 11 พ.ย. 53 บริษัทผู้รับจ้างจัดทำแผนงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธ.ค. 53 กรุงเทพมหานครพิจารณาและอนุมัติแผนในการดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธ.ค. 53 บริษัทเตรียมงานเพื่อเปิดตัวโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 53 เปิดตัวโครงการประมาณวันที่ 1-15 ม.ค. 54


Latest Press Release

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3

ไทยซัมซุงประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn)เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร...

เทศกาลหอยแมลงภู่ (mussel)

ห้องอาหารบลู สกาย บาร์ แอนด์ เรสเตอร์รองค์ ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโปรโมชั่นเมนูหอยแมลงภู่จานเด็ด (mussel) ที่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของความอร่อย โดดเด่นด้วยความหนึบนุ่มหวานของตัวหอยที่ถึงแม้จะไซส์เล็กแต่อร่อยเต็มคำ...

ภาพข่าว: TCDC จัดงานชุมนุมทางความคิด ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิด IF...ถ้าอนาคตกำหนดได้

จากซ้ายไปขวา: นายกิตติรัตน์ ปิติพานิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ TCDC นางสาวภัทราพร แย้มละออ กรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัดนายกระทิง พูนผล ผู้บุกเบิกธุรกิจ และก่อตั้ง “Disrupt University”...

บีทีเอสจัดกิจกรรม แม่ลูกผูกพัน

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการและผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557...

ภาพข่าว: แสดงความยินดี

มร.อังเดร บรูลฮาร์ท (คนที่1 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ให้การต้อนรับ พล.ต.อ. ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ (คนที่ 2 จากซ้าย) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ...

Related Topics