ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“เมโทรบัส” รถสบายประจำทางจัดโครงการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติภัยเป็น”ศูนย์”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๔:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พรีเมียร์ เมโทรบัส

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้นสูงถึงร้อยละ 97.3 ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ “ความปลอดภัยอุบัติภัยเป็นศูนย์” ของ บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรถโดยสาร “เมโทรบัส” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย และสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางให้กับกัปตันเมโทรบัส

โครงการความปลอดภัย อุบัติภัยเป็นศูนย์ เป็นหนึ่งในโปรแกรมการยกระดับมาตรฐานของการขับรถโดยสารประจำทางของเมโทรบัส และมาตรฐานของกัปตันเมโทรบัส เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนศกนี้ที่ผ่านมา โดยทำการเก็บสถิติอุบัติเหตุจากการขับรถของกัปตันเมโทรบัส ซึ่งแบ่งกลุ่มกัปตันเมโทรบัส ทั้งหมด 350 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีชื่อกลุ่มดังนี้ คือ กลุ่มนวมินทร์, กลุ่มเพชรเกษม และกลุ่มติวานนท์

และเก็บสถิติวันที่ปลอดอุบัติเหตุติดต่อกันจนครบ 30 วัน หากระหว่างช่วงระยะเวลาเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิด ก็จะยกเลิกสถิติที่ทำได้แล้วเริ่มการเก็บสถิติใหม่ และตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา กัปตันเมโทรบัส กลุ่มติวานนท์ได้บรรลุเป้าหมายปลอดอุบัติเหตุทางการจราจร 30 วันติดต่อกันเป็นกลุ่มแรก

ในก้าวต่อไป ทาง”เมโทรบัส” จะปรับให้กลุ่มกัปตันเมโทรบัสจำนวนน้อยลงต่อกลุ่มหลือกลุ่มละ 50-60 คน โดยจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เพื่อให้กัปตันเมโทรบัสได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งกันและกัน และเป้าหมายระยะเวลาในการเก็บสถิติเรื่องของอุบัติภัยให้เป็น”ศูนย์” จะปรับเพิ่มขึ้น เป็น 60 วันและ 90 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้”เมโทรบัส”ได้จัดการอบรมเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและความชำนาญในเส้นทางให้กับกัปตันทุกท่าน โดยเน้นการจอดทุกป้ายรถประจำทางเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และกัปตันมีหน้าที่ในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนออกให้บริการกับผู้โดยสารทุกครั้ง

บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด จึงจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกัปตันเมโทรบัสที่บรรลุเป้าหมายอุบัติภัยเป็น”ศูนย์” โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. อภิชาติ เรือนทิพย์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ทองคำ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เป็นผู้มอบรางวัล

พ.ต.อ. อภิชาติ เรือนทิพย์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “กิจกรรมความปลอดภัย…อุบัติภัยเป็นศูนย์นี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เน้นเรื่องการลดอุบัติเหตุ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคม ผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนกรุงเทพฯหันมาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น เมโทรบัสน่าจะเข้ามาช่วยขจัดปัญหาที่รบกวนใจคนใช้รถใช้ถนน เช่น รถโดยสารไม่เข้าป้าย คนขับรถไม่มีมารยาทในการขับขี่ สร้างมาตรฐานในการให้บริการรถสาธารณะและทางเลือกใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ เพราะการแก้ปัญหาการจราจรที่ได้ผล คือระบบขนส่งมวลชนที่ดี และมีมาตรฐาน “

การป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแต่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น หากควรดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ “เมโทรบัส”ให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัยจากความเชี่ยวชาญและจากระมัดระวังของกัปตันเมโทรบัส และปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือ เกี่ยวกับตัวรถโดยสารที่ได้มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย ประกอบกับการพัฒนาด้านการบริการ เพราะเมโทรบัสเชื่อว่า หากระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานจะส่งผลให้ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณปิณชน์ลิฬห์ เอื้อกมลเกษม
โทร. 02 301 1013

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

ภาพข่าว: สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

นพ.ชาญเวช ศรัทธาพุทธ นายกสมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ร่วมกับพตอ.ดร.ทรงภูมิ ประภานนท์, คุณเทวินทร์ อินทร์จำนงค์, นพ.ธนพงศ์ จินวงศ์, เป็นวิทยากรบรรยายในงานแถลงข่าวหัวข้อ “การวิเคราะห์สาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ในวาระแห่งชาติ ณ...

ศูนย์ถนนฯ เตรียมการลดอุบัติเหตุปีใหม่ 49

กรุงเทพฯ--7 ต.ค.--ปภ. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน มุ่งเน้นดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนระยะยาว และเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 2549 อย่างเข้มข้น รวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายรถออกจากกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลอย่างยั่งยืน พล.ต.อ. ชิดชัย วรร...

สรุปเรื่องเศร้าบนท้องถนนช่วงสงกรานต์ 2547

กรุงเทพฯ--25 มี.ค.--โฟว์ดี คอมมิวนิเคชั่น สถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครั้งล่าสุด ในปี 2547 ที่รายงานโดย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แม้พบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แต่ยังเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตด้วยสาเหตุท...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง