สสวท. อบรมครูวิทยาศาสตร์ปฐมวัยและครูประถมศึกษาโรงเรียนทุรกันดาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 21, 2010 16:11
กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--สสวท.

สสวท. จัดอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตาก ในวันที่ 25-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ตาก ตาก เพื่อให้ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิด อ่าน เขียน พร้อมทั้งได้ทักษะการสร้างสื่อการเรียน

การสอนที่นำไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับหลักสูตร

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2553 สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ได้จัดทำโครงการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตาก เพื่อให้ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิด อ่าน เขียน พร้อมทั้งได้ทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่นำไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีการวางแผนการอบรมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตลอดช่วงชั้น 1 และ 2 รวมทั้งปฐมวัย

เป้าหมายในการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตากรวม 265 คน จาก 40 โรงเรียน ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ในเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางปี 2551 แยกตามชุดการสอนจำนวน 12 เรื่อง โดยคาดว่าครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ในเนื้อหาวิชาและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายในท้องถิ่น สอดคล้องกับเนื้อหาที่อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความรู้ทักษะและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ ปีงบประมาณ 2553 อบรมเนื้อหาทุกสาระในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ป.1,ป.4) และปฐมวัย หลักสูตร 1 ปีงบประมาณ 2554 อบรมเนื้อหาทุกสาระในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

(ป.2,ป.5) และปฐมวัย หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2555 อบรมเนื้อหาทุกสาระในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

(ป.3,ป.6) และปฐมวัย หลักสูตร 3 ทั้งนี้ ล่าสุด สสวท. จะจัดอบรมครูตามโครงการดังกล่าว

ในวันที่ 25-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ตาก

Latest Press Release

สัมมนาการสร้างอุปนิสัยการบริการด้วยหัวใจ

ปัจจุบันการแข่งขันเชิงบริการยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เพราะลูกค้าจะยิ่งให้ความสำคัญต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามทุกองค์กรก็มีวิธีการให้บริการที่ดี แต่ก็ต้องมีพนักงานที่มีความสามารถและจิตสำนึก...

สัมมนากลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่บุคลากร เพื่อส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในองค์การต่อประชาคมอาเซียน...

สัมมนา HIGH TECH STARTUP จาก SILICON VALLEY ( สานฝันผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ StartX 2.0 ) จาก ผู้มีประสบการณ์ตรงใน ซิลิคอนวาเล่ย์

- ถ้าคุณไม่รู้ว่าจะระดมทุนจาก”นักลงทุนชั้นนำ”เพื่อให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้อย่างไร? - ถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้ว แต่คุณกำลังมองหาธุรกิจใหม่ๆ ในโลกดิจิตอล วันนี้คุณพร้อมแล้วรึยังที่จะพุ่งทะยานไปข้างหน้า...

Start Your Journey กับเว็บ Strife โฉมใหม่ ทริคเพียบ ข้อมูลแน่น เข้ามาทำความรู้จักกับเหล่าฮีโร่ได้แล้ววันนี้ !!!

เปิดแล้ววันนี้กับเว็บ Strife โฉมใหม่ อัดแน่นไปด้วยข้อมุลต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมุลสัตว์เลี้ยง ระบบใหม่ของเกมส์แนว MOBA ที่สัตว์เลี้ยงแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไป มาช่วยเหลือคุณในเกมการเล่น และเมื่อเล่นจบเกมส์ คุณจะได้รับ Seal...

ภาพข่าว: คณะกปร. ศึกษาดูงานธุรกิจ ซีพีเอฟตุรกี

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ (ที่ 2 จากซ้ายแถวหลัง) เลขาธิการ คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ กปร. พร้อมคณะผู้เข้าอบรมของกปร. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)หรือ ซีพีเอฟ ในประเทศตุรกี โดยมี...

Related Topics