ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

พพ. แถลง 3 ภารกิจพลังงานทดแทน และอนุรกษ์พลังงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๔:๒๗ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 มี.ค.--พพ.

พพ. รวมพลัง 3 รองอธิบดี ตั้งเป้าหมาย พัฒนาพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมทุกชุมชนพึ่งพาตนเอง และเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจชาติ ชี้ผลการตอบรับอนุรักษ์พลังงานจากทุกภาคส่วน ช่วยประหยัดพลังงานแล้วกว่า 50,968 ล้านบาท เตรียมเดินหน้ากระตุ้นภาคอุตสาหกรรมและทุกครัวเรือนต่อ ด้านแผนส่งเสริมพลังงานทดแทน 15 ปีไม่มีถอย เผยได้พื้นที่ศักยภาพพลังงานลมสูง 7 แห่ง กำลังผลิตรวมกว่า 73 เมกะวัตต์ พร้อมแก้ปัญหาพื้นที่ สปก. เรียบร้อย

วันนี้ (3 มี.ค.2553) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดการแถลงข่าว “สูตรสำเร็จ 3 ภารกิจ กับ 3 ขุนพล พพ.” โดยมีนายธรรมยศ ศรีช่วย นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ และนายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี พพ. ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ร่วมแถลงข่าวดังกล่าว โดยมีผู้บริหาร พพ. ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายธรรมยศ กล่าวว่า พพ. ได้ดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศมาตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2535 และได้ดำเนินการเรื่อยมา ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ตลอดจนภาคครัวเรือน ซึ่งพบว่าผลการอนุรักษ์พลังงาน ได้ช่วยให้ประเทศประหยัดพลังงานได้สูงถึง 50,968 ล้านบาท หรือประมาณ 2,038 กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ(ktoe) ที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้สูงถึง 6.25 ล้านตันคาร์บอน

ทั้งนี้ งานด้านอนุรักษ์พลังงานเด่น ๆ ของพพ. ซึ่งได้ดำเนินการมา อาทิ โครงการเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งได้ดำเนินการมาทั้งสิ้น 5 ระยะ มีโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งสิ้น 273 ข้อเสนอ วงเงินลงทุน 13,785 ล้านบาท มูลค่าผลการประหยัด 4,689 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 300 ktoe/ปี โครงการสินเชื่อพลังงาน มูลค่าการปล่อยสินเชื่อ 102,968.16 ล้านบาท ผลการประหยัด 34,322.72 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 1,372.91 ktoe/ปี โครงการ ESCO Fund โครงการอนุมัติ 26 โครงการ เกิดการลงทุน 5,102.19 ล้านบาท ผลประหยัด 516.33 ล้านบาท/ปี ลดการนำเข้าน้ำมันดิบ 32.31 ktoe/ปี และโครงการ Building Energy Code ผลการดำเนินการเด่น ๆ ได้แก่ ออกกฎกระทรวง Building Code ออกประกาศกระทรวงฯ เพิ่มเติม 2 ฉบับ ประสานงานกรมโยธา กทม. หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อบังคับมาตรฐาน เป็นต้น

นายสุเทพ กล่าวว่า ในส่วนของการผลักดันและส่งเสริมพลังงานทดแทน ทำให้ปัจจุบันประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานลม นับว่าเป็นข่าวดี โดยปัจจุบัน พพ. ได้ศึกษาศักยภาพพลังงานลมภายในประเทศ จากการสำรวจศักยภาพพลังงานลมใน 35 แห่งทั่วประเทศ มีพื้นที่ที่เหมาะสมพัฒนาให้เป็นทุ่งกังหันลมได้ทั้งสิ้น 7 แห่ง รวมกำลังผลิตสูงถึงประมาณ 73.25 เมกะวัตต์ ได้แก่ บริเวณต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 แห่ง บริเวณ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี บริเวณ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา บริเวณ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ บริเวณ ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ และ บริเวณ ต.เก่ายาดี อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ นอกจากนั้นภายในปี 2553 พพ.มีโครงการที่จะปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยใหม่เพื่อให้มีข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้องมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วภายในเดือนสิงหาคม 2553 นี้

ด้านการแก้ปัญหา เพื่อการขอใช้พื้นที่ สปก. พัฒนาพลังงานลมผลิตไฟฟ้านั้น ล่าสุดจากผลการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ข้อสรุปร่วมกันเห็นชอบ ให้กิจกรรมผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมเป็นกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องต่อการปฏิรูปที่ดิน และให้สามารถดำเนินการได้ โดยคิดค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับกิจการทำเหมืองแร่ โดยเรียกเก็บเป็น 2 ส่วน คือ เรียกเก็บค่าเช่าในอัตราร้อยละ 3 ของราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์แบบรายปี และเรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอัตรา 35,000 บาทต่อไร่ต่อปีและให้มีการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนทุกๆ 5 ปี

ด้านนายทวารัฐ กล่าวว่า ความสำคัญของการส่งเสริมพลังงานทดแทน คือ ความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยขณะนี้ พพ. ได้มีโมเดลในเรื่องความร่วมมือลักษณะ 3 เส้า เพื่อทำให้เกิด “สถานีพลังงานชุมชน” กล่าวคือ พพ. จะเป็นฝ่ายวิชาการ องค์ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน ภาคเอกชน เป็นฝ่ายเข้ามาร่วมลงทุน และภาคชุมชนหรือชาวบ้านจะเป็นเจ้าของที่ดิน ความร่วมมือในลักษณะดังกล่าวนี้ เบื้องต้นได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รวมทั้งจากภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันจะมีโครงการสถานีผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยจะเป็นการรวมกลุ่มกันในลักษณะสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อรวบรวมนำแกลบ หรือฟางข้าว มาเป็นวัตถุดิบ ทำให้เกิดความเป็นเจ้าของแหล่งพลังงานหรือการพัฒนาพลังงานทดแทนร่วมกัน


ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สนพ. เคาะประตูชวนหน่วยงานรัฐ-เอกชน ประหยัดพลังงาน

กรุงเทพฯ--18 มี.ค.--สนพ. สนพ. จับมือพันธมิตรสร้างกระแสประหยัดพลังงาน ส่งนิทรรศการอนุรักษ์พลังงานเคลื่อนที่ ไปจัดในหน่วยงานรัฐ-เอกชน และสถานที่สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นายเมตตา บันเทิงสุข ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ...

ก.พลังงาน จับมือ เมเจอร์ฯ จัดงานวันเด็ก

กรุงเทพฯ--7 ม.ค.--สนพ. ก.พลังงาน ร่วมกับ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ฯ สาขารัชโยธิน จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยนำละครเวทีเรื่อง "เยาวชนประหยัดไฟกำไร 2 ต่อ" รณรงค์สร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้เยาวชน นายชวลิต พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนพลังงาน สำนักงานนโยบายแล...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง