ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Releases ข่าวย้อนหลัง หัวข้อข่าว บลอก

ม.อ.จัดงานวันนักวิจัย ชูผลงานต่อยอดเชิงพาณิชย์ หวังสร้างรายได้ผลักดันชุมชนเข้มแข็ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๕:๓๖ น.
ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก
กรุงเทพฯ--21 พ.ค.--มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์

ม.อ.จัดงานวันนักวิจัย 27 พ.ค.นี้ หวังชูผลงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ แก้ปัญหาชุมชนและภาคอุตสาหกรรม พร้อมจัดงานเสวนา “การวิจัยที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและการประเมินคุณค่างานวิจัยสู่ชุมชน” มั่นใจช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและอุตสาหกรรมในอนาคตอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดจัดงานวันนักวิจัยประจำปี 2552 ขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย และส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนหรืออุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน ยังสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดพัฒนาในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหรืออุตสาหกรรมเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป

“ที่ผ่านมา ม.อ.ให้ได้ความสำคัญกับงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดงานวันนักวิจัยขึ้นทุกปี เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย นำกลับไปพัฒนาชุมชนและภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและสามารถต่อยอดให้เกิดผลในเชิงพาณิชย์ โดยที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสำนักงานประสานงานวิจัยอุตสาหกรรมและชุมชน สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนา ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและเชื่อมโยงงานวิจัยระหว่างชุมชนและภาคอุตสาหกรรมกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและอุตสาหกรรมเข้าสู่กระบวนการวิจัยเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในงานวิจัยอย่างจริงจัง” อธิการบดี ม.อ.กล่าว

สำหรับการจัดงานวันนักวิจัยประจำปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้จัดเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ “ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข” ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่งในการร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การวิจัยที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและการประเมินคุณค่างานวิจัยสู่ชุมชน” รวมทั้งจะมีการบรรยายเรื่อง “เครือข่ายวิจัยกับการพัฒนามหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัย” โดย รศ.ดร.พีรพงศ์ ทีฆสกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมกันนี้ จะมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆ และยังจะเปิดให้ชมการแสดงผลงานของเครือข่ายวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ยุทธศาสตร์วิจัยฮาลาลอีกด้วย

อธิการบดี ม.อ.กล่าวด้วยว่า ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยได้ลงนามในสัญญาให้สิทธิ์บริษัทพีเอสยู นวัตวาณิชย์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ของประเทศไทย และบริษัท ซีไซแอนซ์แอนด์คอลซัลแทนต์ จำกัด นำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพสู่การตลาดเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะงานวิจัยที่จดสิทธิบัตรแล้ว อาทิเช่น ครีมหน้าใส ผลงาน รศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล คณะวิทยาศาสตร์, ตู้ยืมคืนอัตโนมัติสำหรับห้องสมุดต่างๆ ผลงานของนางลาภลักษณ์-พ.ทองธรรมชาติ บรรณารักษ์ประจำห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และนายเอกภักดิ์ รัตนพันธ์ โปรแกรมเมอร์ และเจลล้างมือที่ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ ผลงานของ รศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดูแลทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านการจดสิทธิบัตร ดูแลการนำไปใช้เชิงพาณิชย์ โดยอาจขายให้เอกชนไปพัฒนา หรือสนับสนุนให้นักวิจัยดำเนินธุรกิจเอง สนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ให้ฝึกทำธุรกิจ ซึ่งศูนย์จะเป็นที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงให้ ด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้

เผยแพร่โดยบริษัท มาสเตอร์ มายด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : พิภพ ฆ้องวง (ท๊อป)
โทร. 0-2248-7967-8 ต่อ 118 หรือ 08-1929-8864
e-mail address : c_mastermind@hotmail.com หรือ www.mtmultimedia.com

ขนาดตัวอักษร: ใหญ่ กลาง เล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลแด่นักวิจัยดีเด่นปี 2551

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลแด่นักวิจัยดีเด่นปี 2551 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้สร้างผลงานวิจัย และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ในงาน “วันนักวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”...

พม.จับมือสถาบันครอบครัวรักลูก...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง สู่ชุมชนเข้มแข็ง

กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--พม. ปลัด พม.หนุนโครงการครอบครัวเข้มแข็งเป็นโครงการนำร่อง ระบุ ปัญหาสังคมเริ่มจากปัญหาครอบครัว การแก้ปัญหาต้องใช้ครอบครัวเป็นวัคซีนป้องกัน โดยสนับสนุนให้คนทุกวัยอยู่ร่วมกัน เรียนรู้แลกเปลี่ยนตลอดชีวิต สร้างความสัมพันธ์อบอุ่น ผลักดันให้ อบ...

วว. ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานเปิดตัวโครงการสร้างภาคีบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก

กรุงเทพฯ--6 ม.ค.--วว. ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบัณฑิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก นับเป็นอุปสรรคที่สำคัญยิ่งต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร...

หัวข้อข่าวที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อข่าวยอดนิยม

กรมสรรพากร ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ไทย การบินไทย ธนาคารกสิกรไทย hotmai เพียวริคุ jobbkk ธนาคารไทยพาณิชย์ คาราบาว ดีแทค ไทยพาณิชย์ แจ่มใส เมเจอร์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 12car กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข การรถไฟแห่งประเทศไทย มิตซูบิชิ เมืองทอง ธนาคารทหารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซัมซุง มาม่า วันทูคอล ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ เวลาประเทศไทย ปตท ธอส บิ๊กซี กรมอุตุ กรมศุลกากร แม็คโคร ธนาคารกรุงศรี กระทรวงการคลัง