“เมโทรบัส” รถสบายประจำทางจัดโครงการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติภัยเป็น”ศูนย์”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 14:02
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พรีเมียร์ เมโทรบัส

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้นสูงถึงร้อยละ 97.3 ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ “ความปลอดภัยอุบัติภัยเป็นศูนย์” ของ บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรถโดยสาร “เมโทรบัส” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย และสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางให้กับกัปตันเมโทรบัส

โครงการความปลอดภัย อุบัติภัยเป็นศูนย์ เป็นหนึ่งในโปรแกรมการยกระดับมาตรฐานของการขับรถโดยสารประจำทางของเมโทรบัส และมาตรฐานของกัปตันเมโทรบัส เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนศกนี้ที่ผ่านมา โดยทำการเก็บสถิติอุบัติเหตุจากการขับรถของกัปตันเมโทรบัส ซึ่งแบ่งกลุ่มกัปตันเมโทรบัส ทั้งหมด 350 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีชื่อกลุ่มดังนี้ คือ กลุ่มนวมินทร์, กลุ่มเพชรเกษม และกลุ่มติวานนท์

และเก็บสถิติวันที่ปลอดอุบัติเหตุติดต่อกันจนครบ 30 วัน หากระหว่างช่วงระยะเวลาเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิด ก็จะยกเลิกสถิติที่ทำได้แล้วเริ่มการเก็บสถิติใหม่ และตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา กัปตันเมโทรบัส กลุ่มติวานนท์ได้บรรลุเป้าหมายปลอดอุบัติเหตุทางการจราจร 30 วันติดต่อกันเป็นกลุ่มแรก

ในก้าวต่อไป ทาง”เมโทรบัส” จะปรับให้กลุ่มกัปตันเมโทรบัสจำนวนน้อยลงต่อกลุ่มหลือกลุ่มละ 50-60 คน โดยจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เพื่อให้กัปตันเมโทรบัสได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งกันและกัน และเป้าหมายระยะเวลาในการเก็บสถิติเรื่องของอุบัติภัยให้เป็น”ศูนย์” จะปรับเพิ่มขึ้น เป็น 60 วันและ 90 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้”เมโทรบัส”ได้จัดการอบรมเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและความชำนาญในเส้นทางให้กับกัปตันทุกท่าน โดยเน้นการจอดทุกป้ายรถประจำทางเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และกัปตันมีหน้าที่ในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนออกให้บริการกับผู้โดยสารทุกครั้ง

บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด จึงจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกัปตันเมโทรบัสที่บรรลุเป้าหมายอุบัติภัยเป็น”ศูนย์” โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. อภิชาติ เรือนทิพย์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ทองคำ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เป็นผู้มอบรางวัล

พ.ต.อ. อภิชาติ เรือนทิพย์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “กิจกรรมความปลอดภัย…อุบัติภัยเป็นศูนย์นี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เน้นเรื่องการลดอุบัติเหตุ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคม ผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนกรุงเทพฯหันมาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น เมโทรบัสน่าจะเข้ามาช่วยขจัดปัญหาที่รบกวนใจคนใช้รถใช้ถนน เช่น รถโดยสารไม่เข้าป้าย คนขับรถไม่มีมารยาทในการขับขี่ สร้างมาตรฐานในการให้บริการรถสาธารณะและทางเลือกใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ เพราะการแก้ปัญหาการจราจรที่ได้ผล คือระบบขนส่งมวลชนที่ดี และมีมาตรฐาน “

การป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแต่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น หากควรดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ “เมโทรบัส”ให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัยจากความเชี่ยวชาญและจากระมัดระวังของกัปตันเมโทรบัส และปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือ เกี่ยวกับตัวรถโดยสารที่ได้มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย ประกอบกับการพัฒนาด้านการบริการ เพราะเมโทรบัสเชื่อว่า หากระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานจะส่งผลให้ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณปิณชน์ลิฬห์ เอื้อกมลเกษม
โทร. 02 301 1013

Latest Press Release

สกู๊ปภาพกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ดอนเมืองโทลล์เวย์ ร่วมใจกู้วิกฤตภัยแผ่นดินไหว

แผ่นดินไหว เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายและภัยพิบัติต่อบ้านเมือง ที่อยู่อาศัย และสิ่งมีชีวิต เมื่อเปิดสถิติข่าวแผ่นดินไหวในประเทศไทย พบว่า ในพื้นที่ภาคเหนือนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยที่สุด ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาด้วยเชียงราย...

ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ชูความร่วมมือเดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน สมุทรสาคร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ต่อยอดโครงการ “ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน” สู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูฐานทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ...

อมารี ภูเก็ต จัดกิจกรรม ก้าวแรกเพื่อน้อง ส่งเสริมการศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย มร. ปิแอร์ อังเดร เพเลเทียร์ – รองประธานกรรมการและผู้จัดการใหญ่พื้นที่ภาคใต้ (คนกลางแถวหน้า) ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมต้อนรับนักเรียน และคณะอาจารย์ จากโรงเรียนบ้านบางด้ง จังหวัดพังงา ซึ่งเดินทางมาทัศนศึกษา...

ขอเชิญส่งผลงานประกวด เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557

เนื่องด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จะจัดโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาประจำปี 2557 (Innovation on Education Contest, IEC 2014) จึงขอเชิญ ครูผู้สอน/ครูฝึกสอนทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ...

โปรโมชั่นเอาใจแฟนฟุตบอลค็อกเทลแช้มป์เปี้ยนที่ห้องอาหารไชน่า

ฟุตบอลโลกจบแต่โปรโมชั่นของห้องอาหารไชน่ายังมีต่อให้คุณได้มันส์แบบไม่หยุด ค็อกเทลเอาใจทีมแชมป์เปี้ยน “เยอรมันวินเนอร์” ส่วนใครที่เป็นแฟนอาร์เจนติน่า เรามีม็อกเทลปลอบใจกับ “อาร์เจนตินาม็อกเทล”...

Related Topics