สสวท. อบรมครูวิทยาศาสตร์ปฐมวัยและครูประถมศึกษาโรงเรียนทุรกันดาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday April 21, 2010 16:11
กรุงเทพฯ--21 เม.ย.--สสวท.

สสวท. จัดอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตาก ในวันที่ 25-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ตาก ตาก เพื่อให้ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิด อ่าน เขียน พร้อมทั้งได้ทักษะการสร้างสื่อการเรียน

การสอนที่นำไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับหลักสูตร

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2553 สาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษา สสวท. ได้จัดทำโครงการอบรมครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตาก เพื่อให้ครูได้แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิด อ่าน เขียน พร้อมทั้งได้ทักษะการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่นำไปใช้ได้จริงสอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีการวางแผนการอบรมต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ตลอดช่วงชั้น 1 และ 2 รวมทั้งปฐมวัย

เป้าหมายในการอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารในจังหวัดตากรวม 265 คน จาก 40 โรงเรียน ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยและวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 ในเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางปี 2551 แยกตามชุดการสอนจำนวน 12 เรื่อง โดยคาดว่าครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท้องถิ่นทุรกันดารที่ผ่านการพัฒนา มีความรู้ในเนื้อหาวิชาและมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายในท้องถิ่น สอดคล้องกับเนื้อหาที่อบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับความรู้ทักษะและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ ปีงบประมาณ 2553 อบรมเนื้อหาทุกสาระในช่วงชั้นที่ 1 และ 2 (ป.1,ป.4) และปฐมวัย หลักสูตร 1 ปีงบประมาณ 2554 อบรมเนื้อหาทุกสาระในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

(ป.2,ป.5) และปฐมวัย หลักสูตร 2 ปีงบประมาณ 2555 อบรมเนื้อหาทุกสาระในช่วงชั้นที่ 1 และ 2

(ป.3,ป.6) และปฐมวัย หลักสูตร 3 ทั้งนี้ ล่าสุด สสวท. จะจัดอบรมครูตามโครงการดังกล่าว

ในวันที่ 25-30 เมษายน 2553 ณ โรงแรมเซ็นทารา จ.ตาก

Latest Press Release

ภาพข่าว: ทรูทัช รับโล่รางวัล สถานประกอบการดีเด่นฯ ประจำปี 2556 จัดโดยกรมส่งเสริมฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบรางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2556" ให้แก่ บริษัท ทรู ทัช จำกัด โดย นางสุภาวดี ตระกูลบุญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ บริษัท ทรู ทัช จำกัด...

ภาพข่าว: เคทีซีนำสื่อมวลชน พนักงาน และนักศึกษาร่วมกิจกรรมปันความรู้ รู้ลึกหลังบัลลังก์ศาล เตรียมพร้อมด้านกฎหมายสู่ AEC

นายธงชัย เสนามนตรี (กลางซ้าย) อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญา ให้การต้อนรับ นางกัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง (กลางขวา) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะสื่อมวลชน พนักงาน...

โพลล์สำรวจความรับรู้ของวัยรุ่นเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์

ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส,อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช ประธานกรรมการ,ดร.พิสิฐ พฤกษ์สถาพร กรรมการรองผู้อำนวยการ,ดร.กุลธิดา เสาวภาคย์พงศ์ชัย กรรมการรองผู้อำนวยการ และอาจารย์วัฒนา บุญปริตร กรรมการรองผู้อำนวยการ...

ภาพข่าว: อีซี่บายจับมือมูลนิธิศุภมิตรแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างความพอเพียงอย่างยั่งยืน

มร. ทาเคฮารุ อุเอมัทซึ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสมพร เกตุอรุณรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “อีซี่บาย...สนับสนุนมูลนิธิเพื่อความยั่งยืน“ ภายใต้โครงการ...

ศูนย์คุณธรรม เชิญคนไทยร่วมเทิดทูนคุณธรรมกษัตริย์ 9 รัชกาล ในงานฉลอง 232 ปีกรุงรัตนโกสินทร์

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรม เชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 232 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 232 ปี...

Related Topics