ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

“ร่างทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11”

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๐:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สภาที่ปรึกษาฯ จัดการประชุมสภาที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 7/2553 และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่างทิศทางและยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11” โดย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กล่าวถึงกระบวนการในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ว่า ได้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำร่างทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ คือ 1.เน้นการใช้จุดแข็งเพื่อขยายโอกาส ได้แก่ สร้างความเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและการเงินกับขั้วเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวสูงและประเทศเพื่อนบ้าน ขยายภาคธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์และสุขภาพ 2.ใช้โอกาสเพื่อช่วยแก้ไขจุดอ่อน ได้แก่ การพัฒนามูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงานทดแทน มุ่งสู่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 3.การบรรเทาจุดอ่อนและเลี่ยงภาวะคุกคาม ได้แก่การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา ขยายการลงุทนด้านการวิจัยพื้นฐานและวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ลดสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP การสร้างความเข้มแข็งของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการเป็นภาคีในประชาคมอาเซียน

สำหรับแนวคิดในการจัดทำแผนฯ ได้มีการนำกรอบแนวคิดและหลักการในการจัดทำแผนพัฒนาฯ ทั้งฉบับที่ 8,9,10 มาใช้ด้วย โดยกำหนดกรอบแนวและหลักการได้ดังนี้ “พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม”

วิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความมั่นคงเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ได้แก่ โครงสร้างเศรษฐกิจสมดุล เข้มแข็ง พึ่งตนเอง, ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น, หลักประกันทางสังคมมีคุณภาพครอบคลุมประชากรไทยทุกคน, สังคมไทยสงบสุข มีธรรมาภิบาล

ทั้งนี้ จากการรับฟังความเห็นที่ผ่านมาในหลายๆ พื้นที่ ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับเรื่องสังคมเป็นอันดับหนึ่ง ต่อด้วยเรื่องเศรษฐกิจ และสุดท้ายคือสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ดร.ปรเมธี กล่าวอีกว่า คงต้องมีการศึกษา รวบรวมความเห็น กำหนดทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ ในการยกร่างและปรับปรุงแผนพัฒนาฯ อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง และเสนอให้สภาที่ปรึกษาฯ พิจารณา ก่อนเสนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในการอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สภาพัฒน์เปิดโอกาสให้ประชาชน 200 คนร่วมเสนอแนวคิดจัดทำแผนฯ 11

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ร่วมวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทย ด้วยการเสนอแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งจะใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศในช่วงปี 2555-2559...

ภาพข่าว: ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--กลุ่มการประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการเสวนา หัวข้อ "4 ปีแห่งการสร้าง : ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม" ในการสัมมนาเชิงนโยบาย "ยกเครื่องเศรษฐกิจไทย" ปลัดกระทรวงการคลังกล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง