ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ภาพข่าว: โรงเรียนเลิศหล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑๔:๐๒ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--โคลัมบัส ซีอาร์เอ็ม เอเจนซี่

ฯพณฯ มร.รอน ฮอฟฟ์มันน์ (H.E. Mr Ron Hoffmann) – (ที่ 3 จากซ้าย) เอกอัคราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และคณะผู้ตรวจประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ มลฑล มานิโทบา ประเทศแคนาดา เยี่ยมชมกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าเพื่อมอบเกียรติบัตรรับรองวิทยฐานะ ให้เป็นรร.หลักสูตรอิงลิช โปรแกรม ที่มีคุณภาพทางด้านวิชาการและได้มาตรฐานระดับเดียวกับประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านการศึกษาติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก โดยอ.อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าให้การต้อนรับ (ที่ 2 จากซ้าย)

ฯพณฯ มร. รอน ฮอฟฟ์มันน์ เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย ชื่นชมหลักสูตร อิงลิช โปรแกรม (English Program : EP) ของกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ในฐานะที่สามารถผนวกภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ เข้ากับแนวการเรียนการสอนวิถีพุทธวิถีธรรมได้เป็นอย่างดี พร้อมยินดีประสานงานและสนับสนุนช่วยเหลือให้แก่ระบบการศึกษาไทยที่กลุ่ม รร.เลิศหล้า

อ.อัชฌา เสียงหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า กล่าวว่า “จากการที่กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้าได้รับการรับรองวิทยฐานะให้เป็นโรงเรียนหลักสูตรอิงลิช โปรแกรม ที่มีคุณภาพด้านวิชาการและได้มาตรฐาน ระดับโลกนั้น เนื่องจากปัจจุบัน ระบบการเรียนการสอนของรร.ได้ใช้ หลักสูตร English Immersion Methodology Program ซึ่งพัฒนามาจากหลักสูตร French Immersion Methodology Program ของแคนาดา โดยในประเทศแคนาดานั้น มีการใช้ 2 ภาษา คือทั้งภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ทำให้ระบบการเรียนการสอนภายในโรงเรียนต้องสอนทั้ง 2 ภาษา วิธีนี้จึงเป็นการเรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนที่ถูกต้องเหมาะสม และหลากหลาย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ภาษาควบคู่ไปกับการเรียนการสอนด้านวิชาการต่างๆ ที่สอนโดยครูเจ้าของภาษา หรือที่มักเรียกกันว่า “Native English Speaker”

อ.อัชฌา กล่าวต่อ “กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า ได้นำหลักสูตรการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ มณฑลมานิโทบา ประเทศแคนาดา มาประยุกต์และผสมผสานกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย มาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว จนทำให้ความสัมพันธ์ของกลุ่ม รร.เลิศหล้า กับกระทรวงศึกษาธิการ มณฑลมานิโทบา (Manitoba) และมณฑล โนวา สโกเทีย (Nova Scotia) ประเทศแคนาดา แน่นแฟ้นและเป็นไปอย่างดีเยี่ยม ตลอดจนมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนบุคคลากรและระบบการศึกษาร่วมกันอย่างต่อเนื่อง จนอาจกล่าวได้ว่า อาจารย์ชาวแคนาดาที่สอนใน กลุ่ม รร.เลิศหล้าคือชุมชนชาวแคนาดาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อ.อัชฌา กล่าวเสริมอีกว่า “ นอกจากเรื่องหลักสูตรที่เราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศแคนาดาแล้ว เรายังได้ร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเราเตรียมที่จะก่อตั้ง "มูลนิธิเลิศหล้า" ขึ้นมา เพื่อส่งมอบโอกาสในการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านภาษา และอื่น ๆ ไปยังเด็กที่ด้อยโอกาสในสังคม หรือในท้องถิ่นที่ขาดแคลน ซึ่งเมื่อ ฯพณฯ มร.รอน ฮอฟฟ์มันน์ เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประไทยได้รับทราบ

ท่านจึงเกิดความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากท่านทูตเองก็เกิดและเติบโตที่ มณฑลมานิโทบา และศึกษาที่มหาวิทยาลัยวินนิเพก (ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลกเช่นกัน) ด้วยความเป็นนักการทูตที่ต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร แต่ภาษายังมีบทบาทครอบคลุมไปถึงประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยท่านมีความสนใจและจะให้การสนับสนุน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย ในการส่งบุคลากรครูและผู้เชี่ยวชาญ มาแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่ครูผู้สอนของกลุ่ม รร.เลิศหล้าและมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตลอดจนพัฒนาทักษะทางด้านการสอนและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่เด็กนักเรียนมากที่สุด นั่นคือเด็กนักเรียนจะต้องมีพัฒนาการทั้งทางด้านความรู้และด้านจิตใจที่ดีไปพร้อม ๆ กันด้วย" อ.อัชฌา เสียงหลาย กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท โคลัมบัส ซีอาร์เอ็ม เอเจนซี่ จำกัด
ปิยะพัชร โพธิ์พิทักษ์กุล (ตัวแทนประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า)
โทร: 02 512-2265, 081 828-5355

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า จัดสัมมนาความรู้น่าสนใจหัวข้อ “การเรียนอิงลิชโปรแกรม (English Program) สำคัญอย่างไรต่อเด็กไทย”

กลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า จัดสัมมนาความรู้น่าสนใจหัวข้อ “การเรียนอิงลิชโปรแกรม (English Program) สำคัญอย่างไรต่อเด็กไทย” โดยอาจารย์อัฌชา เสียงหลาย ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนเลิศหล้า วิทยากรและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนในระบบอิงลิชโปรแกรมมากกว่า...

สกอ. พร้อมจัดพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 1 ศูนย์กลางทางการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

กรุงเทพฯ--12 ม.ค.--คอร์ แอนด์ พีค ศาสตราจารย์พิเศษ ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในพิธีเปิดงานมหกรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 (ยูนิเวอร์ซิตี้ แฟร์ 2005) ว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกช...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง