“เมโทรบัส” รถสบายประจำทางจัดโครงการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอุบัติภัยเป็น”ศูนย์”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 23, 2010 14:02
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--พรีเมียร์ เมโทรบัส

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ จากศูนย์ปลอดภัยคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม.ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า สถิติอุบัติเหตุทางถนน เกิดขึ้นสูงถึงร้อยละ 97.3 ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ “ความปลอดภัยอุบัติภัยเป็นศูนย์” ของ บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจรถโดยสาร “เมโทรบัส” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่รถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย และสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางให้กับกัปตันเมโทรบัส

โครงการความปลอดภัย อุบัติภัยเป็นศูนย์ เป็นหนึ่งในโปรแกรมการยกระดับมาตรฐานของการขับรถโดยสารประจำทางของเมโทรบัส และมาตรฐานของกัปตันเมโทรบัส เริ่มขึ้นในเดือนเมษายนศกนี้ที่ผ่านมา โดยทำการเก็บสถิติอุบัติเหตุจากการขับรถของกัปตันเมโทรบัส ซึ่งแบ่งกลุ่มกัปตันเมโทรบัส ทั้งหมด 350 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีชื่อกลุ่มดังนี้ คือ กลุ่มนวมินทร์, กลุ่มเพชรเกษม และกลุ่มติวานนท์

และเก็บสถิติวันที่ปลอดอุบัติเหตุติดต่อกันจนครบ 30 วัน หากระหว่างช่วงระยะเวลาเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือเป็นฝ่ายผิด ก็จะยกเลิกสถิติที่ทำได้แล้วเริ่มการเก็บสถิติใหม่ และตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา กัปตันเมโทรบัส กลุ่มติวานนท์ได้บรรลุเป้าหมายปลอดอุบัติเหตุทางการจราจร 30 วันติดต่อกันเป็นกลุ่มแรก

ในก้าวต่อไป ทาง”เมโทรบัส” จะปรับให้กลุ่มกัปตันเมโทรบัสจำนวนน้อยลงต่อกลุ่มหลือกลุ่มละ 50-60 คน โดยจะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม เพื่อให้กัปตันเมโทรบัสได้แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การขับรถอย่างปลอดภัยซึ่งกันและกัน และเป้าหมายระยะเวลาในการเก็บสถิติเรื่องของอุบัติภัยให้เป็น”ศูนย์” จะปรับเพิ่มขึ้น เป็น 60 วันและ 90 วัน ตามลำดับ นอกจากนี้”เมโทรบัส”ได้จัดการอบรมเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและความชำนาญในเส้นทางให้กับกัปตันทุกท่าน โดยเน้นการจอดทุกป้ายรถประจำทางเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และกัปตันมีหน้าที่ในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมก่อนออกให้บริการกับผู้โดยสารทุกครั้ง

บริษัท พรีเมียร์ เมโทรบัส จำกัด จึงจัดงานมอบประกาศเกียรติคุณให้กับกัปตันเมโทรบัสที่บรรลุเป้าหมายอุบัติภัยเป็น”ศูนย์” โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ. อภิชาติ เรือนทิพย์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร และ พ.ต.ท.ประสิทธิ์ ทองคำ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก เป็นผู้มอบรางวัล

พ.ต.อ. อภิชาติ เรือนทิพย์ รองผู้บังคับการตำรวจจราจร ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “กิจกรรมความปลอดภัย…อุบัติภัยเป็นศูนย์นี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เน้นเรื่องการลดอุบัติเหตุ และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสังคม ผมหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คนกรุงเทพฯหันมาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น เมโทรบัสน่าจะเข้ามาช่วยขจัดปัญหาที่รบกวนใจคนใช้รถใช้ถนน เช่น รถโดยสารไม่เข้าป้าย คนขับรถไม่มีมารยาทในการขับขี่ สร้างมาตรฐานในการให้บริการรถสาธารณะและทางเลือกใหม่ให้กับคนกรุงเทพฯ เพราะการแก้ปัญหาการจราจรที่ได้ผล คือระบบขนส่งมวลชนที่ดี และมีมาตรฐาน “

การป้องกันความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ไม่ควรจำกัดอยู่เพียงเรื่องการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแต่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น หากควรดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ “เมโทรบัส”ให้ความสำคัญทั้งด้านความปลอดภัยจากความเชี่ยวชาญและจากระมัดระวังของกัปตันเมโทรบัส และปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือ เกี่ยวกับตัวรถโดยสารที่ได้มาตรฐานในเรื่องความปลอดภัย ประกอบกับการพัฒนาด้านการบริการ เพราะเมโทรบัสเชื่อว่า หากระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานจะส่งผลให้ผู้โดยสาร หรือผู้ใช้บริการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้แน่นอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณปิณชน์ลิฬห์ เอื้อกมลเกษม
โทร. 02 301 1013

Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics