ผู้บริหารกทม. เห็นชอบ 3 โครงการเฉลิมพระเกียรติด้านเศรษฐกิจเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 15:49
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--กองประชาสัมพันธ์ กทม.

คณะผู้บริหารกทม. เห็นชอบโครงการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 จำนวน 14 โครงการ โดยในส่วนของโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองมีการพิจารณา 3 โครงการ มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ

ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกทม. ครั้งที่ 22/2553 ซึ่งมีการหารือกันเรื่อง โครงการเข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธ.ค. 54 ในด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมเมือง เศรษฐกิจเมือง การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม และด้านการต่างประเทศ จำนวนทั้งหมด 14 โครงการ โดยมีการเห็นชอบโครงการด้านเศรษฐกิจเมืองมีการพิจารณา 3 โครงการ มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการ คือ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าโมโนเรล (Monorail) สายจุฬาจากสยาม-สามย่าน ความคืบหน้าในการดำเนินการโครงการ อยู่ระหว่างพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างอู่จอดและซ่อมบำรุง (Depot) พร้อมกับจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับจุฬาฯ แล้วเสร็จประมาณเดือน ก.ย. 53 จัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 ในเดือน ก.ย. 53 เสนอคณะรัฐมนตรี 2 ประเด็น ได้แก่ ขออนุมัติก่อสร้างโครงการยกระดับ ในพื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตร และขออนุมัติก่อสร้างโครงการขนส่งมวลชนที่อยู่นอกเหนือแผนแม่บท (M-Map) ตามมติ คจร.ที่ 1/2553 จัดทำรายงานศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วเสร็จภายใน เดือน พ.ค. 54 การจัดสรรงบประมาณ ภายในเดือนมีนาคม 2554

ด้านโครงการทางเดินลอยฟ้าพัฒนาเมือง (Sky walk) อยู่ระหว่างการออกแบบเบื้องต้นพร้อมประมาณราคา เสร็จประมาณต้นเดือน ก.ย. 53 จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อจ้างบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) แล้วเสร็จเดือน ก.ย. 53 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) ยื่นข้อเสนอโครงการให้กรุงเทพมานครโดยสำนักการจราจรและขนส่งพิจารณาตรวจสอบภายในเดือน ต.ค. 53 กรุงเทพมหานครพิจารณาข้อเสนอโครงการและลงนามสัญญาจ้างในเดือน พ.ย. 53 เริ่มก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 53 แล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 54

และโครงการถวายปณิธาน ล้านหัวใจรักษ์วินัยจราจร อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการฯ และขอจัดตั้งงบประมาณ จัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และขอความเห็นชอบแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ก.ย. 53 ดำเนินการจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ แล้วเสร็จภายใน 10 พ.ย. 53 ลงนามสัญญาจ้างผู้รับจ้างประมาณวันที่ 11 พ.ย. 53 บริษัทผู้รับจ้างจัดทำแผนงานแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ธ.ค. 53 กรุงเทพมหานครพิจารณาและอนุมัติแผนในการดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 ธ.ค. 53 บริษัทเตรียมงานเพื่อเปิดตัวโครงการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 53 เปิดตัวโครงการประมาณวันที่ 1-15 ม.ค. 54


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics