ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๕:๑๖ น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามความร่วมมือฯ และกิจกรรม Business Matching ระหว่าง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญท่านร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO (Energy Service Company)” และกิจกรรม Business Matching ระหว่าง บริษัทจัดการพลังงาน กับ ธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ด้วย

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอนำท่านไปสู่โลกแห่งละครสารนิพนธ์ สี่เรื่อง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอนำท่านไปสู่โลกแห่งละครสารนิพนธ์ สี่เรื่อง สี่รส จากนักศึกษาสาขาวิชาการ สื่อสารการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 และอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์? 2553 โดยเรื่องแรก “สู่พงไพร” พบกับหนูน้อยหมวกแดง

ภาพข่าว: คืนหวานชื่น ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของคุณสุมัทนิน วาริทสวัสดิ์ และ คุณฉันธิวุฑ โภคสุวรรณ ณ ห้อง ทิพวรรณ บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพข่าว: "ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการเงินเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร" ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ (ที่ 1 จากขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มผลผลิต รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

พาณิชย์ฯ เดินหน้าเตรียมความพร้อมภาคเอกชน รับมือ “โอกาสการค้า การลงทุน ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ติวเข้มผู้ประกอบการไทยและนักลงทุน ภายใต้โครงการสัมมนา “โอกาสการค้า การลงทุน ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ครั้งที่ 8 ที่กรุงเทพฯ หวังกระตุ้นนักลงทุนและผู้ประกอบการเป็น AEC

ภาพข่าว: “Red Love Junior 2010” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

คุณธีราพร จิตนาวา ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา (ที่2จากซ้ายแถวบน) ร่วมแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พลอยนภัส คูหาทอง (ที่3จากขวา) ผู้ชนะการประกวด “Red Love Junior 2010” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีความกล้าแสดงออก ณ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดแนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) แนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กำหนดจัด แนะแนวศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2553 เวลา 11.30

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินและธนาคารแห่ง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินและธนาคารแห่ง สปป.ลาว เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดแถลงข่าว "ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น" พร้อมจัดสัมมนา SMEs ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว ความร่วมมือในการพัฒนา SMEs ระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (Thailand – Japan Cooperation on SMEs Promotion) พร้อมการจัดสัมมนาในหัวข้อ “SMEs เข้มแข็ง อุตสาหกรรมไทย แรงส์...ได้อีก”

สช. จัดเยี่ยมชมและทำข่าว “การจัดการขยะอันตรายจากชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีหน้าที่สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2552 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งได้มีการพิจารณาและขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายสาธารณะ 11 ประเด็น โดยหนึ่งในนั้นคือ

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 5 (วทท. ครั้งทึ่ 5) จัดวันที่19-20 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ไบเทค บางนา

ภาพข่าว: ประธาน บสย. มอบนโยบายดำเนินงานองค์กรแสนล้าน ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นประธานมอบนโยบายการก้าวไปสู่องค์กรที่ให้การค้ำประกันผู้ประกอบการ SMEs วงเงินแสนล้านบาท ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บสย. ในโอกาส บสย. ครบรอบ 18 ปีของการดำเนินงาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ก.ล.ต. ขอรับฟังความเห็นการปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ก.ล.ต. เล็งปรับปรุงกระบวนการเปิดเผยข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ครบถ้วน เพียงพอ และเป็นปัจจุบัน และมีระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีผลต่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

iTAP เผยผลวิจัย “โวลก้า” น้ำยาล้างเครื่องซักผ้า ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่า ‘เครื่องซักผ้า’ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานั้นต้องการการบำรุงรักษาและทำความสะอาดเช่นเดียวกันกับการถนอมเสื้อผ้าให้ดูใหม่ สะอาด กลิ่นหอมสดชื่น และปลอดภัยจากเชื้อโรค

เชิญร่วมบูชาองคุลีธาตุจากพม่า ครั้งแรกในประเทศไทย และทำบุญใหญ่ ‘ตักบาตรหนังสือดี’ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมด้วย กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน “บูชาองคุลีธาตุ ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๕” เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ศกนี้

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพิธีทำบุญ “บูชาองคุลีธาตุ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ด้วยสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายสากล ฐินะกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำคณะกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ก่องกานดา ชยามฤต

ก.ล.ต. เชื่อมั่นเห็นการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียนสำเร็จตามแผนในปี 2558 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และประธานกลุ่ม ก.ล.ต. อาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) กล่าวในงาน The Banker’s Finance Thailand Conference เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า

เนคเทค ของแจ้งความคืบหน้าเรื่อง เอกสารสรุปผลการทดสอบ จีที200 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

งานประชาสัมพันธ์เนคเทค ของแจ้งความคืบหน้าเรื่อง เอกสารสรุปผลการทดสอบ จีที200 โดยคาดว่าคณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที200 จะเปิดเผยเอกสารการทดสอบทั้งหมดภายหลังการประชุม โดย คณะกรรมการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดจีที200

กิจกรรม Update สัญจร ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นิตยสาร Update จัดกิจกรรมทัศนศึกษาช่วงปิดเทอม ขอเชิญชวนเด็กๆ อายุระหว่าง 8-15 ปี เข้าร่วมกิจกรรม Update สัญจร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ Update สัญจร ตอน : ปั้นดินเป็นของใช้ ปั้นทรายเป็นตัว ณ คุ้มวิมานดิน และ ปราสาททราย จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่จัดกิจกรรม 26

ภาพข่าว: กองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการกองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุญาณี เวสสบุตร รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

Gossip: คุณแป้ง กับการจัดบอลนัดพิเศษระหว่างทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติกับทีมรัฐบาล ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

จบอย่างงดงาม ฟุตบอลนัดพิเศษของอดีตผช.รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณแป้ง “นวลพรรณ ล่ำซำ” ผู้จัดการทีมบอลหญิงไทย ที่สามารถรักษาฟอร์มถล่มทีมรัฐบาล นำโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี พร้อมสส. กว่า 36 คน 7 ประตูต่อ 1

อาวียองซ์ จัด U-Success Day เดือนแห่งความรัก ต้อนรับคู่รักสู่ตำแหน่ง Area Executive Business ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ฉลองความสำเร็จให้สมกับเป็นเดือนแห่งความรัก อาวียองซ์ ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด นำโดย สุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการผู้จัดการ ภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูง บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดงาน “ยู ซัคเซส

สถานพยาบาลนอกสังกัด กทม.พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงเพิ่มเติม 8 แห่ง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

น.ส.รสสุคนธ์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการสำนักการคลัง กทม. แจ้งว่า สถานพยาบาลนอกสังกัดกรุงเทพมหานคร พร้อมให้บริการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานครให้แก่สถานพยาบาลด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ เพิ่มอีกจำนวน 8 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

Strike Bowl เชิญชมการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลประเภททีม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 SF เวลา 08.00 – 13.00 น Strike Bowl ร่วมกับ นายร้อยพระจุลจอมเกล้าหลักสูตรพิเศษ รุ่น 3 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมการแข่งขัน “โบว์ลิ่งการกุศลประเภททีม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

ภาพข่าว: คปภ. เปิดโครงการ "คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาประหยัด" ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิด โครงการ "คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาประหยัด" ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อวันที่ 22

สนน.เร่งลอกท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายสัญญา ชีนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวว่า นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมของปีนี้เป็นต้นมา ได้เกิดฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังบนถนนและซอย

เตือนคนกรุงระวังภัยและโรคในหน้าแล้ง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

กทม. ตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมแจงแผนปฏิบัติการดูแลพื้นที่เกษตรและน้ำประปาเข้าไม่ถึง มอบสำนักงานเขตสำรวจแหล่งน้ำสำรอง กำหนดจุดจ่ายน้ำดื่ม น้ำใช้ รถน้ำพร้อมใช้งานประจำพื้นที่

ภาพข่าว: บอกรักนกเงือก ผ่านกล่องรับบริจาค ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เมื่อเร็วๆนี้ อาสาสมัครรักษ์นกเงือกจากภาคเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน ซึ่งเคยไปร่วมภารกิจ “ซ่อมแซมบ้าน สานรังรักให้นกเงือก” กับ “โครงการปตท.สผ.รักษ์นกเงือก” นำโดยคุณสุกันยา วรรณเกษม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้นำอาสาสมัครรักษ์นกเงือก จากบริษัท

ภาพข่าว: ผอ.สคร. ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินและธนาคารแห่ง สปป. ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นางสาวสุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สคร. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการเงินและธนาคารแห่ง สปป. ลาว ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน พร้อมกันนี้ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง

คกก.โยธา สภากทม. ติงสำนักการโยธา ใส่ใจมาตรฐานการก่อสร้าง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

คกก.โยธา สภากทม. ชี้ปัญหาหลายโครงการล่าช้า หวั่นกระทบต่อประชาชน จี้ผู้บริหารเร่งดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน พร้อมแนะควรคำนึงถึงความจำเป็นก่อนหลังในการดำเนินงาน ทั้งกระตุ้นสำนักการโยธาเร่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ร่วมย้อนรำลึกวัฒนธรรมไทย ในงาน “รำลึกวัดเบญจมบพิตร” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

พันตำรวจเอกสวัสดิ์ จำปาศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางจันทนา พันธุ์พิริยะ ผู้อำนวยการเขตดุสิต แถลงข่าวการจัดงาน “รำลึกวัดเบญจมบพิตร” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 ก.พ. 53 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

กทม. ชี้แจงโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ระยะ 3 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายวสันต์ มีวงษ์ รองโฆษกกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณีนายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ และนายการุณ โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้แถลงเกี่ยวกับโครงการเช่าระบบและพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ของสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ไม่โปร่งใสและเอื้อประโยชน์ต่อบางบริษัท ว่า

Brain Asset จัดอบรมและสัมมนา ในหัวข้อ เทคนิคการเสนอโครงการและการขายให้กับหน่วยงานราชการ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

การเตรียมความพร้อมในการเสนอโครงการและการขายให้กับหน่วยงานราชการ จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ที่นักขายทุกท่านควรที่จะศึกษาข้อมูลและขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ให้พร้อมและสมบูรณ์เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน. ..... วิทยากร อาจารย์อมร ถาวรมาศ วันอังคารที่

งาน คอนเสิร์ตการกุศล “ซอนต้า กรุงเทพฯ5 ... กุมภา-รื่นรมย์” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ศ.ท่านผู้หญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา (นั่งกลาง) กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 5 (ผู้ร่วมก่อตั้งสโมสรซอนต้าสากลในประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล“ซอนต้ากรุงเทพฯ 5 .. กุมภา – รื่นรมย์ “ (Sweet

เนรมิตตรอกสาเกและคลองหลอดเป็นไนท์มาเก็ตแห่งใหม่ต้น มี.ค. นี้ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ต้น มี.ค.53 เปิดไนท์มาร์เก็ตแห่งใหม่ย่านตรอกสาเกและคลองหลอด รองรับผู้ค้าจากสนามหลวง เปิดลงทะเบียนเฉพาะผู้ค้าเดิมที่มีการสำรวจไว้เท่านั้น 23-28 ก.พ. นี้ ที่เขตพระนคร ดร.ธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า

Brain Asset จัดอบมรมและสัมมนา ในหัวข้อ การสร้างอิทธิพลเหนือลูกค้า ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ปรับทัศนคติความคิดที่ว่า "ลูกค้าคือพระเจ้า" มาเป็น "ลูกค้า คือ ผู้ที่ต้องการเหตุผลการตัดสินใจ" กับหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจองค์กร ผลิตภัณฑ์ และความโดดเด่นของตนเองมากขึ้น..... วิทยากร อาจารย์สง่า อร่ามวิทย์ วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2553 เวลา

10 มี.ค. - 9 เม.ย. นี้ ชวนคนกรุงเที่ยวงานเทศกาลกีฬาไทย ปี 53 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

กทม. ร่วมกับสมาคมกีฬาไทยฯ จัดการแข่งขันกีฬาไทย ประกอบด้วย การแข่งขันว่าวจุฬา ว่าวปักเป้า ตระกร้อลอดห่วง กระบี่กระบอง หมากรุก เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งปลูกฝังให้ประชาชนได้แสดงความรัก ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญามรดกไทย

สสวท. จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ระหว่าง สสวท. ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดพิธีลงนาม ความร่วมมือระหว่าง สสวท. กับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ

ภาพข่าว: พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุฯ จ.สมุทรปราการ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2553) ที่จังหวัดสมุทรปราการ นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ร่วมในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพข่าว: รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ “มุมมองอนาคตในวงการการเงินการธนาคารในประเทศไทย” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปาฐกถาพิเศษ “มุมมองอนาคตในวงการการเงินการธนาคารในประเทศไทย” ในงานไฟแนนซ์ไทยแลนด์ 2010 จัดโดยกระทรวงการคลังร่วมกับไฟแนนเชียลไทมส์ โกลบอล อีเวนทส์ และนิตยสาร The Banker ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ

หลักสี่จัดอบรมวิชาชีพมุ่งบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นางสาวอมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่จัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นระหว่างวันที่ 3-31 มี.ค. 53 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตหลักสี่ ประกอบด้วย การทำอาหารไทย กำหนดฝึกอบรมวันที่ 3-4 มี.ค. 53 ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

SAFETY FIRST 2010 HR DAY@NRRU’8 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ HR DAY@NRRU ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Safety First 2010” ณ ห้องประชุม 22.14 คณะวิทยาการจัดการ โดยมี

สสว. จัดพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการผลิตและ พัฒนาการออกแบบ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ สมาคมเครื่องหนังไทย ได้พัฒนาความร่วมมือแบบทวิภาคีในการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินค้าเครื่องหนัง ของผู้ประกอบการไทย

ภาพข่าว: พิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณ ต.บางปลา จ.สมุทรปราการ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายเทวัญ วิชิตะกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ และสร้างโรงพยาบาลรามาธิบดี

ม.มหิดลขอเชิญร่วมงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๒๒ ปี "มหาวิทยาลัยมหิดล" ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงาน ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๒๒ ปี "มหาวิทยาลัยมหิดล" ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีพิธีสงฆ์ วางพานพุ่ม มอบรางวัล และแสดงมุทิตาจิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปาฐกถา เรื่อง "Current Global Health Issues" โดย

วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกเนื่องในโอกาส ๔๑ ปี ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ศ.คลินิก ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ม.มหิดล เป็นประธานวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนกเนื่องในโอกาส ๔๑ ปี วันพระราชทานนาม และ ๑๒๒ ปี “มหาวิทยาลัยมหิดล” ๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี ม.มหิดล ศาลายา

สรุปข่าวเอเชียเน็ทประจำวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

โซลูชั่นแรมป์ กัวลาลัมเปอร์: ควินติก (Quintiq) ผู้ให้บริการโซลูชั่น Advanced Planning and Scheduling (APS) ประกาศในวันนี้ว่า LSG Sky Chefs-Brahim ผู้ให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสายการบิน เลือกใช้โซลูชั่น Advanced Ramp Operations Scheduling

Tease Gallery ทองหล่อ พบกับ ความใหม่ ความทันสมัย ในคอนเซ็ปต์ ปาร์ตี้ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ไม่แปลกใจเลยที่ร้าน Tease Gallery ซึ่งเพิ่งเปิดมาไม่นานจึงมีแต่คนพูดถึง และมีเหล่าบันดาเซเลบริตี้แวะเวียนมาที่ร้านอยู่เสมอ บนทำเลที่ตั้งบนชั้น 4 ของเจอเวนิว ทองหล่อ ซอย 15 - ไม่ใช่แค่เพียงเจ้าของร้านที่ดึงดูดอย่าง โจอี้บอย กิ๊ฟซี่ และกิ๊ก อนิศ

ภาพข่าว: แม็คโคร มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียน ในโอกาสเปิดสาขา 45 ที่กำแพงเพชร ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ศูนย์ค้าส่งสินค้าอุปโภค บริโภคครบวงจร ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจมอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 20,000 บาท ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 4 ในโอกาส เปิดแม็คโคร สาขากำแพงเพชร โดยมีนางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท

“Balance M&M” ตอบรับกระแสความแรง เดือนแห่งความรัก “คริส หอวัง-เป้ อารักษ์” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

“Balance M&M” ตอบรับกระแสความแรง เดือนแห่งความรัก “คริส หอวัง-เป้ อารักษ์” มอบความรักพร้อมประมูลของให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม “สน ส่งไพศาล” เซอร์ไพรส์ “แกรนด์ เดอะสตาร์” ในงาน

ภาพข่าว: มอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้การต้อนรับนายศุภชัย จงศิริ รองปลัดกระทรวงการคลัง และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้ามอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องรับรองรับมนตรีกระทรวงการคลัง

Boiler & Pressure & Pressure Vessel 2010 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ชื่องาน : Boiler & Pressure & Pressure Vessel 2010 แสดงสินค้าเทคโนโลยีด้านหม้อไอน้ำและภาชนะรับแรงดัน 2010 ชื่อผู้จัดงาน : บริษัท ดี โฟล์ว แมนเนจเม้นท์ จำกัด 66/10 ม.11 ซ.พหลโยธิน 32 ถ.พหลโยธิน แขวง/เขต ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02 942 0799 โทรสาร

ภาพข่าว: รมช.คลังแถลงข่าวเปิดตัวทีมฟุตบอลยาสูบ พิจิตร (TTM FC PHICHIT) ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ แถลงข่าวเปิดตัวทีมฟุตบอลยาสูบ พิจิตร (TTM FC PHICHIT) ร่วมกับผู้บริหารโรงงานยาสูบ สมาคมกีฬาจังหวัดพิจิตร และผู้สนับสนุน

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เทคนิคการบริหาร สินค้าคงคลัง และ คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Warehouse Management CPD 6 hrs. กรุงเทพฯ : อบรมวันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ การบริหารสินค้าคงคลัง และคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

งาน BOOM 15th Anniversary Japanese Festival 2010 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

งาน BOOM 15th Anniversary Japanese Festival 2010 20 – 21 มีนาคม 2553 ณ Discovery Plaza, Siam Discovery ขอเชิญร่วมประกวด กับกิจกรรมในงาน BOOM Japanese Festival 2010 ที่กำลังจะมาถึง ร่วมกันเฉลิมฉลอง กับ การครบรอบ 15 ปี ของนิตยสาร BOOM

วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเรื่อง การพัฒนาทักษะในการทำงานแบบมืออาชีพ ด้วยการสร้างสัมพันธ์ภาพในที่ทำงานและ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

การพัฒนาทักษะในการทำงาน แบบมืออาชีพ ด้วย การสร้างสัมพันธ์ภาพในที่ทำงานและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interpersonal & Communication skills กรุงเทพฯ : อบรมวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์

ภาพข่าว: งานเลี้ยงแสดงความยินดี ดร. ธราดล เปี่ยมพงษ์สานต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายจุมพล สำเภาพล (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร .จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี แก่ ดร. ธราดล เปี่ยมพงษ์สานต์ (คนที่ 4 จากซ้าย) อดีตที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ และโฆษกกรุงเทพมหานคร ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เลือกเรียนต่อโท – เอก ..อย่างถูกเป้าหมาย ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกเรียนต่อโท – เอก ..อย่างถูกเป้าหมาย ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยทุนเรียนฟรี! จำนวนมาก ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 441 4125 ต่อ 112 – 113 ,

คณะกรรมาธิการด้านเวชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ปฏิเสธคำร้องขออนุญาตทำการตลาดยา ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

- บริษัท Cilag GmbH International จะยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือทั้งหมด บริษัท Janssen-Cilag International NV ประกาศว่า คณะกรรมาธิการด้านเวชภัณฑ์สำหรับมนุษย์ (CHMP) แห่งองค์กรการแพทย์แห่งยุโรป ปฏิเสธคำร้องขออนุญาตจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ZEFTERA(TM) (ceftobiprole

สำนักงานเขตดุสิต แถลงข่าวจัดงาน “รำลึกวัดเบญจมบพิตร” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน “รำลึกวัดเบญจมบพิตร” ขึ้นในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ในการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์

งาน “รำลึกวัดเบญจมบพิตร” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สำนักงานเขตดุสิต จัดงาน รำลึกวัดเบญจมบพิตร ขึ้นในวันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ สถานที่ที่มีความสำคัญและสวยงามในกรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงแสง สี เสียง

โกลเบิล อาร์ตชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน Global Art Walk Rally ครั้งที่ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

โกลเบิล อาร์ตจัดส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองภายนอกห้องเรียน จึงได้จัดกิจกรรม Walk Rally ให้กับนักเรียนและน้องๆที่สนใจ ที่สวนสัตว์ดุสิต ในวันที่ 26 เมษายนนี้ ภายในงานพบกับกิจกรรมเล่นเกมส์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการวาดภาพระบายสีกับครู ตุลย์ สุวรรณกิจ

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน จัดพิธีทำบุญ “บูชาองคุลีธาตุ ตักบาตรหนังสือดี ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

กรุงเทพฯ--22 ก.พ.--ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

โครงการทุนเรียนฟรี 1ปี IELTS-EFL/ Pre-Master เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

Cambridge Seminars Tutorial College เสนอทุนเรียนฟรี 1ปี (3เทอมการศึกษา) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ โครงการทุนเรียน ภาษาอังกฤษ 1ปี (3เทอมการศึกษา) พร้อมที่พักระหว่างเรียน ที่เมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ กันยายน 2553 - มิถุนายน

21-27 ก.พ. นี้ สภากทม.เยือนกรุงโซล เกาหลีใต้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมบ้านพี่เมืองน้อง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ประธานสภากรุงเทพมหานคร นำคณะเดินทางแลกเปลี่ยนตามโครงการสภาบ้านพี่เมืองน้อง ณ กรุงโซล เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในด้านต่างๆ นำมาปรับปรุงกรุงเทพมหานคร ให้มีความทัดเทียมนานาประเทศ นายกิตพล เชิดชูกิจกุล ประธานสภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สภากรุงเทพมหานคร

เปิดรับสมัคร กกต.กทม. 15-24 มี.ค. 53 ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นายประเทือง โฉมงาม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า เนื่องด้วยกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่ง วันที่ 30 มิ.ย. 53 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร

กทม. ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองปีที่ 60 แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส กทม.จะจัดทำสื่อเฉลิมพระเกียรติโดยใช้ชื่อว่า “พระเจ้าอยู่หัว ในดวงใจไทย”

9 มีนานี้ พบกับ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เตรียมเปิดตัว “อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์” อาคารแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมของยุครัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย บนถนนราชดำเนิน

ภาพข่าว: มิสเตอร์ลี แจกอั่งเปาจากใจ ฉลองตรุษจีน ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ลีคาเฟ่ ครัวจีนทันสมัย สไตล์มิสเตอร์ลี ในกลุ่มเดอะลีแฟมิลี่ จับมือร่วมกับเครื่องดื่มโคคา-โคล่า จัดฉลองเทศกาลตรุษจีนมโหฬาร มอบโปรโมชั่นสุดพิเศษตอบแทนลูกค้า เพียงรับประทานอาหารครบ 400 บาท พร้อมสั่งเครื่องดื่มโค้ก 2 กระป๋อง รับฟรีทันที

โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

มอบทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ทั้งระดับ ปวช. และปวส. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี โทร.043 - 519 661 -3 ต่อ 106 หรือ 089 -822 9771

มิสเตอร์ลี อวดโฉม “ลีคาเฟ่แอทนัมเบอร์วัน” ลิ้มความอร่อย ท่ามกลางบรรยากาศ Chino ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เดอะลีแฟมิลี่ ผู้ให้บริการร้านอาหารจีนชั้นนำ ทั้ง Lee Kitchen และLEE Café อวดโฉมน้องใหม่ภายใต้แบรนด์ “LEE Cafe’ @ Number 1” พร้อมเสิร์ฟเติมเต็มความอร่อย ผ่านความพิถีพิถันการปรุงรสแบบพิเศษ ผสมผสานแนวอาหารจีน ไทย ฝรั่งอย่างลงตัว

BOI ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการอบรมในหัวข้อ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมมการลงทุน BOI ร่วมกับสำนักงานเทคโนโลยี SMEs มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการอบรมสัมมนาโครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ”ในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์

ภาพข่าว: สมาคมโรงสีข้าวไทย ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้เกียรติเป็นประธานในงานประชุม สมาคมโรงสีข้าวไทย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดโดยสำนักอธิบดี กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-831-8888

กทม. เตือนประชาชนเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยง หลังพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชี้แจงกรณี ข้าราชการหญิง กระทรวงสาธารณสุข เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 53 เนื่องจากถูกสุนัขที่เลี้ยงไว้กัด จากการลงพื้นที่สอบสวนพบว่า

นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดีในสมเด็จพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด โดยนางดัยนา บุนนาค กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับทาง นพ. มนูญ ลีเชวงวงศ์ ประธานกรรมการทุนง่วงอย่าขับ มูลนิธิรามาธิบดีในสมเด็จพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จิรายุและอุปถัมป์ ยิ้มรับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมเปิดให้บริการเข้าชม ๙ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ซ้าย) ร่วมกับ นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (ขวา) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรรับสมัครนิสิตปริญญาโท ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ระเบียบการรับสมัครนิสิตปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ สาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรมสถาน หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิต คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา ๑.

เรือรบสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าเยี่ยมประเทศไทย ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

สหรัฐอเมริกา นำเรือรบชื่อ เรือ USS PATRIOT (MCM 7) เข้าเยี่ยมประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๔ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยจอดทอดสมอบริเวณอ่าวมะขาม จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อรับการส่งกำลังบำรุงและให้กำลังพลพักผ่อนหลังจากปฏิบัติภารกิจในทะเล

รับสมัครบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่เป็นบุตรชาวประมงเข้าศึกษาในคณะประมงสำหรับนิสิตโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อบุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ จำนวน ๑๐ คน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

กทม.ตรวจร้านค้าสัตว์ในตลาดนัดจตุจักร หวั่นพิษสุนัขบ้าระบาด ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและจัดระเบียบร้านค้าสัตว์เลี้ยงในตลาดนัดจตุจักร หลังพบผู้ค้าเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงภายในตลาดนัดจตุจักร เตือนประชาชนพบสัตว์เลี้ยงต้องสงสัย

ชวน ชม ดนตรีแห่งชาติพันธุ์ พันแสงรุ้ง ดนตรีที่มีความหมายมากกว่าเสียงเพลง ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ดนตรี ท่วงทำนองแห่งความคิด ความเชื่อ สะท้อนการดำรงอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์” ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่น จำกัด เชิญชม ดนตรีชาติพันธุ์ พันแสงรุ้ง 28 มีนาคม 2553 เวลา 16.00-18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี

กองทัพเรือเตรียมประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ ต.๙๙๔ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

กองทัพเรือ เตรียมประกอบพิธีวางกระดูกงูเรือ ตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ต.๙๙๔ ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์

รับสมัครเข้าเรียนพยาบาลทหารบก และผู้ช่วยพยาบาล ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก 1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลทดสอบทางการศึกษา O-Net , GAT และ PAT 2

เยาวชนห่วงผู้ใหญ่ ย้ำเตือน “เมาไม่ขับ” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

จากกรณี เมื่อค่ำคืนวันที่ 19 ก.พ. ตำรวจจราจรกลางตั้งด่านตรวจจับ “เมาไม่ขับ” อยู่หน้าปั๊มปิโตรนาส ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ซึ่งปรากฏว่าเจอดารานักแสดงตัวประกอบชื่อดัง "ทนงศักดิ์ ศุภการ" ขับผ่านด่านตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ตำรวจจึงเรียกลงมาเป่าแอลกอฮอล์

กทม.เตรียมจัดระเบียบการค้าสัตว์ หลังผู้ค้าสังเวยโรคพิษสุนัขบ้า ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าสัตว์เลี้ยงภายในตลาดนัดจตุจักร พร้อมมอบนโยบายให้จัดระเบียบโดยขึ้นทะเบียนผู้ค้าสัตว์เลี้ยงและ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดเลือกและการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงก่อนนำมาจำหน่าย

รวมพลมายากลระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 Bangkok International Magic Extravaganza ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ร่วมกับ สมาคมมายากลโลก International Brotherhood of Magicians (I.B.M.) ชมรมนักแสดงมายากลนานาชาติ (ประเทศไทย) และสถาบันการสอนมายากลนานาชาติ จัดงานมายากลระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศไทย “Bangkok International Magic

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ “มุมมองอนาคตในวงการการเงินการธนาคารในประเทศไทย” ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

รมว.คลัง ปาฐกถาพิเศษ “มุมมองอนาคตในวงการการเงินการธนาคารในประเทศไทย” ในงานไฟแนนซ์ไทยแลนด์ 2010 จัดโดยกระทรวงการคลังร่วมกับไฟแนนเชียลไทมส์ โกลบอล อีเวนทส์ และนิตยสาร The Banker วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.20 น. ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท

อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสถนีวิทยุการบินบางปลา ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุบริเวณสถนีวิทยุการบินบางปลา เพื่อดำเนินโครงการขยายพื้นที่คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 1

รมช.คลัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาประหยัด" ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

รมช.คลัง (นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "คุ้มครอง คุ้มค่า ราคาประหยัด" สำหรับการประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพฯ (ไทย-ญี่ปุ่น) อาคารกีฬาเวสน์

เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ทั่วไป—๒๒ ก.พ. ๕๓

เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.30 น. ณ กระทรวงการต่างประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-643-5105,5170 หรือ 02-643- 5000 ต่อ