วาโซ่ เทรนนิ่ง จัดอบรมเทคนิคการนำเสนอ และการพูด เพื่อการขายสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday January 5, 2010 15:21
กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--วาโซ่ เทรนนิ่ง

เทคนิคการนำเสนอ และการพูด เพื่อการขายสินค้าและบริการอย่างมืออาชีพ Professional Sales Presentation

เทคนิค และเคล็ดลับในการนำเสนอขายแล้ว ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้า ลดปัญหาของการนำเรื่องราคามาต่อรอง

อบรมวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2553
โรงแรม เซ็นทารา ดวงตะวัน ถนนลอยเคราะห์ ช้างคลาน เชียงใหม่

การเสนอขาย (Sales Presentation) เป็นหนึ่งในกระบวนการขาย ที่พนักงานขายผู้มีความชำนาญจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาซึ่งใบสั่งซื้อ ประกอบไปด้วยการเตรียม การก่อนการเสนอขาย กระบวนการเสนอขาย การแปลงจากคุณลักษณะ (Features) ของ สินค้าให้กลายเป็นผลประโยชน์ (Benefits) ที่ลูกค้าต้องการ และการนำเสนอต่อลูกค้า ประเภทต่างๆ เช่น เจ้าของ ผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกเทคนิค ผู้จัดการแผนกการเงิน

กำหนดการอบรม
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
การเตรียมตัวก่อนการเสนอขาย
เทคนิคการเตรียมความพร้อมก่อนการเสนอขาย
แนวการพูดเสนอขาย แบบบวก และแบบลบ
การสร้างความประทับใจเมื่อแรกพบ
การเจรจาเพื่อการขาย
แนวทางการเสนอแบบ AIDA
การเปิดฉากแนะนำผลิตภัณฑ์ 13 วิธี
การทำ Pre-Call Planner
การเสนอขาย (Sales Presentation)
วัตถุประสงค์ของการเข้าพบเพื่อเสนอขาย
มนุษย์ทุกคนมิได้ซื้อสินค้า แต่เขาซื้อ “ผลประโยชน์”
“ผลประโยชน์ 6 ประการ” ที่มนุษย์ต้องการ
การเสนอขาย (Sales Presentation) ต่อ
Workshop การแปลงคุณลักษณะ (Features) เป็น “ผลประโยชน์” ที่ลูกค้าต้องการ
ความสนใจของบุคคลฝ่ายต่างๆ ในการเสนอขาย
กรณีศึกษา, Role playing, Workshop
วิทยากร
อ.อมร ถาวรมาศ
ที่ปรึกษาด้านการขาย การตลาด

อดีต พนักงานขาย และผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกคอมพิวเตอร์ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

อดีตกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด

ผู้มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากว่า 20 ปี มีประสบการในการขายสินค้า และโครงการต่าง ๆ ให้ภาครัฐ และประสบความสำเร็จในระดับสูง

เป็นผู้เขียนหนังสือ คลีนิคนักขาย
เป็นที่ปรึกษาเทคนิคทางด้านการขายให้นักขายยุคใหม่
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
2,700 + VAT 189 = 2,889 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510
วิธีการสมัคร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือ
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
วิธีการชำระเงิน
เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10

เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่
0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
ต่างจังหวัด)
การแจ้งยกเลิกการอบรม
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม
สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น
กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ

หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน


Latest Press Release

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาค

คุณชุติมา เหมพรรณไพเราะผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจสินค้า เพื่อสุขอนามัย บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย คุณใจแก้ว พรมแพง ผู้ช่วยผู้จัดการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัท เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด , คุณณัฐณิชา พิมพ์สิงห์ บริษัท ฮานา...

อบรมหลักสูตร วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม จัดอบรมหลักสูตร “วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ” โดยคุณจุลชัย จุลเจือ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการบริการและการบริหาร เป็นวิทยากร ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ...

ภาพข่าว: คณะผู้บริหารกรมสรรพสามิตเข้ารดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารเข้ารดน้ำขอพรจากนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลัง เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี...

ภาพข่าว: ไวไว จัดขบวนแห่ สระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่

นางสาวเบญญาภา ปริญณรัฐ ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” นำทีมพร้อมใจจัดริ้วขบวนเครื่องสระเกล้าดำหัวเดินเท้า เข้าไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว...

ภาพข่าว: กรมสรรพสามิตจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ร่วมพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าพระธาตุอรหันต์ และพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (จำลอง)เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2557...

Related Topics